På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Avdrag för förbättringsutgifter

När du räknar ut om försäljningen av din bostad ska deklareras som vinst eller förlust, får du minska försäljningspriset (köpeskillingen) med utgifter som du har haft för att förbättra bostaden. Det gäller småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt.

Det är olika regler beroende på vilken sorts bostad du har sålt och vilken förbättring du har gjort. Med hjälp av dessa frågor kan du ta reda på om du har rätt att göra avdrag.

Vad har du gjort?

Ny-, till- och ombyggnad, byte till bättre material, nytillskott eller reparation och underhåll – vissa förbättringar ger avdrag med hela utgiften och andra med en del av utgiften.

När gjorde du förbättringen?

Årtalet som förbättringen gjordes avgör om du får avdrag eller inte.

Uppfyller du grundreglerna?

För att du ska få göra avdrag finns vissa grundregler.

Använd våra blanketter

Sammanställ dina utgifter

Använd vår hjälpblankett för att räkna ihop och sammanställa dina förbättringsutgifter. Blanketten ska inte skickas in. Men vi kan begära in den vid kontroll.

Jag undrar...

I filmen får du svar på de vanligaste frågorna.

Förbättringar som du har gjort

Skatteverket delar in utgifter för förbättringar i två kategorier– grundförbättringar eller reparationer och underhåll – med olika regler. Du kan se fler exempel på vad som räknas till vilken kategori på respektive sidor.

Grundförbättringar

Det är till exempel ny-, till- och ombyggnad samt nytillskott av utrustning som inte funnits tidigare. Avdrag får göras för hela utgiften. Byter du till bättre material får du dra av en del av utgiften.

Reparation eller underhåll

Det är till exempel att byta handfat eller att måla om väggar. Avdrag får göras för den del av utgiften som är kvar när du har minskat utgiften med en uppskattad summa för slitage.

Årtal och perioder

Period för reparationer och underhåll

Utgifter för reparationer och underhåll får bara dras av om du har haft dem under året du säljer eller de fem föregående åren. 

Det innebär att följande gäller om du har sålt bostaden:

 • 2015 – du ska ha haft utgifterna under åren 2010 till och med 2015
 • 2016 – du ska ha haft utgifterna under åren 2011 till och med 2016

Period för grundförbättringar

Småhus

För småhus är 1952 det tidigaste året som du får ta med utgifter för grund­förbättringar.

Bostadsrätt

För bostadsrätt är 1974 det tidigaste året som du får ta med utgifter för grund­förbättringar.

Grundregler

  Dessa regler måste alltid vara uppfyllda för att du ska ha rätt att dra av utgiften.

  • De sammanlagda utgifterna ska vara minst 5 000 kronor under ett kalenderår.
  • Reparationer och underhåll måste ha gjort att bostaden är i bättre skick vid försäljningen än vid köpet. Det innebär att du inte kan få avdrag om bostaden var nybyggd vid köpet.
  • Det ska vara faktiska utgifter som du har haft under den tid som du har ägt bostaden.

  Har du ärvt bostaden eller fått den genom testamente, gåva eller bodelning får du även göra avdrag för tidigare ägares utgifter. Det gäller både småhus och bostadsrätt.

   Utgifter som inte får dras av

   • Värdet av ditt eget arbete
   • Utgifter som täcks av försäkringsersättning. Se exempel nedan.
   • Del av utgiften som motsvaras av skattereduktion för rotarbete.
    Avdrag vid försäljning under Rot & rutarbete
   • Utgifter som du har haft före 1952 för småhus eller ägarlägenhet
   • Utgifter som du har haft före 1974 för bostadsrätt.

   Exempel

   Så räknar du ut beloppsgränsen 5000 kronor

   Fakta

   Dina utgifter för grundförbättringar och för reparationer och underhåll måste vara minst 5 000 kronor tillsammans under ett kalenderår för att du ska få göra avdrag. I denna regel räknar Skatteverket utifrån den ursprungliga utgiften för reparation eller underhåll. Men när du sedan räknar ut vinst eller förlust måste du först dra av en uppskattad summa för förslitning när det gäller reparationer eller underhåll.

   Belopp

   Du har köpt en diskmaskin för 3 000 kronor. Det fanns ingen diskmaskin tidigare, vilket gör att den nya maskinen räknas som grundförbättring, nytillskott. Samma år målar du om hallen för 2 500 kronor. Det räknas som förbättrande reparation.

   Så räknar du

   Diskmaskin

   3000 kr

   Ommålning i hallen

   + 2500 kr


   Summa förbättringsutgifter

   5500 kr

   Det betyder att du har rätt att göra avdrag för förbättringar detta år.

   Hur stora avdrag får du göra?

   Belopp

   Vi använder samma belopp som i exemplet ovan.

   Tre år senare säljer du din bostad. Du får göra fullt avdrag för diskmaskinen eftersom det var en grundförbättring, nytillskott (3 000 kronor). Men enligt Skatteverkets regler behöver du dra av för slitage på målningen som gjordes för tre år sedan (2 500 kronor). Du uppskattar att du behöver dra av 1000 kronor från den ursprungliga utgiften.

   Så räknar du

   Diskmaskin

   3000 kronor

   Ommålning i hallen

   + 2500 kronor

   Minus förslitning på målning

   - 1000 kronor


   Avdrag som förbättringsutgift

   4500 kronor

   Slutsats

   Även om avdraget blir mindre än 5 000 kronor får du ha med det i beräkningen när ursprungssumman för utgifterna är över 5000 kronor. 

   Så räknar du om du har fått ersättning från försäkring

   1. Har du fått ersättning från försäkring för skada får du inte använda den del av förbättringsutgiften som täcktes av ersättningen.

   Så räknar du

   Utgift - ersättning = summa utgift för förbättring

   2. Har du fått ersättning från försäkringsbolaget som överstiger utgifterna ska du dra bort dn överskjutande delen. Detta gäller enbart småhus och ägarlägenhet.

   Så räknar du

   Ersättning - utgift = summa utgift för förbättring

   Spara kvitton och fakturor

   Skatteverket kan begära att du visar hur du har räknat fram utgifterna för förbättringar. Det är därför viktigt att du sparar alla kvitton och fakturor även efter att du har lämnat in din deklaration. De är bevis för att du ska få göra dina avdrag. Saknar du kvitton eller fakturor måste du kunna bevisa omfattning av och tidpunkt för dina förbättringsarbeten med andra dokument. Det kan till exempel vara ritningar, betalning, lån, intyg, prisstatistik och bygglov och fastighetsdeklaration för fastighet.

   Skatteverket

   Till toppen