startsida

Offentliga aktörer

Underrätta om felaktigheter

Myndigheter är oftast skyldiga att underrätta Skatteverket om fel i folkbokföringen.

Momsersättning kommuner

Information om vilka regler som rör momsersättning och moms i verksamhet som inte är momspliktig.

Skyddade personuppgifter

Ta del av vägledning, anmäl dig till kostnadsfritt webbseminarium eller boka träff med våra skyddshandläggare.

Kontrollera dina leverantörer

Bristande kontroll och uppföljning av leverantörer kan leda till osund konkurrens. Du som upphandlar varor och tjänster har en viktig roll.

Motverka välfärdsbrott

För att förhindra felaktiga utbetalningar i välfärden har Skatteverket tagit fram stöd inom personlig assistans och föreningsbidrag.