På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Har ditt taxeringsvärde förändrats?

Skatteverket genomför fastighetstaxering för alla småhus vart tredje år. Inför taxeringen tar Skatteverket tillsammans med Lantmäteriet och oberoende fastighetsvärderare över hela landet fram underlag som sedan används för att räkna ut korrekta taxeringsvärden.

Vid småhustaxeringen 2018 är det försäljningar under åren 2014–2016 som har avgjort om taxeringsvärdet gått upp eller ner sedan förra taxeringen. Skatteverket beräknar utifrån alla försäljningar en prisnivå 2016 för likartade fastigheter i respektive värdeområde. De försäljningar som är representativa ligger sedan till grund för den prisnivå och indelning i värdeområden som gäller för 2018 års småhustaxering. Försäljningar som inte är representativa är till exempel påverkade av släkt- eller annan intressegemenskap.

Taxeringsvärden baseras inte på ett riksgenomsnitt, utan grundar sig på faktiska försäljningar i närområdet (eller likartade områden). Det är fastighetsmarknaden som styr taxeringsvärdena, och prisutvecklingen har varit stark i hela landet under perioden 2014 till 2016. Därför kan ditt taxeringsvärde bli högre även om du inte har gjort några förändringar på din fastighet.

Indelning av Sverige i värdeområden

Var en fastighet ligger har stor betydelse för värdet. Det beror på att prisnivåerna för fastigheter skiljer sig åt mellan olika områden. Inom fastighetstaxeringen delar man därför in landet i olika geografiskt avgränsade områden, så kallade värdeområden. Inom varje värdeområde fastställer vi värdenivåer så att de är lika för alla jämförbara fastigheter inom området. Det finns separata värdenivåer för de olika byggnadskategorierna friliggande småhus, radhus och kedjehus, parhus med flera.

Inom ett värdeområde kan Skatteverket även fastställa att det typiskt sett råder särskilda förutsättningar vid värderingen. Till exempel kan ett värdeområde ha bildats bara för de fastigheter som ligger utefter en hårt trafikerad väg och som alla är påverkade av buller och andra störningar från trafiken. Värderingen inom det området är därmed redan från början gjord med hänsyn till trafikstörningarna. Du som fastighetsägare i ett sådant område behöver därför inte själv begära att ditt taxeringsvärde justeras ner av det skälet.

Så tas taxeringsvärdet fram

Här kan du läsa mer om hur Skatteverket tar fram taxeringsvärdena.

Riktvärde

Riktvärdet är det värde för varje tomtmark och varje bostadsbyggnad som är baserat på de genomsnittliga värdeförhållanden som bestämts för värdeområdet som helhet. I riktvärdet tas också hänsyn till speciella förhållanden som förutsatts för värdeområdet, exempelvis bullerstörningar som påverkar alla fastigheterna i värdeområdet. Riktvärdet är alltså ett i viss mån schabloniserat värde på en fastighet.

Justering av riktvärdet

Skatteverket kan justera riktvärdet på en fastighet om det finns särskilda omständigheter som har en påtaglig inverkan på fastighetens marknadsvärde. Det måste då vara omständigheter som inte ingår i förutsättningarna för det beräknade riktvärdet.

Värdering av tomt

All värdering av tomtmark utgår från en för värdeområdet fastställd normaltomt. Normaltomtsvärdet anpassas sedan med hänsyn till förhållandena för varje enskild tomt. För tomten finns dessa värdefaktorer:

 • storlek (tomtens areal)
 • vatten och avlopp (dricksvatten och wc-avlopp)
 • typ av bebyggelse
 • närhet till strand (avstånd till hav, insjö eller vattendrag)
 • fastighetsrättsliga förhållanden.

På så sätt kan ett individuellt riktvärde beräknas för just din tomt.

Värdering av bostadshus

När Skatteverket värderar bostadshus utgår vi alltid från ett normhus. Värdet från normhuset ändras sedan med hänsyn till förhållandena för varje hus. För bostadshuset finns dessa värdefaktorer:

 • storlek (ytan av bo- och biutrymmen)
 • ålder
 • standard
 • byggnadskategori
 • fastighetsrättsliga förhållanden
 • värdeordning

På så sätt kan ett individuellt riktvärde beräknas för just din bostadsbyggnad.

Använd våra e-tjänster

Värdeområden och riktvärdekartor

Tjänsten visar Skatteverkets kartvärdeområdens geografiska utbredning och de fastighetsförsäljningar som skett inom området.

Beräkna taxeringsvärde

Om du gjort någon förändring på din fastighet och vill veta hur den påverkar ditt taxeringsvärde kan du använda e-tjänsten Beräkna taxeringsvärde.

07-24
Skatteverket

Till toppen