På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Fastigheter med bostäder som är färdigbyggda har kommunal fastighetsavgift. Nybyggda bostadshus är befriade från fastighetsavgift. Fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder har statlig fastighetsskatt.

Kommunal fastighetsavgift

Alla bostäder i småhus, ägarlägenheter och hyreshus har kommunal fastighetsavgift.

Fastighetsavgiften blir aldrig högre än ett bestämt takbelopp. Detta takbelopp är indexbundet och räknas varje år om efter förändringarna av inkomstbasbeloppet.

Om du är pensionär betalar du högst 4 % av din inkomst i kommunal fastighetsavgift för din permanentbostad.

Fastigheter som är taxerade som avgiftsfria har ingen fastighetsavgift.

Småhus

Den kommunala fastighetsavgiften tas ut med följande belopp.

Deklarationen 2017 (inkomståret 2016)

Vanliga småhus

Takbeloppet är 7 412 kronor för varje färdigbyggt småhus, men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2016 på småhuset och tillhörande tomtmark ger en lägre avgift ska du betala den i stället.

Småhus utan byggnadsvärde

Tomtmark som är bebyggd enbart med småhus som saknar taxerat byggnadsvärde (för att byggnadsvärdet inte uppgår till minst 50 000 kr) får kommunal fastighetsavgift. Avgiften har ett takbelopp på 7 412 kr, men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2016 på tomtmarken ger en lägre avgift ska du betala den i stället.

Småhus på ofri grund

Småhus på ofri grund får fastighetsavgift med ett takbelopp på 3 706 kr, men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2016 på småhuset ger en lägre avgift ska du betala den i stället.

Ett småhus på ofri grund där taxerat byggnadsvärde inte kommer upp till 50 000 kr, får inget taxeringsvärde alls. Ägaren till huset ska då inte betala någon kommunal fastighetsavgift. Ägaren till marken däremot, betalar fastighetsavgift med taxerat markvärde som underlag, se vid Arrendetomter nedan.

Arrendetomter och liknande
Tomtmark som är bebyggd enbart med småhus på ofri grund (det vill säga att småhuset och marken har olika ägare eller sammansättning av ägare) får kommunal fastighetsavgift. Avgiften har ett takbelopp på 3 706 kr, men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2016 på tomtmarken ger en lägre avgift ska du betala den i stället.

Deklarationen 2016 (inkomståret 2015)

Vanliga småhus

Takbeloppet är 7 262 kronor för varje färdigbyggt småhus, men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2015 på småhuset och tillhörande tomtmark ger en lägre avgift ska du betala den i stället.

Småhus utan byggnadsvärde

Tomtmark som är bebyggd enbart med småhus som saknar taxerat byggnadsvärde (för att byggnadsvärdet inte uppgår till minst 50 000 kr) får kommunal fastighetsavgift. Avgiften har ett takbelopp på 7 262 kr, men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2015 på tomtmarken ger en lägre avgift ska du betala den i stället.

Småhus på ofri grund

Småhus på ofri grund får fastighetsavgift med ett takbelopp på 3 631 kr. Om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2015 på småhuset ger en lägre avgift ska du betala den i stället.

Ett småhus på ofri grund där taxerat byggnadsvärde inte kommer upp till 50 000 kr, får inget taxeringsvärde alls. Ägaren till huset ska då inte betala någon kommunal fastighetsavgift. Ägaren till marken däremot, betalar fastighetsavgift med taxerat markvärde som underlag, se vid Arrendetomter nedan.

Arrendetomter och liknande

Tomtmark som är bebyggd enbart med småhus på ofri grund (det vill säga att småhuset och marken har olika ägare eller sammansättning av ägare) får kommunal fastighetsavgift. Avgiften har ett takbelopp på 3 631 kr, men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2015 på tomtmarken ger en lägre avgift ska du betala den i stället.

Ägarlägenhet

I deklarationerna 2011-2015 (inkomståren 2010-2014) är alla färdigbyggda ägarlägenheter helt befriade från fastighetsavgift eftersom de är nybyggda.

I deklarationen 2017 (inkomståret 2016) gäller det här:

  • Ägarlägenhet med nybyggnadsår 2009 och 2010 får halv kommunal fastighetsavgift med ett takbelopp på 3 706 kr, men om 0,375 % av taxeringsvärdet för 2016 på ägarlägenheten ger en lägre avgift ska du betala den i stället.
  • Ägarlägenheter med nybyggnadsår 2011-2015 är helt befriade från fastighetsavgift.

Ägarlägenhetsfastighet är en helt ny typ av fastighet som har kunnat bildas från och med den 1 maj 2009. Första gången en ägarlägenhet har blivit fastighetstaxerad är 2010. De ägarlägenheter som då har taxerats som färdigbyggda och tilldelats värdeåret (nybyggnadsåret) 2009.

Statlig fastighetsskatt

Småhus och ägarlägenheter

Den statliga fastighetsskatten är 1,0 % av taxeringsvärdet för

  • obebyggd tomtmark
  • småhus eller ägarlägenheter som är fastighetstaxerade som under nyuppförande¹ med tillhörande tomtmark.

¹ Så länge en byggnad är fastighetstaxerad som under uppförande, har den inte tilldelats något värdeår.  

Fastighetsavgiften vid höjda taxeringsvärden 2015

Fastighetsavgiften ökar inte för knappt en miljon (cirka hälften) av småhusägarna som redan har 969 000 kr eller mer i taxeringsvärde. De betalar redan den högsta möjliga fastighetsavgiften.

För dem som förut hade taxeringsvärde på 968 000 kr eller lägre slår en höjning av värdet igenom på fastighetsavgiften med 0,75 % av höjningsbeloppet. Om värdet ökar med till exempel 100 000 kronor, ger det 750 kronor i höjd avgift, eller 63 kr/mån.

Skatteverket

Till toppen