På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Svar på vanliga frågor

VisaValt område:
  

Innehållsförteckning

Avdrag allmänt

 • Om jag lämnar 10 000 kronor i bidrag till en hjälporganisation får jag då göra avdrag för bidraget?
  Skattereduktionen för gåvor har avskaffats från och med den 1 januari 2016.
 • Kan jag få avdrag för en GPS-navigator?
  Som regel får du inte avdrag för en GPS-navigator du använder i en bil vid t.ex. kundbesök. En GPS-navigator du använder i en bil räknas som extrautrustning till bilen. Det gäller även om den sätts fast på vindrutan, ansluts med en sladd till bilens eluttag och lätt kan tas ur bilen. Eftersom den räknas som extrautrustning ingår den i bilschablonavdraget för tjänsteresor. Därför får du inte göra ytterligare avdrag för en sådan GPS-navigator.Det finns andra GPS-navigatorer som är helt fristående från en bil, drivs med batteri och är mindre och handburna. Om du har stort behov av en sådan navigator när du t.ex. arbetar i skog och terräng, kan du få avdrag för den — även om du också kan använda den privat. Avdrag brukar då oftast ges med högst hälften av inköpspriset och dina löpande kostnader för att uppdatera kartorna.

  Använd våra e-tjänster

  Avdrag
 • Jag betalar underhåll. Kan jag dra av kostnaden i deklarationen?
  Du får normalt inte avdrag för periodiskt understöd, det vill säga underhåll.Du kan aldrig få avdrag för periodiskt understöd till hushållsmedlemmar. Du får inte heller avdrag för utbetalningar till en person som är under 18 år eller till någon som inte avslutat sin utbildning, om inte understödet är ett skadestånd.Du kan få avdrag  för periodiska understöd om utbetalningen
  • avser skadestånd
  • avser fastställt underhållsbidrag till maka eller make, eller tidigare maka eller make
  • görs till en tidigare anställd
  • görs på grund av bestämmelse i testamente, eller
  • görs från juridiska personer och dödsbon utan att vara ersättning för avyttrade tillgångar (utbetalningar från handelsbolag ska dock inte dras av).
  Avdrag för skadestånd vid personskada ska göras med belopp som avser ersättning för förlorad inkomst, som ska tas upp till beskattning eller för förlorat underhåll.
 • Får jag göra avdrag för premier till min kapitalförsäkring?
  Nej, premier som betalas till en kapitalförsäkring är inte avdragsgilla. Samtidigt är ersättningar som betalas ut på grund av en kapitalförsäkring skattefria.
 • Jag har varit sjuk och haft kostnader för läkare och medicin. Kan jag göra avdrag för kostnaderna?
  Utgifter för vård och läkemedel är personliga levnadskostnader som du inte kan få avdrag för.
 • Jag vill ha avdrag för arbetsrum i hemmet. Kan jag få det?
  En första förutsättning för att du ska kunna få avdrag för arbetsrum i bostaden är att arbetsgivaren inte håller dig med arbetsrum. Det räcker inte med att du arbetar hemma för att du ska kunna få avdrag för arbetsrum.

  För att du ska få avdrag krävs också att arbetsrummet inte kan anses ingå i bostadsutrymmet eller att det blivit inrett på sådant sätt att det inte längre kan användas för bostadsändamål, dvs. ett rent arbetsrum (t.ex. läkares behandlingsrum).

  Du kan då få avdrag med de faktiska merkostnaderna i form av ström, värme och städning. För arbetsrum i en hyreslägenhet kan du även få avdrag för en viss del av hyran.

 • Jag använder både min hemtelefon och min privata mobiltelefon i mitt arbete. Får jag göra avdrag för kostnaden?
  Du får göra avdrag för de tjänstesamtal som du kan specificera. Själva abonnemangskostnaden räknas som en privat levnadskostnad och den får du inte avdrag för. Detsamma gäller inköps- eller leasingkostnaden för mobiltelefonen eller för kostnader för att öppna abonnemanget.
 • Får jag göra avdrag för tidningar och facklitteratur?
  Du får inte göra avdrag för en vanlig dags- eller kvällstidning. Denna kostnad räknas som en privat levnadskostnad.

