På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Taxeringsvärde

På den här sidan kan du läsa om vad taxeringsvärde är och vad det används till.

Vad är ett taxeringsvärde?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Är fastigheten bebyggd består taxeringsvärdet av ett tomtvärde plus ett byggnadsvärde. Om fastigheten är obebyggd består taxeringsvärdet endast av ett tomtvärde. På en fastighet med en byggnad på ofri grund får markägaren ett taxeringsvärde som består av tomtvärdet och den som äger byggnaden på ofri grund får ett taxeringsvärde som består av byggnadsvärdet.

Skatteverket beräknar utifrån alla försäljningar en prisnivå 2016 för likartade fastigheter i respektive värdeområde. Prisnivån i området tillsammans med fastighetens alla värdefaktorer utgör taxeringsvärdet.

Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet för fastigheter i värdeområdet, två år före taxeringsåret. Vid småhustaxeringen 2018 är det försäljningar under åren 2014–2016 som har avgjort om taxeringsvärderna gått upp eller ner sedan förra taxeringen.

Vad används taxeringsvärdet till?

Ett korrekt taxeringsvärde har stor betydelse även i andra sammanhang än att fungera som underlag till fastighetsavgift och fastighetsskatt. Taxeringsvärdet kan ha betydelse om du till exempel ska låna pengar hos en bank med fastigheten som säkerhet eller få försäkringsersättning för skador på fastigheten.

Myntstapel

Beskattning

Taxeringsvärdet ligger till grund för vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som tas ut. Det används även för att bestämma stämpelskattens storlek och avgör om ett förvärv av en fastighet ska betraktas som ett köp eller en gåva.

Paraply

Försäkring

Om det skulle bli skador på din fastighet kan det beslutade taxeringsvärdet användas som underlag av försäkringsbolag när de ska beräkna storleken på försäkringsersättningen.

Hus på våg

Fastighetsvärdering

Försäljning, köp, gåva, bodelning eller bouppteckning vid dödsbo är bara några exempel på när en fastighetsvärdering behövs. Taxeringsvärdet är ofta en viktig del av underlaget vid en fastighetsvärdering.

Hand som håller i pengar

Belåning

Taxeringsvärdet kan ligga till grund för banker och andra kreditinstitutioner om ett lån ska tas eller göras om, samt om en kreditvärdering eller kreditupplysning ska göras.

En mapp

Underlag tomträtt (avgäld/friköp)

Taxeringsvärdet används ofta av kommunerna då de ska beräkna tomträttsavgälder. Det kan även användas som underlag vid friköp av tomträtter.

Mer om taxeringsvärde

Här kan du läsa mer om vad ett värdeområde är, hur du justerar taxeringsvärdet och om fastighetsavgift/fastighetsskatt.

Vad är ett värdeområde?

Var en fastighet ligger har stor betydelse för värdet. Det beror på att prisnivåerna för fastigheter skiljer sig åt mellan olika områden. Inom fastighetstaxeringen delar man därför in landet i olika geografiskt avgränsade områden, så kallade värdeområden.

I e-tjänsten Värdeområden och riktvärdekartor kan du se värdeområdenas geografiska utbredning och de fastighetsförsäljningar som skett inom området.

Kan jag justera taxeringsvärdet?

Om det finns någon särskild anledning till att justera taxeringsvärdet, måste du själv begära en sådan justering. Beskriv vad det gäller under Lämna övriga uppgifter i din fastighetsdeklaration. Om Skatteverket redan har fyllt i ett justeringsbelopp av den justeringsanledningen, behöver du dock inte göra någon egen begäran.

Hur tar jag del av mitt senaste beslut?

På Mina sidor kan du se dina fastigheter och ditt senast beslutade taxeringsvärde.

Om du däremot behöver en utskrift på ditt senast beslutade taxeringsvärde kan du få detta på två sätt:

Vad är fastighetsavgift och fastighetsskatt?

Kommunal fastighetsavgift betalas för de fastigheter som har bostäder som är färdigbyggda. Statlig fastighetsskatt betalas av fastigheter som inte har några bostäder eller som har bostäder som håller på att byggas.

Har man däremot ett nybyggt hus är det befriat från fastighetsavgiften under en viss tid.

Använd våra e-tjänster

Se ditt taxeringsvärde i Mina sidor

Om du loggar in på Mina sidor kan du se dina fastigheter och de taxeringsuppgifter som Skatteverket har registrerat.

Beräkna taxeringsvärde

Om du gjort någon förändring på din fastighet och vill veta hur den påverkar ditt taxeringsvärde kan du använda e-tjänsten Beräkna taxeringsvärde.

Värdeområden och riktvärdekartor

Tjänsten visar Skatteverkets kartvärdeområdens geografiska utbredning och de fastighetsförsäljningar som skett inom området.

00-24
07-24
Skatteverket

Till toppen