startsida

Om oss

Skatteverkets uppdrag är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv. Vi ska också motverka brottslighet.

Skatteverket vill ta fram årlig lägesbild över befolkningen. Lägesbilden föreslås omfatta folkbokförda, personer med samordningsnummer och personer som inte finns registrerade hos oss.

Statistik om namn och skatter

I Skatteverkets statistikportal kan du hitta statistik om namn och det svenska skattesystemet. Du kan välja att dela upp statistiken på exempelvis kön, bransch, företagsstorlek och inkomstår.


Skatteverkets årsredovisning

Skatteverkets årsredovisning ger en överblick av vår verksamhet under året som har gått och varje år redovisar vi vårt resultat utifrån uppgifter och mål.