På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Vanliga situationer för dig som ska deklarera din fastighet

På den här sidan kan du läsa om vad du som har fått ett bygglov, renoverat eller nyligen sålt din bostad ska tänka på när du deklarerar.

Du som nyligen har köpt eller sålt din fastighet

Här kan du som nyligen köpt eller sålt din fastighet läsa mer om vad som gäller för dig.

Du har sålt din fastighet före den 1 januari 2018

Om du sålt din fastighet före den 1 januari 2018, behöver du inte fylla i hela fastighetsdeklarationen. Då räcker det att du meddelar Skatteverket om ägarbytet. Det gör du på pappersblanketten eller i e-tjänsten.

Om du använder e-tjänsten, klicka på knappen Meddela ägarbyte. Fyll i rutan under rubriken Ny ägare? och skicka in deklarationen.

Du har nyligen köpt en fastighet

Om du köpt en fastighet före den 1 januari 2018 ska du deklarera din nya fastighet för taxeringsåret 2018. Om du inte har fått någon småhusdeklaration eller något förslag ber vi dig att logga in i e-tjänsten där din deklaration eller ditt förslag till nytt taxeringsvärde finns. Du kan även kontakta Skatteverket eller den förra ägaren.

Om du köpt en fastighet efter den 1 januari 2018 behöver du inte deklarera den nya fastigheten 2018 utan det kommer den förra ägaren göra. Detta för att brytpunkten för ett taxeringsår är den 1 januari varje år.

Däremot kommer du få ett beslut på det taxeringsvärde som fastställs för 2018.

Lagfartsansökan

När du köpt eller fått en fastighet ska du ansöka om att bli lagfaren ägare. Ansökan om lagfart gör du till fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet. När din ansökan är beviljad där, får Skatteverket automatiskt del av de uppgifterna och registrerar dig som taxerad ägare av fastigheten.

Du som bygger nytt, har renoverat eller byggt till din fastighet

Här kan du som bygger nytt hus, har renoverat din fastighet eller fått ett bygglov för om- och tillbyggnation läsa om vad du behöver tänka på när du fastighetsdeklarerar.

Du har ett bygglov för nybyggnation

Ett bygglov för nybyggnation kan påverka din fastighets taxeringsvärde, därför är det viktigt att Skatteverket får in uppgifter om denna ändring ifrån dig.

Du ger oss informationen genom att fylla i de uppgifter som efterfrågas under rubriken Information till dig i din fastighetsdeklaration som gäller din nybyggnation.

Om du inte har börjat nybyggnationen

Om du inte har börjat bygga den 1 januari 2018 anger du detta under rubriken Du som håller på att bygga bostadshuset (nybyggnation) genom att fylla i rutan Jag har bygglov för ett nytt bostadshus, men har inte påbörjat bygget ännu.

Om du har börjat, men är inte klar med nybyggnationen

Har du börjat bygga men inte kommer att bli klar senast den 1 januari 2018 anger du detta under rubriken Du som håller på att bygga bostadshuset (nybyggnation) genom att:

 • fylla i rutan Huset är inte inflyttningsklart den 1 januari 2018
 • fylla i de totala kostnaderna för nybyggnationen i rutan Ange de totala nybyggnadskostnaderna (inkl. moms) fram till den 1 januari 2018

Om nybyggnationen är klar

Är huset klart den 1 januari 2018 ska du under rubrikerna

 • På tomten se över och fylla i alla uppgifter och vara särskilt noga med förändringar gällande Typ av bebyggelse, Dricksvatten och Wc-avlopp
 • Bostadshuset fylla i följande uppgifter:
  • vilken typ av byggnad det är (friliggande, radhus, kedjehus, parhus eller liknande)
  • det år huset blev inflyttningsklart (nybyggnadsår) den totala boytan den totala biytan
  • Alla uppgifter om bostadshusets standard under rubriken Standard.

Du har ett bygglov för om- eller tillbyggnation

En om- eller tillbyggnation kan påverka din fastighets taxeringsvärde, därför är det viktigt att Skatteverket får in uppgifter om denna ändring ifrån dig.

Du ger oss informationen genom att fylla i de uppgifter som efterfrågas under rubriken Information till dig i din fastighetsdeklaration som gäller din om- eller tillbyggnation.

Om du har ett bygglov för om- eller tillbyggnad men inte hunnit påbörja

Har du inte påbörjat arbetet den 1 januari 2018 anger du detta under rubriken Du som gjort om- eller tillbyggnad av bostadshuset 2015-2017 genom att fylla i rutan Jag har bygglov för om- eller tillbyggnad, men har inte påbörjat arbetena ännu.

Om du har börjat, men om- eller tillbyggnation är inte klar

Om du har påbörjat arbetet men är inte klar den 1 januari 2018 anger du detta under rubriken Du som gjort om- eller tillbyggnad av bostadshuset 2015-2017 genom att fylla i rutan Arbetena är påbörjade men är inte klara den 1 januari 2018.

Om- eller tillbyggnation är klar

Är om- eller tillbyggnationen klar den 1 januari 2018 anger du detta under rubriken Du som har gjort om- eller tillbyggnad av bostadshuset 2015–2017 genom att fylla i:

 • hur stor yta den om- eller tillbyggda delen har, i rutan Nytillkommen boyta
 • vilket år arbetet blev klart, i rutan Året då arbetena blev klara.

Under rubriken Bostadshuset anger du

 • hela byggnadens sammanlagda boyta, i rutan Boyta, totalt
 • om den nytillkomna ytan är biyta ändrar du den i rutan Biyta, totalt.

Under rubriken Standard kontrollerar och ändrar du om din om- eller tillbyggnad påverkat några uppgifter.

Du har renoverat bostadshuset

Om du har gjort renoveringar på ditt bostadshus behöver du se över dina uppgifter om bostadshusets standard. Det gör du lättast i e-tjänsten genom att välja det bostadshus som är renoverat. Under rubriken Standard kontrollerar och ändrar du om din renovering påverkat några uppgifter. Använder du inte e-tjänsten kontrollerar och ändrar du uppgifterna under rubriken Standard i pappersblanketten.

Andra vanliga situationer

Här kan du läsa om hur du som äger en byggnad på mark som du inte äger ska göra när du deklarerar din fastighet.

Du har en byggnad på mark som du inte äger

Om du har en byggnad på ofri grund (en byggnad som finns på någon annans mark/fastighet) kan det vara så att Skatteverket behöva uppgifter ifrån dig. Detta för att kunna beräkna din byggnads taxeringsvärde. Om vi behöver dessa uppgifter står det i din småhusdeklaration under rubriken ”Information till dig.

De uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna beräkna din byggnads taxeringsvärde hittar du under rubriken Bostadshuset i din småhusdeklaration/ditt förslag som du fått och är följande:

 • vilken typ av byggnad det är (friliggande, radhus, kedjehus, parhus eller liknande)
 • det år byggnaden blev inflyttningsklart (nybyggnadsår)
 • den totala boytan
 • den totala biytan
 • alla uppgifter om byggnadens standard under rubriken Standard.

Om du har gjort någon om- eller tillbyggnad på din byggnad på ofri grund under åren 2015-2017 så ska du ange detta under rubriken Du som gjort om-eller tillbyggnad av bostadshuset 2015-2017. Tänk på att den nytillkomna ytan även ska ingå i den totala bo- eller biytan, detta anger du under rubriken Bostadshuset.

Skatteverket

Till toppen