  Du får bara avdrag för dina utgifter för en sådan tidning eller facklitteratur som anses nödvändig för att du ska kunna sköta ditt arbete. Domstolspraxis är hård inom området. Avdrag för allmänna uppslagsverk eller för litteratur som köps av personer som inte tillhör någon speciell yrkesgrupp, bör inte komma ifråga.

 • Vilka arbetskläder kan jag göra avdrag för när jag deklarerar?
  Kläder som du använder i ditt arbete räknas normalt som privata levnadskostnader och du får inte göra avdrag för dem. Du får bara göra avdrag för dina utgifter för skyddsutrustning och skyddskläder.Som skyddskläder räknas sådana kläder som har skyddsegenskaper mot frätande ämnen eller mekaniska skador eller mot väta, värme eller kyla som beror på annat än klimatförhållanden. Som skyddsutrustning räknas hjälm, skyddsglasögon, hörselskydd och skor med stålhätta. Den skyddsväst som en polisman använder i tjänsten när det finns risk för skador med skjut- och stickvapen kan också vara avdragsgill.En förutsättning för avdrag är att skyddskläderna eller skyddsutrustningen varit nödvändig för att du ska kunna göra ditt arbete och att arbetsgivaren inte hållit dig med denna utrustning.
 • Får jag göra avdrag för avgiften till arbetslöshetskassan?
  Nej, du får inte göra avdrag för avgiften till arbetslöshetskassa.

  Numera ger avgift till arbetslöshetskassa inte heller skattereduktion.

 • Får jag göra avdrag för avgiften till min fackförening?
  Nej, du får inte göra avdrag för avgiften till din fackförening.

  Numera ger avgift till fackförening inte heller skattereduktion.

Avdrag för resor till och från arbetet

 • Vilka beviskrav gäller vid beskattningen? Hur ska jag till exempel kunna visa mina avdrag för bilkostnader mellan min bostad och mitt arbete?
  Alla som ska lämna deklaration är skyldiga att genom anteckningar, räkenskaper eller på annat lämpligt sätt se till att deklarationen kan upprättas och kontrolleras.Det är du som deklarerar som har bevisbördan när det gäller yrkade avdrag i deklarationen. Det vill säga om du yrkar avdrag i deklarationen ska du kunna visa att du faktiskt haft motsvarande kostnad.  När det gäller just avdrag för bilkostnader ska du kunna visa att du haft en bil som har rullat så många mil som avdrag yrkas för. Det ska också finnas utrymme för privata mil. Du kan visa hur långt bilen körts under året genom att visa upp besiktningsprotokoll för bilen för de senaste åren där det framgår mätarställningen vid respektive besiktningstillfälle. Även uppgiven total årlig körsträcka i bilförsäkringen är av intresse.Du får också vara beredd att visa dina bensinkostnader för den totala körsträckan under året. Det kan göras genom årsbesked från bensinbolaget där du har ditt bensinkort eller genom kontantkvitton.Om du bytt bil under året eller kört med en bil som du lånat av släktingar eller vänner är det än viktigare att du kan visa hur många mil som du kört med varje bil du använt under inkomståret.Det kan konstateras att domstolarna ställer relativt höga krav på deklaranterna när det gäller stora avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats.
 • Jag kör bil till mitt arbete. Får jag göra avdrag för mina parkeringsavgifter vid arbetsplatsen?
  En förutsättning för att få avdrag för parkeringsavgifter vid arbetsplatsen är att du har använt bilen i viss omfattning i tjänsten.

  Om du har använt bilen i tjänsten minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du avdrag för parkeringsavgifter de dagar som du har använt bilen i tjänsten.

  Om du har använt bilen i tjänsten minst 160 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du avdrag för parkeringsavgifter alla dagar du använt bilen för resor till och från arbetet.

