På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Så tas taxeringsvärdet fram

Inför varje fastighetstaxering gör Skatteverket olika analyser för att få fram en prisbild av småhuset och tomtmarken.

I de olika analyserna tar vi fram underlag för

 • indelning av Sverige i värdeområden
 • riktvärden
 • värdering av tomtmark
 • värdering av bostadsbyggnad.

Det är alltid prisnivån två år före den allmänna eller förenklade fastighetstaxeringen som ska fastställas. Det året kallas nivåår.

Vid den allmänna fastighetstaxeringen 2015 är det alltså nivååret 2013 som avgör taxeringsvärdena. Nivån gäller fram till nästa allmänna, eller förenklade, fastighetstaxering som är 2018.

Samma prisnivå som vid den förenklade fastighetstaxeringen 2015 kommer att gälla även vid de särskilda fastighetstaxeringarna som sker 2016 och 2017. Särskild fastighetstaxering görs bara på nybildade eller förändrade fastigheter.

Indelning av Sverige i värdeområden

Eftersom fastighetspriserna skiljer sig åt i olika områden har Skatteverket delat in Sverige i flera värdeområden. På så sätt tar vi hänsyn till hur fastigheternas geografiska läge påverkar försäljningspriserna. Inom varje värdeområde fastställer vi värdenivåer så att de är lika för alla jämförbara fastigheter inom området. Det finns separata värdenivåer för de olika byggnadskategorierna friliggande småhus, radhus och kedjehus, parhus med flera.

Inom ett värdeområde kan Skatteverket även fastställa att det typiskt sett råder särskilda förutsättningar vid värderingen. Till exempel kan ett värdeområde ha bildats bara för de fastigheter som ligger utefter en hårt trafikerad väg och som alla är påverkade av buller och andra störningar från trafiken. Värderingen inom det området är därmed redan från början gjord med hänsyn till trafikstörningarna. Du som fastighetsägare behöver därför inte själv begära att ditt taxeringsvärde justeras ner av det skälet.

Riktvärde

Riktvärdet är det värde för varje tomtmark och varje bostadsbyggnad som är baserat på de genomsnittliga värdeförhållanden som bestämts för värdeområdet som helhet. I riktvärdet tas också hänsyn till speciella förhållanden som förutsatts för värdeområdet, exempelvis bullerstörningar som påverkar alla fastigheterna i värdeområdet.

Riktvärdet är alltså ett i viss mån schabloniserat värde på en fastighet. Värdet kan justeras på enstaka fastigheter som skiljer sig från det genomsnittliga så pass mycket att riktvärdet blir påtagligt för högt eller för lågt.

Justering av riktvärdet

Skatteverket kan justera riktvärdet på en fastighet om det finns särskilda omständigheter som har en påtaglig inverkan på fastighetens marknadsvärde. Det måste då vara omständigheter som inte ingår i förutsättningarna för det beräknade riktvärdet. Läs mer om justering i broschyren Småhus - fastighetstaxering (SKV 389), via länken på webbplatsen.

Värdering av tomtmark

All värdering av tomtmark utgår från en för värdeområdet fastställd normaltomt. Normaltomtsvärdet anpassas sedan med hänsyn till förhållandena för varje enskild tomt. På så sätt kan ett individuellt riktvärde beräknas för just din tomtmark.

Värdering av bostadsbyggnad

När vi värderar bostadsbyggnader utgår vi alltid från ett normhus. Värdet från normhuset ändras sedan med hänsyn till förhållandena för varje hus. På så sätt kan ett individuellt riktvärde beräknas för just din bostadsbyggnad.

Mer om värderingsmodellen för småhus

Värderingsmodeller finns för olika typer av byggnader (småhus, hyreshus o.s.v.) och för tomtmark till dessa. Modellerna anger hur värdering vid fastighetstaxering ska gå till. Den värderingsmodell som anges för värdering av småhus och tomtmark kan i det fallet att man har en tomt (fastighet) med ett småhus på beskrivas på följande sätt.

För tomten klassificeras de så kallade värdefaktorerna efter

 • storlek (tomtmarkens areal)
 • vatten och avlopp (dricksvatten och wc-avlopp)
 • typ av bebyggelse
 • närhet till strand (avstånd till hav, insjö eller vattendrag). 

För småhuset klassificeras värdefaktorerna efter

 • storlek (ytan av bo- och biutrymmen)
 • ålder
 • standard
 • byggnadskategori. 

Du kan läsa mer om hur värdefaktorerna ska klassificeras i broschyren Småhus – Fastighetstaxering. 

Använd våra e-tjänster

Skatteverket

Till toppen