På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Vad är en typkod?

Vid fastighetstaxeringen bestämmer Skatteverket en typkod för varje fastighet. Du kan inte själv välja typkod för din fastighet, men om du anser att din typkod är felaktig kan du be att Skatteverket kontrollerar den.

Här visar vi en sammanställning av de typkoder som används idag. Vi förklarar också i vilken utsträckning en typkod har någon särskild juridisk betydelse. Du hittar listor över typkoderna på respektive fastighetstyp, se länkar nedan.

Vad är en typkod?

Typkod är inte något rättsligt krav enligt lag eller annan bestämmelse. Det är en tresiffrig beteckning som tillämpas av Skatteverket av administrativa skäl. Skatteverket anger ändå typkoden i beslut om fastighetstaxering, eftersom den på ett enkelt sätt återspeglar fastighetstaxeringslagens bestämmelser om olika typer av taxeringsenheter.

Användandet av typkoder har sedan lång tid tillbaka blivit så etablerat i samhället att många aktörer utanför Skatteverket använder dem som underlag för bedömningar i sina verksamheter. Som exempel kan nämnas Statistiska centralbyrån, Skogsstyrelsen och banker och andra kreditgivare för fastighetsfinansiering. En fastighetsägare kan ha rätt att överklaga den typkod som Skatteverket bestämt, om det är av ekonomisk betydelse.

Typkoden definieras alltid av en klartext

Varje typkod har en bestämd klartext. För exempelvis typkod "321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler" innebär den första siffran "3" att fastigheten är indelad som hyreshusenhet, och den andra och tredje siffran "21" att hyreshusenheten består av en eller flera byggnader med både bostäder och lokaler i en relativt jämn fördelning samt tomtmark till dessa.

Rätt att överklaga typkoden

En fastighetsägare kan ha rätt att överklaga den typkod som Skatteverket valt när det gäller andra och tredje siffran i typkoden, om den ger en missvisande bild av fastigheten och det är av ekonomisk betydelse att den rättas.

Rättsligt krav på typ av taxeringsenhet

Det rättsliga kravet på hur fastigheterna ska indelas i olika typer av taxeringsenheter finns i 4 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152).

Fastighetstaxeringslagens krav
Typ av taxeringsenhetFöreskriven kombination av byggnader och markSkatteverkets typkod
LantbruksenhetEkonomibyggnad, åkermark, betesmark, produktiv skogsmark och skogligt impediment. Även småhus och tomtmark till småhus som ligger på lantbruksfastighet.100-serien
SmåhusenhetSmåhus och tomtmark för sådan byggnad.200-serien
HyreshusenhetHyreshus och tomtmark för sådan byggnad.300-serien
IndustrienhetIndustribyggnad, övrig byggnad, tomtmark för sådana byggnader, vattenverk på annans grund samt sådan fiskefastighet som avses i 10 § lagen (SFS 1970:995) om införande av nya jordabalken. 400-serien
ÄgarlägenhetsenhetÄgarlägenhet och tomtmark för sådan byggnad.500-serien
IndustrienhetTäktmark samt industribyggnad och övrig byggnad på sådan mark. 600-serien
ElproduktionsenhetKraftverksbyggnad, tomtmark till kraftverksbyggnad och fallrätt samt taxeringsenhet vars värde till övervägande del utgörs av rätt till andels- eller ersättningskraft. 700-serien
SpecialenhetSpecialbyggnad och tomtmark för sådan byggnad.800-serien
Skatteverket

Till toppen