På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Att tänka på när du betalar för rot- och rutarbete

Tänk på det här när du ska betala för rot- och rutarbete.

Observera att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rot- och rutavdraget.

Använd våra e-tjänster

 • Använd vår e-tjänst Rot och rut – mina avdrag för att se hur mycket avdrag du har utnyttjat i år och även tidigare år.
 • I tjänsten Hämta företagsinformation kan du ta reda på om din utförare har F-skatt.
 • Använd beräkningstjänsten Uppskatta ditt rot- och rutavdrag om du vill du veta hur mycket rot- och rutavdrag du kan ha rätt till.

Betalning i förskott

Du kan få rot- och rutavdrag även när du betalar i förskott. Arbetet måste dock vara utfört innan utföraren begär utbetalning från Skatteverket.

Betalning vid årsskifte

Om du betalar före ett årsskifte måste arbetet vara utfört senast i januari året efter för att du ska ha rätt till rot- eller rutavdrag. Utföraren måste begära sin rot- eller rututbetalning hos Skatteverket senast den 31 januari året efter att du har betalat.

Avdraget räknas av från det maximala rot- eller rutavdrag som du har rätt till under det år du betalade.

Det som avgör när du får din skattereduktion är ditt betalningsdatum. Betalningsdatum är det datum när pengarna för betalning av utförarens arbete lämnar ditt konto. 

 1. Om du betalar i december 2015, ska rot- och rutavdraget tillgodoräknas beskattningsåret 2015 och räknas med din inkomstdeklaration 2016.
 2. Om du betalar från och med den 1 januari 2016, ska rot- och rutavdraget tillgodoräknas beskattningsåret 2016 och räknas med din inkomstdeklaration 2017.
 3. Om du betalar i december 2015 men utföraren får pengarna först januari 2016, gäller samma som vid punkt 2. Men om du kan visa att pengarna fördes över från ditt konto till utförarens konto senast den 31 december 2015 kan du begära omprövning.

Om du får flera delfakturor

Tänk på följande om du vill ha rot- eller rutavdrag när du beställer ett större rot- eller rutarbete och utföraren skickar flera fakturor för olika delar av arbetet, eller du betalar via a conto eller löpande räkning:

 • Utföraren måste vid varje betalningstillfälle och på varje enskild faktura ange hur stor del som är arbetskostnad och vad rot- eller rutavdraget blir.
 • Utföraren kan bara begära utbetalning hos Skatteverket för den del av den fakturerade arbetskostnaden som du inte har betalat. Även den delen av arbetet måste vara utfört innan utföraren begär utbetalningen. Du kan med andra ord inte få rot- eller rutavdrag om du betalar hela det belopp som faktureras på varje delfaktura eller en "klumpsumma” enligt olika a conto-betalningar.

Om du får en faktura men delar upp betalningen

Tänk på följande om du har fått en faktura av utföraren på hela beloppet men bara har betalat en del. Meddela utföraren att han eller hon kan söka ersättning hos Skatteverket för den del du har betalat, trots att du ännu inte har betalat hela fakturan. Annars kan tidsgränsen för när du har rätt att få rot- eller rutavdrag passeras och du går miste om avdrag för den del du betalat. 

För varje del av en faktura du har betalat anses en lika stor andel gälla arbetskostnad, som arbetskostnaden utgör av beloppet som helhet. Med andra ord: Om du har betalat 40 procent av det belopp som du ska betala efter rot- eller rutavdraget så kan du få 40 procent av det avdragna rot- eller rutavdraget.

Om du har fått bidrag

Om du betalar ett arbete med bidrag eller annat ekonomiskt stöd från staten, en kommun eller ett landsting kan du normalt inte få rot- eller rutavdrag. Exempel:

 • Du får inte rutavdrag för att anlita en personlig assistent om du har fått assistansersättning.
 • Du får inte rot- eller rutavdrag om du har köpt kommunala eller statliga tjänster till subventionerat pris eller självkostnadspris. (Däremot kan du få rot- eller rutavdrag om du köper arbeten från kommunägda bolag till marknadsmässigt pris.)

Du kan få rot- eller rutavdrag om du har fått ekonomiskt stöd i form av föräldrapenning, vårdbidrag, handikappersättning eller liknande. Villkoret är att det ekonomiska stöd du fått inte är en direkt kompensation för det utförda rut- eller rotarbetet.

Om du har fått försäkringsersättning

Om du har fått ersättning från ett försäkringsbolag bör du tänka på följande:

 • Du får inte rot- eller rutavdrag för arbete som du har fått försäkringsersättning för. Det gäller även om du bara har fått ersättning för en viss del av arbetskostnaden för att återställa en skada, d.v.s. åldersavdrag. (Om du däremot inte får försäkringsersättning för att återställa skadan, kan du få rotavdrag för hela arbetskostnaden.)
 • Om du har fått försäkringsersättning som uttryckligen gäller bara material, kan du få rot- eller rutavdrag för arbetskostnaden.
 • Du kan få rotavdrag för tilläggsarbeten du passar på att göra i samband med att du återställer en skada som du har fått försäkringsersättning för. Det gäller även om tilläggsarbetena utförs i samma rum som arbetena för att återställa skadan.

Brister och ej utfört arbete

Utföraren har rätt till betalning från Skatteverket oavsett om du som köpare är nöjd med arbetet eller inte, förutsatt att du har betalat för det och övriga förutsättningar är uppfyllda.

Meddela Skatteverket om inget arbete är utfört eller betalat och du ändå får ett meddelande från Skatteverket om att du har fått rot- eller rutavdrag. Det gör du genom att ringa Skatteupplysningen på 0771- 567 567 eller skicka e-post.

Kontakta oss

Om du har frågor när det gäller ditt rot- och rutmeddelande eller andra frågor, kan du kontakta oss via mejl.

Fyll i din fråga och dina uppgifter. Vi svarar så fort vi kan.länk till annan webbplats

Skatteverket

Till toppen