På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Deklarera småhus

Småhus deklareras vart tredje år i en allmän eller förenklad fastighetstaxering. År 2018 är det dags igen.

Men om din fastighet förändras eller nybildas under 2016 kan du i februari 2017 få en särskild fastighetsdeklaration skickad till dig. Den ska du lämna till Skatteverket i mars 2017 (datum anges på blanketten). Enklast deklarerar du via e-tjänsten, där uppgifter vi har om din fastighet är förifyllda. Du kan annars fylla i och skicka in pappersdeklarationen du har fått.

När får du beslutet om din fastighetstaxering?

Efter att du fastighetsdeklarerat får du och eventuella delägare Skatteverkets beslut om fastighetens taxering.

Digitala beslut omkring den 15 juni

Om du har en digital brevlåda får du beslutet digitalt, som en pdf-fil, redan omkring den 15 juni. Om du har flera fastigheter skapas en pdf-fil för varje beslut.

Beslut på papper i början av juli

Om du inte har en digital brevlåda får du beslutet på papper med posten i början av juli.

Använd våra e-tjänster

Stängd

Särskild fastighetstaxering 2017

Du som äger en småhusfastighet som är nybildad eller nyligen förändrad kommer att få en förifylld blankett för fastighetsdeklaration skickad till dig under första hälften av februari 2017.

Fastighetsdeklarationen ska du lämna till Skatteverket i mars 2017 (datum står på blanketten). Du kan enkelt lämna dina uppgifter i e-tjänsten Fastighetsdeklaration, småhus. De uppgifter Skatteverket har om din fastighet är förifyllda, och när du har gjort dina eventuella ändringar eller tillägg kan du direkt se hur de påverkar ditt nya taxeringsvärde. När du lämnat deklarationen får du ett inlämningskvitto med alla inskickade uppgifter specificerade (en kvittens).

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället deklarera på pappersblanketten som du fått hemskickad.

Vad är ett småhus?

Ett småhus definieras som en byggnad med  en eller två bostäder, det kan vara en

  • friliggande villa
  • radhus
  • kedjehus, parhus m.fl.

Ett småhus på ofri grund ska fastighetstaxeras som om det är en fastighet, fast det är lös egendom.

Nyheter som infördes 2015

Typkoder för fritidshus slopade

De särskilda typkoderna för fritidshus har tagits bort, så att samma typkoder i fortsättningen kommer att gälla för både småhus för fritidsboende och för permanent boende. 

Attefallshus

Sedan den 2 juli 2014 är det tillåtet att utan bygglov uppföra ett komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter på tomten. En sådan byggnad kallas populärt för Attefallshus, efter en tidigare bostadsminister.

Om ni är flera ägare

Om ni är flera som äger fastigheten får en av er deklarationblanketten för allas räkning, och det är den som Skatteverket har noterat som blankettmottagare. Ni behöver sedan bara lämna en fastighetsdeklaration till Skatteverket och det räcker att den är underskriven av en delägare.

Vi rekommenderar att du som är blankettmottagare håller de andra delägarna informerade.

När deklarationsgranskningen är klar får samtliga delägare var sitt beslut med sin ägda andel angiven. Det beslutade taxeringsvärdet avser dock hela fastigheten.

Om ni använder e-tjänsten Fastighetsdeklaration

Varje delägare kan logga in på e-tjänsten Fastighetsdeklaration och se deklarationen eller förslaget för er gemensamma fastighet. Men det räcker fortfarande med att bara en av er skickar in fastighetsdeklarationen. Om flera av er skickar in samma uppgifter om fastigheten, kommer det att försena handläggningen av er taxering hos Skatteverket.

En extra deklarationsblankett

Kontakta Skatteverket om du behöver en ny blankett, så skickar vi en. Du kan inte få en tom blankett, utan den har alltid förifyllda uppgifter ur vårt register. Det är både en service till dig som fastighetsägare och en möjlighet för dig att kontrollera att de uppgifter Skatteverket har är korrekta.

Vad är ett småhus?

Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder, till exempel

  • en friliggande villa
  • ett radhus eller kedjehus
  • ett parhus.

Ett småhus på ofri grund ska fastighetstaxeras som en fastighet, trots att det är lös egendom.

Skatteverket

Till toppen