På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Bygg till ett befintligt småhus

Enligt plan- och bygglagen har du har rätt att bygga till ett befintligt småhus med högst 15 kvadratmeter bruttoarea.

Deklarera en tillbyggnad

Om du inreder en andra bostadslägenhet i ditt småhus ska du redovisa det vid småhustaxeringen bara om tillbyggnaden blir klar att tas i bruk senast den 1 januari taxeringsåret.

I din fastighetsdeklaration eller ditt förslag ändrar du eller lägger till i kolumnen Dina uppgifter så här

  • under rubriken Om- eller tillbyggnad anger du den utökade boyta som tillbyggnaden medför i huset jämfört med tidigare, samt att vilket år den är klar att tas i bruk.
  • under rubriken Storlek anger du den totala boytan respektive biytan i huset efter tillbyggnaden.

Fastighetstaxeringen

  • Till den del tillbyggnaden är inrättad som bostadsutrymmen, ska den mätvärda tillbyggda ytan inräknas i byggnadens totala boyta.
  • Till den del tillbyggnaden är inrättad som biutrymmen, ska den mätvärda tillbyggda ytan inräknas i byggnadens totala biyta.
  • Om tillbyggnaden innebär att boytan ökat med minst 10 kvadratmeter, kan dessutom byggnadens värdeår komma att räknas om till ett yngre år.

Plan- och bygglagen

Så här säger lagen:

  • En befintlig bostadsbyggnad får utan bygglov byggas ut med maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea (utrymmen i samtliga plan inklusive ytterväggarnas tjocklek, alltså mätta mellan ytterväggarnas utsidor).
  • Om den befintliga bostadsbyggnaden är ett komplementbostadshus får tillbyggnad göras utan bygglov med högst 15 kvadratmeter bruttoarea (utrymmen i samtliga plan inklusive ytterväggarnas tjocklek, alltså mätta mellan ytterväggarnas utsidor). Men observera att komplementbostadshusets totala byggnadsarea (byggnadens yta på marken) efter en sådan tillbyggnad inte får överstiga de maximala 25 kvadratmeter som gäller för ett komplementbostadshus.
  • Bruttoarea (BTA) är de mätvärda delarna av våningsplan inom byggnaden inklusive ytterväggarnas tjocklek, alltså mätta mellan ytterväggarnas utsidor, enligt svensk standard. I den tillbyggda bruttoarean kan således ingå både boarea (BOA) och biarea (BIA) samt ytterväggarnas tjocklek.
  • Det  är krav på anmälan till och startbesked från byggnadsnämnden för att få påbörja tillbyggnaden.
Skatteverket

Till toppen