 • Jag har fria arbetsresor. Ska jag skatta för detta?
  Om din arbetsgivare har betalat dig för resor mellan bostad och arbetsplats ska du ta upp ersättningen som lön. Du har sedan rätt till avdrag på samma sätt som om du själv hade haft kostnaden för resorna.I speciella fall kan dock förmån av fria arbetsresor vara skattefri. Det gäller bland annat om du som enda ersättning för ett arbete får resorna till och från arbetsplatsen betalda. Så kan det t.ex. vara om du medverkat i ett debattprogram i tv eller arbetar som funktionär i ideella föreningar eller liknande. De fria resorna är skattefria även om du får enklare förfriskningar på platsen. Om du däremot också får andra förmåner betalda, såsom hotellrum och måltider, gäller vanliga regler och arbetsresorna ska alltså beskattas.Även kostnadsersättning för resor till och från arbetsplatsen kan vara skattefri under förutsättning att
  • du inte får någon annan ersättning eller skattepliktig förmån för arbetet och
  • ersättningen inte överstiger utgifterna för resorna eller, vid resor med egen bil, 18,50 kronor per mil.
  Du kan läsa mer i avsnittet 3.13 i Skatteverkets meddelanden:
 • Jag åker kollektivt till mitt arbete. Vilket avdrag kan jag få?
  Du kan bara få avdrag för resor till och från arbetet för den del av dina utgifter som överstiger 10 000 kronor för inkomståret 2016 och 11 000 kronor för inkomståret 2017.Om du reser kollektivt till och från arbetet får du göra avdrag för utgifterna om arbetsplatsen ligger minst två kilometer från bostaden.Du får avdrag med kostnaden för det billigaste färdsättet. Avdrag godkänns normalt för en resa till och en resa från arbetsplatsen per arbetsdag.Om din arbetsgivare har betalat dig för resor mellan bostad och arbetsplats ska du ta upp ersättningen som lön. Du har sedan rätt till avdrag på samma sätt som om du själv har haft kostnaden för resorna.För dig som har enskild firma eller är handelsbolagsdelägare gäller samma regler. Har du utgifter för arbetsresor både som anställd och som egen företagare görs avdragsbegränsningen, 10 000 kronor, i första hand i inkomstslaget tjänst.
 • Vilka regler gäller för kostnadsersättning för resor som jag har haft i samband med en anställningsintervju?
  Om du har fått betald resa eller kostnadsersättning för en resa till eller från en anställningsintervju så är ersättningen skattefri. Ersättningen får inte vara högre än kostnaderna för resan. En förutsättning för skattefriheten är att resan görs inom EU- och EES-området.Om du har kört med egen bil får inte ersättningen vara högre än 18,50 kronor per mil. Använder du egen eller närståendes eller sambos förmånsbil kan du få en skattefri ersättning för diesel med 6,50 kronor per mil och för annat drivmedel med 9,50 kronor per mil.Om du har fått en högre ersättning är den överskjutande delen skattepliktig som lön.
 • Jag kör motorcykel till mitt arbete. Vilket avdrag kan jag få?
  Om du har kört motorcykel till och från arbetet, arbetsresor, kan du göra avdrag för utgifterna
  • om avståndet är minst fem kilometer
  • om du regelmässigt tjänar minst två timmar sammanlagt per dag för fram- och återresan, jämfört med att åka kollektivt.
  Om du har använt motorcykel i tjänsten minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du avdrag för resor till och från arbetet för de dagar som du har använt motorcykel i tjänsten.Om du har använt motorcykel i tjänsten minst 160 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du göra avdrag för alla dagar du använt motorcykel för resor till och från arbetet.Du får avdrag för utgifter för motorcykel för resor till och från arbetet med 9 kronor per mil.Du kan bara få avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen för den del av dina utgifter som överstiger 10 000 kronor för inkomståret 2016 och 11 000 kronor för inkomståret 2017.
 • Det finns inga bussar där jag bor. Vilka avdrag får jag göra för resor till och från arbetet?
  Om det saknas allmänna kommunikationer mellan din bostad och din arbetsplats har du, om du använt bil för dina resor, rätt till avdrag för kostnader för resa med bil eller motorcykel om avståndet är minst två kilometer.Om allmänna kommunikationer saknas bara för en del av sträckan och denna delsträcka är minst två kilometer får du göra avdrag för bilkostnader för hela sträckan. En förutsättning för att göra avdrag för bilresor är att du använt bil för hela sträckan. Har du använt bil för del av sträckan har du rätt till avdrag för bilkostnader för denna sträcka.Avdrag för arbetsresor med egen bil ska göras med 18,50 kronor per mil. Använder du egen, närståendes eller sambosförmånsbil får du avdrag för utgift för diesel med 6,50 kronor per mil och för annat drivmedel med 9,50 kronor per mil.Du kan bara få avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen för den del av dina utgifter som överstiger 10 000 kronor för inkomståret 2016 och 11 000 kronor för inkomståret 2017.
 • Jag kör bil till mitt arbete. Vilket avdrag kan jag få?
  Du kan bara få avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen för den del av dina utgifter som överstiger 10 000 kronor för inkomståret 2016 och 11 000 kronor för inkomståret 2017. Om du har använt bil för resor till och från arbetet får du göra avdrag för utgifterna
  • om avståndet är minst fem kilometer och om du regelmässigt tjänar minst två timmar sammanlagt per dag för fram- och återresan, jämfört med att åka kollektivt
  • om det saknas kollektivtrafik och avståndet är minst två kilometer.
  Avdraget är 18,50 kronor per mil. Använder du egen, närståendes eller sambos förmånsbil får du avdrag för utgift för diesel med 6,50 kronor per mil och för annat drivmedel med 9,50 kronor per mil.Om du har rätt till avdrag för resor med bil (egen bil eller förmånsbil) får du dessutom dra av de faktiska utgifterna för väg-, bro- eller färjeavgift. Om du reser med egen bil får du även göra avdrag för de faktiska utgifterna för trängselskatt.Om du har använt bilen i tjänsten minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du avdrag för resor till och från arbetet för de dagar som du har använt bilen i tjänsten.Om du har använt bilen i tjänsten minst 160 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du göra avdrag för alla dagar du använt bilen för resor till och från arbetet.  Läs om det här avdraget och flera andra i vårt avdragslexikon.

