På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Bilar och bilförmån

När en anställd för privat bruk använder bil som får disponeras på grund av anställning eller uppdrag, så uppkommer en skatte- och avgiftspliktig förmån. Om arbetsgivaren dessutom tillhandahåller drivmedlet för den privata körningen ska även det beskattas och ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter. Du kan enkelt räkna ut bilens förmånsvärde med e-tjänsten bilförmånsberäkning.

Värderingen av bilförmån bygger på schabloner. Hur beräkningen görs framgår av Skatteverkets meddelande om värdering av bilförmån. Förmånsvärdet ska motsvara den inbesparing en genomsnittlig förmånstagare gör genom bilförmånen jämfört med att äga bilen själv. 

Räkna ut bilförmån

När en anställd för privat bruk använder en bil som får disponeras på grund av anställning eller uppdrag, uppkommer en skattepliktig förmån. Räkna ut bilförmånsvärdet med tjänsten Bilförmånsberäkning.

Bilförmån i ringa omfattning

När en anställd eller uppdragstagare för privat bruk, i ringa omfattning, använder bil som hon eller han får disponera på grund av anställning eller uppdrag så uppkommer ingen skatte- och avgiftspliktig bilförmån. Med ringa omfattning avses att bilen används vid högst tio tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För skattefrihet krävs att båda dessa förutsättningar är uppfyllda. I annat fall uppkommer det en skatte- och avgiftspliktig bilförmån.

Observera att resor till och från arbetet normalt räknas som privata resor.

Om du som ägare eller anställd i ett företag har dispositionsrätt till en bil måste du, för att undvika bilförmån, kunna visa att bilen endast använts privat i ringa omfattning. Detta görs vanligen med en detaljerad och noggrant förd körjournal men samtliga omständigheter vägs in i bedömningen, som till exempel det privata bilinnehavet.

Jourbilar

I samband med jourtjänstgöring kan en anställd ta hem arbetsgivarens bil till bostaden upp till fyra dagar per månad utan att det uppkommer en förmån.

Den som har veckojour (t.ex. måndag-fredag) var sjunde vecka, eller med längre mellanrum, beskattas normalt inte för förmån trots att bilen enstaka månader tas hem mer än fyra dagar. Detta under förutsättning att den anställde - enligt avtal med arbetsgivaren – är starkt begränsad i sin möjlighet att använda bilen för annan körning än mellan bostad och arbetsplats samt vid utryckning.

Den anställde bör föra körjournal.

Trängselskatt och infrastrukturavgift för broar

Om arbetsgivaren betalar trängselskatt för den anställdes resor mellan bostad och arbetsplats eller övriga privata resor med förmånsbilen, ska den anställde inte beskattas särskilt för det. Förmånen av trängselskatt ingår i det schablonmässiga bilförmånsvärdet. Detsamma gäller infrastrukturavgifter för broar.

Läs mer

Nedan finns länkar där du kan läsa mer om vad som gäller inom olika områden.

Värdering av bilförmån, ansökningsblankett m.m.

Skatteverkets meddelande om värdering av bilförmån

Skatteverket

Till toppen