På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Europeiskt arvsintyg

Ett arvsintyg kan du använda i ett annat EU-land om du behöver visa att du till exempel är rätt person att företräda ett dödsbo eller att du är arvinge.

Skatteverket kan utfärda ett arvsintyg för dig som i ett annat EU-land behöver visa att du till exempel är rätt person att företräda ett dödsbo eller att du är arvinge. Observera att arvsintyget inte gäller i Storbritannien, Irland och Danmark.

Skatteverket kan utfärda ett europeiskt arvsintyg vid arv efter personer som avlidit den 17 augusti 2015 eller senare. Detta framgår av EU:s arvsförordning och lagen om arv i internationella situationer. Syftet med arvsförordningen är att göra det lättare för medborgare inom EU.

Ansökan och ansökningsavgift

Du ansöker om ett arvsintyg genom att fylla i ansökan och betala ansökningsavgiften.

Ansökningsavgiften för ett arvsintyg är på 1 350 kr. Du kan även ansöka om en bestyrkt kopia av arvsintyget. Ansökningsavgiften för den bestyrkta kopian är på 250 kr.

Det finns ingen särskild blankett för att begära en bestyrkt kopia. I stället skriver du ett brev där du begär kopian. I brevet skriver du vem du är och vad du behöver den bestyrkta kopian till. Skicka brevet till Skatteverket och betala ansökningsavgiften.

Ansökningsavgiften betalar du in på bankgiro 895-7417. Den ska vara betald innan handläggning av ditt ärende kan börja.

Om du betalar från ett utländskt bankkonto ska du använda nedanstående kontouppgifter.

IBAN: SE7112000000012810121907
BIC/Swift-kod: DABASESX​​
Bank:
Danske Bank
Norrmalmstorg 1
S-103 92 Stockholm
Betalningsmottagare/Payee:
Skatteverket
SE-831 87 Östersund

Som referens för betalningen anger du den avlidnas personnummer och namn, eller, om den avlidna saknar svenskt personnummer, födelsetid och namn.

Vem kan ansöka?

Du kan ansöka om arvsintyg om du behöver styrka

  • en arvinges eller testamentstagares ställning, rättigheter eller arvslott
  • vilka tillgångar en arvinge eller testamentstagares har fått
  • vilka tillgångar som ingår i kvarlåtenskapen
  • en testamentsexekutors befogenheter
  • en boutredningsmans befogenheter.

Hur länge är ett intyg giltigt?

Ett arvsintyg är giltigt i sex månader. Om du efter sex månader fortfarande behöver använda intyget kan du begära förlängning  av giltighetstiden eller ansöka om en ny bestyrkt kopia. Om du ansöker om en förlängning kan du själv ange giltighetstiden, dock max sex månader. Ansöker du om en ny bestyrkt kopia är giltighetstiden automatiskt sex månader. Ansökningsavgiften är i båda fallen 250 kr.

Vart skickar man sin ansökan?

Vart du ska skicka din ansökan beror på var den avlidna bodde vid dödsfallet. Om den avlidna inte bodde i Sverige kan du skicka ansökan till något av följande kontor.

Om du har frågor om arvsintyg så kan du ringa till något av kontoren. Telefontiderna är måndag–fredag, 08:00–16:00.

Skattekontoret Härnösand

Skicka din ansökan till skattekontoret Härnösand om den avlidna bodde i något av följande län: Uppsala, Värmland, Örebro, Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län samt Bengtsfors, Dals-Ed och Åmåls kommuner i Västra Götalands län.

Postadress:

Skatteverket
Bouppteckningssektionen
871 87 Härnösand

Fax:

010-577 95 10

Telefon:

010-577 96 00

Skattekontoret Kalmar

Skicka din ansökan till skattekontoret Kalmar om den avlidna bodde i något av följande län: Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands eller Västra Götalands län (med undantag av Åmåls, Dals-Eds och Bengtsfors kommuner)

Postadress:

Skatteverket
Bouppteckningssektionen
391 87 Kalmar

Fax:

010-575 68 30

Telefon:

010-577 96 00

Skattekontoret Visby

Skicka din ansökan till skattekontoret Visby om den avlidna bodde i något av följande län: Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings eller Gotlands län.

Postadress:

Skatteverket
Bouppteckningssektionen
Box 1214
621 23 Visby

Fax:

010-575 81 21

Telefon:

010-577 96 00

Exempel på vanliga frågor

Vad kryssar du som är ogift i för svar på frågan om civilstånd i bVad blanketten?

Om du aldrig varit gift, registrerad partner eller sambo med den avlidna så fyller du i ensamstående.

Om du har varit sambo så kryssar du i annat civilstånd och skriver in det på blanketten.

Vad är en ISO-kod?

En ISO kod är en bokstavskod för länder. Två bokstäver för varje land.

Skatteverket

Till toppen