  Använd våra e-tjänster

  Inkomstdeklaration 1
 • Jag har en funktionsnedsättning och använder min bil för resor till och från mitt arbete. Vilket avdrag för arbetsresor kan jag få?
  Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning tvingas använda egen bil, får du räkna med de verkliga utgifterna för resorna till och från arbetet. Vid beräkningen av de verkliga bilutgifterna ska du ta hänsyn till eventuella bidrag, t.ex. bilstöd på grund av funktionsnedsättning. Avdrag för resor till och från arbetet med egen bil bör medges med högst 37 kronor per mil. Om du har bilförmån och själv bekostar allt drivmedel bör avdraget inte överstiga dubbla schablonavdraget för drivmedlet.Du får bara avdrag för den del av utgifterna som överstiger 10 000 kronor för inkomståret 2016 (11 000 kr inkomståret 2017). Se avsnitt 7 i Skatteverkets allmänna råd.
 • Vilken avdragsrätt har jag för resekostnader i samband med att jag börjar eller slutar en anställning?
  Om du har haft kostnader för en resa i samband med att du har börjat eller slutat en anställning eller ett uppdrag, s.k. inställelseresa, har du rätt till avdrag för utgifterna. Avdrag för inställelseresor medges för resor inom EU- och EES-området.Du får bara avdrag för den del av kostnaderna, tillsammans med andra utgifter för arbetsresor, som överstiger 10 000 kronor för inkomståret 2016 och 11 000 kronor för inkomståret 2017.Du får då avdrag för utgifter för tåg eller flyg. Om allmänna kommunikationer saknas får du avdrag för bilresa med egen bil med 18,50 kronor per mil. Om du använder egen, närståendes eller sambos förmånsbil får du avdrag för utgift för diesel med 6,50 kronor per mil och för annat drivmedel med 9,50 kronor per mil.Betalar arbetsgivaren din inställelseresa ska du ta upp värdet av resan som lön. Du får sedan begära avdrag för utgiften på samma sätt som om du själv haft utgiften.Har du inte fått några andra skattepliktiga ersättningar på grund av ditt uppdrag, t.ex. vid ett TV-arrangemang, ska du inte skatta för den fria inställelseresan.

