På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Fastighetstaxering

Skatteverket genomför fastighetstaxeringar varje år för olika fastighetstyper. Under år 2017 görs allmän fastighetstaxering för lantbruk, och särskild fastighetstaxering för nybildade och förändrade fastigheter av övriga typer.

2016 års fastighetstaxering avslutades vid halvårsskiftet. Du som fick ett nytt taxeringsvärde för din fastighet 2016, ska använda det första gången i inkomstdeklarationen 2017.

När får du beslutet om din fastighetstaxering?

Efter att du fastighetsdeklarerat får du och eventuella delägare Skatteverkets beslut om fastighetens taxering.

Digitala beslut omkring den 15 juni

Om du har en digital brevlåda får du beslutet digitalt, som en pdf-fil, redan omkring den 15 juni. Om du har flera fastigheter skapas en pdf-fil för varje beslut.

Än så länge kan du bara få beslutet digitalt för hyreshus, småhus, ägarlägenheter och lantbruk.

Beslut på papper i början av juli

Om du inte har en digital brevlåda får du beslutet på papper med posten i början av juli. Detsamma gäller beslut om fastighetstaxering som du inte kan få digitalt.

Använd våra e-tjänster

Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Olika fastighetstaxeringar

Småhus

Under 2015 gjordes en allmän fastighetstaxering av alla småhus. En allmän eller förenklad taxering görs vart tredje år, så 2018 är det dags härnäst. Åren däremellan kan en särskild fastighetstaxering göras för nybildade eller förändrade fastigheter.

2017 års särskilda fastighetstaxeringar för nybildade och förändrade fastigheter påbörjades den 7 februari 2017. Då skickade Skatteverket ut förifyllda fastighetsdeklarationsblanketter till dem som berörs. E-tjänsten Fastighetsdeklaration, småhus är ett enkelt och smidigt sätt att deklarera, och den är öppen mellan den 7 februari och den 30 maj.

Om småhuset tillhör en lantbruksfastighet, taxeras det tillsammans med lantbruksfastigheten.

Ägarlägenhet

​Alla ägarlägenhetsfastigheter taxerades senast 2016 och nästa fastighetstaxering för denna fastighetstyp kommer att ske 2019. Åren däremellan kan en särskild fastighetstaxering göras för nybildade eller förändrade fastigheter. 

Hyreshus, industrier och lantbruk

Andra fastighetstyper som också  taxeras är bland annat hyreshus, industrier och lantbruk. En allmän fastighetstaxering görs för respektive fastighetstyp med sex års mellanrum. För hyreshus och lantbruk görs dessutom en förenklad fastighetstaxering mitt emellan de allmänna fastighetstaxeringarna. Övriga år görs särskilda fastighetstaxeringar, men bara på nybildade eller förändrade fastigheter.

Taxeringsvärdet

Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av fastighetens bedömda marknadsvärde två år före fastighetstaxeringen. Med marknadsvärde menas det sannolika försäljningspriset vid en försäljning på den allmänna marknaden. Det sannolika försäljningspriset grundas på statistiska analyser och marknadsvärderingar av fastighetsförsäljningar som Skatteverket gör tillsammans med Lantmäteriet.

Fastigheter som inte är skatte- eller avgiftspliktiga får inget taxeringsvärde.

Skatteverket

Till toppen