startsida

Föreningar

Nyhet bostadsrättsföreningar

Nyheten innebär att du ska använda hyresvärdet från den senaste fastighetstaxeringen, när du gör bedömningen om bostadsrättsföreningen är äkta eller oäkta.

Moms samfällighetsföreningar

En samfällighetsförening ska vara momsregistrerad om föreningen uppför och förvaltar en gemensamhetsanläggning mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna för anläggningen.

Hitta rätt blankett

Beställ hem eller skriv ut de blanketter du behöver för att till exempel ansöka om organisationsnummer eller adressändra för en ideell förening.

Deklarera för en förening