Hemresor

 • Jag arbetar på en annan ort än där jag bor. Kan jag få avdrag för mina kostnader för hemresor?
  Om du på grund av ditt arbete vistas på en annan ort än din hemort kan du göra avdrag för kostnaden för en hemresa varje vecka. För att få avdraget
  • ska avståndet mellan arbetsorten och bostadsorten vara längre än 50 km och
  • du ska ha övernattat på arbetsorten.
  Avdrag medges för hemresor inom hela EU/EES-området. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens dom 2014-05-28 kan avdrag också medges för hemresor till Schweiz.Du får normalt avdrag för det billigaste färdsättet. Du får dock göra avdrag för skälig utgift för flygresa och utgift för tågresa (även första klass och s.k. snabbtåg), även om detta färdsätt inte är billigast.Om det saknas allmänna kommunikationer får du avdrag med bilkostnader med 18,50 kronor per mil. Om du använder egen, närståendes eller sambos förmånsbil får du avdrag med 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för annat drivmedel.Du som är gift eller sammanboende kan få avdrag för hemresor så länge som du bor på annan ort än din familj bor på. Detta gäller även om förutsättningarna för avdrag för ökade levnadskostnader för tillfälligt arbete eller dubbel bosättning inte är uppfyllda.Du som är ensamstående kan få avdrag för hemresor så länge som du kan anses vara bosatt på annan ort än arbetsorten. Det innebär att du kan få avdrag för hemresor så länge som du har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader för tillfälligt arbete eller dubbel bosättning.Om din familj har följt med dig till den nya orten och du har hyrt ut bostaden på den tidigare hemorten kan du inte få avdrag för hemresor. Se Skatteverkets skrivelse 2004‑09‑23, dnr 130 558762/04‑113.
 • Jag har fått ett nytt jobb och har börjat veckopendla. Av arbetsförmedlingen får jag bidrag med två hemresor i månaden. Kan jag ändå göra avdrag för hemresor?
  Bidraget till hemresor som du har fått är inte skattepliktigt. Du får inte göra avdrag för sådana kostnader som bidraget är tänkt att täcka. Åker du hem mer än två gånger i månaden kan du göra avdrag för dessa resor eftersom bidraget bara täcker två resor. Om du inte hade fått bidraget till hemresor skulle du ha kunnat göra avdrag för en hemresa varje vecka.Läs mer om avdrag för hemresor i Skatteverkets avdragslexikon för privatpersoner.

Tillfälligt arbete

 • Jag har fått ett tillfälligt arbete i Sverige. Vilka möjligheter har jag att få avdrag för mina kostnader?
  För att få göra avdrag om du arbetar på någon annan ort än bostadsorten måste du ha övernattat på arbetsorten. Avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten ska vara längre än 50 kilometer närmaste färdvägen. Du kan då få avdrag om
  • arbetet avser endast en kortare tid eller
  • arbetet visserligen inte är kortvarigt men ändå tidsbegränsat eller sådant att en fast anknytning till den tidigare bostadsorten krävs eller
  • arbetet ska bedrivas på flera olika platser eller
  • det finns någon annan anledning att inte kräva flyttning.
  Du får inte avdrag för merutgifter bara av det skälet att du bor på annan ort än den där du arbetar. Förutsättningarna för avdrag som beskrivs ovan måste också vara uppfyllda. Med kortare tid menas cirka två år. Du ska också kunna visa att arbetet på den nya orten är av tillfällig natur, dvs. att det redan från början är klart att tidsperioden är begränsad. Tidsbegränsad  till sin natur är exempelvis arbeten inom byggbranschen. Anknytning till bostadsorten avser främst riksdagsledamöterna.Måltider och småutgifter Vid tillfälligt arbete kan du få avdrag för kostnader för måltider och småutgifter på arbetsorten med antingen den verkliga merkostnaden eller enligt en schablon. Avdraget ska minskas om du fått fri kost.Du får bara göra avdrag för den första månaden av vistelsen på arbetsorten. (Tidsbegränsningen gäller inte kostnaderna för ditt boende).Schablonavdraget är 110 kronor per dag under den första månaden.Exempel på hur avdraget beräknas (för hur många dagar avdrag medges i olika situationer) finns i avsnitt 4.5 i Skatteverkets ställningstagande 2011‑08‑10, dnr 131 94075‑11/111. Bostadskostnader Du får också avdrag för vad du själv har betalat för den tillfälliga bostaden på arbetsorten. Om du inte kan visa din kostnad för logi, men kan styrka att du har övernattat på arbetsorten, får du avdrag med 110 kronor per natt.
 • Jag har fått ett tillfälligt arbete utomlands. Vilka möjligheter har jag att få avdrag för mina kostnader?
  För att få göra avdrag om du arbetar på någon annan ort än bostadsorten måste du ha övernattat på arbetsorten. Avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten ska vara längre än 50 kilometer närmaste färdvägen. Du kan då få avdrag om
  • arbetet avser endast en kortare tid eller
  • arbetet visserligen inte är kortvarigt men ändå tidsbegränsat eller sådant att en fast anknytning till den tidigare bostadsorten krävs eller
  • arbetet ska bedrivas på flera olika platser eller
  • det finns någon annan anledning att inte kräva flyttning.
  Du får inte avdrag för merutgifter bara av det skälet att du bor på annan ort än den där du arbetar. Förutsättningarna för avdrag som beskrivs ovan måste vara uppfyllda. Med kortare tid menas cirka två år. Du ska också kunna visa att arbetet på den nya orten är av tillfällig natur, dvs. att det redan från början är klart att tidsperioden är begränsad. Tidsbegränsad  till sin natur är exempelvis arbete inom byggbranschen.Måltider och småutgifter Vid tillfälligt arbete kan du få avdrag för kostnader för måltider och småutgifter på arbetsorten med antingen den verkliga merkostnaden eller enligt en schablon. Avdraget ska minskas om du fått fri kost. Skatteverket utfärdar allmänna råd om normalbelopp för olika länder (se nedan). Du får bara göra avdrag för den första månaden av vistelsen på arbetsorten. (Tidsbegränsningen gäller inte kostnaderna för ditt boende).Schablonavdraget är 50 procent av normalbeloppet för aktuellt land per hel dag under den första månaden.Exempel på hur avdraget beräknas (för hur många dagar avdrag medges i olika situationer) finns i avsnitt 4.5 i Skatteverkets ställningstagande 2011‑08‑10, dnr 131 94075‑11/111. Bostadskostnader Du får också avdrag för vad du själv har betalat för den tillfälliga bostaden på arbetsorten. Om du inte kan visa din kostnad för logi, men kan styrka att du har övernattat på arbetsorten, får du avdrag med 50 procent av normalbeloppet för det aktuella landet per natt. För att över huvud taget få avdrag för dessa kostnader måste inkomsten beskattas i Sverige.

