På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Jämkning – ändring av preliminär A-skatt

Ett beslut om preliminär A-skatt, jämkning, innebär att arbetsgivaren ska göra ett lägre eller högre avdrag för skatt än vad som framgår av skattetabellen.

Några exempel på när du kan behöva ha jämkning av skatteavdraget:

  • avdragsgilla kostnader för resor mellan bostad och arbete
  • inkomst under endast en del av året
  • fler än en arbetsgivare/utbetalare
  • inkomster som det inte görs skatteavdrag från
  • ränteutgifter
  • fastighet
  • återkommande överskott av kapital, till exempel vinster på värdepapper.

Oavsett vilket skälet är till att du bara har inkomst under en del av ett år så är det den totala, verkliga eller uppskattade, årsinkomsten som är grund för uträkningen.

Våra e-tjänster

Öppettider: 07-24
Öppettider: 07-24

Jämkning för skolungdom

Ett beslut om preliminär A-skatt kan fattas när som helst under inkomståret. Så snart du vet eller kan uppskatta inkomsten för hela året kan du ansöka om jämkning.

Om du inte har jämkning rättas skatten till i samband med deklaration året därpå. Har du betalat för mycket, får du tillbaka pengar, och har du betalat för lite får du besked om hur mycket du ska betala in ytterligare.

För att enkelt se vilken procentsats som gäller för olika årsinkomster i samtliga skattesatser finns en hjälptabell. Observera att skatten i hjälptabellen är beräknad på årsinkomsten minskad med endast grundavdrag.

Om du inte har e-legitimation kan du i stället ansöka om jämkning på blanketten Jämkning (ändring av preliminär A-skatt (SKV 4302).

Fyll i ansökan och skicka den till:

Skatteverkets inläsningscentral
FE 4200
205 76  MALMÖ

Beslutet skickar vi sedan hem till dig inom ca två veckor. Du ska så snart som möjligt lämna det till din arbetsgivare. Arbetsgivaren är skyldig att följa beslutet senast från och med det första utbetalningstillfället som infaller när två veckor har gått efter det att de har fått del av beslutet.

Skatteverket

Till toppen