På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Du flyttar själv och ska studera

För att bli folkbokförd behöver du visa att du ska studera i minst 12 månader.

Som medborgare i ett EU- eller EES-land har du rätt att vistas i Sverige i tre månader. För att kunna bli folkbokförd behöver du flytta till och ha för avsikt att bo i Sverige i minst ett år.

Dessutom ska du visa upp handlingar som styrker att du har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i minst ett år. När Skatteverket har folkbokfört dig får du ditt personnummer.

För att bli folkbokförd måste du anmäla att du flyttar till Sverige. Det gör du genom att besöka ett av Skatteverkets servicekontor. 

» Hitta ditt närmaste servicekontor

Att ta med till servicekontoret

Du behöver ta med följande handlingar när du besöker vårt servicekontor:

Pass eller nationellt id-kort.

Handlingar som styrker ditt civilstånd, till exempel ett vigselbevis.

Som ogift behöver du inte styrka ditt civilstånd.

Civilstånd

Det finns följande civilstånd:

 • ogift (innebär att du aldrig varit gift eller haft en registrerad partner)
 • gift eller registrerad partner
 • änka, änkling eller efterlevande partner
 • skild eller skild partner.

Födelsebevis, om du har barn.

Ett antagningsbesked där det framgår att du ska studera i minst 12 månader

Du måste studera längre än två terminer

För att kunna bli folkbokförd behöver du visa att du ska studera i minst 12 månader. Det innebär att ett läsår eller två terminer är en för kort tid för att kunna bli folkbokförd.

Handlingar som visar att du är registrerad, det vill säga inskriven som studerande vid en erkänd utbildning i Sverige

Erkända utbildningar

Med erkänd utbildning menas alla gymnasieprogram och de högskole- och universitetsstudier som har statligt eller kommunalt bidrag.

Studier på grundskolenivå och utbildningen Svenska för invandrare (SFI) räknas inte som erkända utbildningar.

» Mer om gymnasieskolan på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

» Erkända universitet och högskolor på Universitetskanslersämbetets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett skriftligt intyg där du själv försäkrar att du kan försörja dig under studietiden.

Att du har en heltäckande sjukförsäkring som gäller om du bosätter dig i Sverige. För studenter gäller det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet).

» Läs mer om heltäckande sjukförsäkring

Ta med handlingar i original

Tänk på att du behöver ha med dig alla handlingar i original som styrker ditt civilstånd eller relation. Du kan även ta med en vidimerad kopia.

Vidimera betyder att någon har intygat att kopian stämmer överens med handlingen i original. Personen ska skriva under kopian, skriva ett namnförtydligande och ange sitt telefonnummer.

Heltäckande sjukförsäkring

Du ska ha en heltäckande sjukförsäkring som gäller för bosättning i Sverige. Den ska vara giltig i minst ett år från det datum du flyttade till Sverige. Din sjukförsäkring kan antingen vara offentlig eller privat.

Ta gärna med dig ett utdrag av försäkringsvillkoren på engelska.

Skatteverket kan inte ge förhandsbesked om sjukförsäkringen kommer att godkännas vid bedömningen om uppehållsrätt.

Du har en heltäckande sjukförsäkring om du har rätt till sociala förmåner i ett EU- eller EES-land.

Du behöver visa upp intyget S1 som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring i ett annat EU- eller EES-land. Sjukförsäkringen ska gälla för dig och ditt boende i Sverige. Det är viktigt att intyget är giltigt i minst ett år från det datum du flyttade till Sverige.

Intyget S1 ersätter intygen E106, E109 och E121.

» Mer om intyget S1 på webbplatsen Ditt Europa

Du kan även ha en heltäckande privat sjukförsäkring. Då måste den uppfylla följande fyra kriterier:


  1. Sjukförsäkringen ska gälla för dig och ditt boende i Sverige.

  2. Den ska vara giltig i minst ett år från det datum du flyttade till Sverige.

  3. Den ska uppfylla något av följande krav:

 • den ska ersätta nödvändig vård upp till ett värde av minst 10 miljoner SEK, eller
 • den ska motsvara den allmänna sjukförsäkringen i det EU- eller EES-land du är medborgare i eller flyttar från, eller
 • den kan ersätta nödvändig vård till ett lägre belopp än 10 miljoner SEK men då ska försäkringen betala din hemresa för fortsatt vård i ditt hemland.

 • 4. Försäkringen får inte ha några friskrivningsklausuler som innebär att den inte ersätter nödvändig vård. Det får finnas klausuler som gäller tandvård, fertilitetsbehandlingar, frivilliga skönhetsingrepp och force majeure-situationer såsom krig och naturkatastrofer, liksom förebyggande hälsovård, vaccinationer, vård av skador till följd av deltagande i officiella idrottstävlingar eller träning inför sådana tävlingar, vård av skador till följd av riskfyllda aktiviteter, t.ex. fallskärmshoppning och bergsbestigning.

Barn under 18 år

När ett barn under 18 år ska flytta till Sverige behöver alla vårdnadshavare skriva under anmälan om att barnet ska flytta. Om den ena vårdnadshavaren saknar möjlighet att närvara vid servicekontoret behöver han eller hon lämna ett skriftligt medgivande för flytten till Sverige. Barn som har fyllt 16 år kan göra och själv skriva under en egen anmälan utan vårdnadshavarnas skriftliga medgivande.

Om du saknar uppehållsrätt

Om du saknar uppehållsrätt måste du ha uppehållstillstånd i Sverige som är giltigt i minst ett år för att kunna bli folkbokförd i Sverige.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

» Till Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att vara folkbokförd

Att vara folkbokförd i Sverige innebär att du får ett svenskt personnummer. Det innebär också att Skatteverket registrerar:

 • på vilken fastighet och adress du är bosatt
 • var du är född och vilket medborgarskap du har
 • ditt civilstånd och din eventuella relation till make eller maka, barn och förälder.

» Mer om folkbokföringssystemet

Om du har inkomster från ett annat land

Tänk på att när du flyttar till Sverige och blir folkbokförd kan du samtidigt bli skyldig att betala skatt i Sverige för dina inkomster från ett annat land. Kontakta Skatteverket om du har sådana inkomster.

» Mer om skyldighet att betala skatt

Du flyttar med din familj och ska arbeta
Skatteverket

Till toppen