Kontakta oss
startsida

Offentliga aktörer

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Här kan du läsa om hur arbetsgivardeklaration på individnivå fungerar.

Myndighetens deklarationer

Vilka deklarationer en myndighet ska lämna in beror exempelvis på myndighetens verksamhet, om den äger fastigheter eller handlar med utlandet.

Underrätta om felaktig folkbokföring

Som huvudregel är myndigheter skyldiga att underrätta Skatteverket om fel i folkbokföringen

Stöd vid offentlig upphandling

Myndigheter, kommuner och regioner kan få stöd vid upphandling, bland annat uppgifter som kan användas för kontroll av företag som deltar i upphandlingar.

Informationsutbyte mellan offentliga aktörer

Genom Skatteverkets tjänster för informationsutbyte kan myndigheter bland annat hämta personuppgifter, rapportera fel i folkbokföringen.

Deklarera moms och arbetsgivaravgifter i tjänsten

Lämna in deklarationen i e-tjänsten. Utse ett deklarationsombud som har e-legitimation först.