Tjänsteresa

 • Hur ska jag fylla i min reseräkning om jag åker på tjänsteresa utomlands och sedan stannar kvar för privat semester? För vilken tid kan jag få skattefritt traktamente?
  Reseräkningen ska bara omfatta den period som tjänsteresan faktiskt har pågått, dvs. tiden från avresan i Sverige fram till att du avbryter tjänsteresan och påbörjar din semester.Du ska inte beräkna någon fiktiv tidpunkt för hemkomst, som om du åkt hem direkt, eller redovisa återresan som en tjänsteresa i reseräkningen. Återresan ingår i semesterdelen, trots att arbetsgivaren kan betala den utan skattekonsekvenser. Att arbetsgivaren kan betala återresan utan att du blir beskattad för någon reseförmån, kan du läsa om i  Skatteverkets ställningstagande om Förlängning av tjänsteresa i två fall. Du kan bara få skattefritt traktamente för den period som tjänsteresan faktiskt har pågått, dvs. tiden från avresan i Sverige fram till att du avbryter tjänsteresan och påbörjar din semester. Om arbetsgivaren betalar ut traktamente för tiden efter att du avbrutit tjänsteresan räknas det som kontant lön.Mer om reseräkning En reseräkning är ett underlag som ska visa din avdragsrätt för ökade levnadskostnader vid en tjänsteresa. Avdragsrätten avgörs av de faktiska tidpunkterna för tjänsteresans början och slut, samt av på vilka orter och i vilka länder du befunnit dig under denna tid. Eftersom avdragsrätten styr arbetsgivarens möjlighet att betala ut skattefritt traktamente är det viktigt att reseräkningen redovisar de faktiska omständigheterna när det gäller tidpunkter och ortsangivelser för tjänsteresan. Uppgifterna i en reseräkning ska även kunna kontrolleras i efterhand.
 • Kan jag få avdrag för mina kostnader när jag är på tjänsteresa utomlands?
  Om du är på tjänsteresa kortare tid än tre månader och fått traktamentsersättning från arbetsgivaren motsvarande normalbeloppet, behöver du varken deklarera ersättningen eller göra avdrag för dina utgifter. Traktamentsersättningen måste ha markerats med ett kryss på kontrolluppgiften.Har du fått traktamente som är högre än normalbeloppet är det överskjutande beloppet lika med lön.Normalbelopp för hel dag kan du få om resan har börjat före klockan 12.00, och på hemresedagen avslutats efter klockan 19.00. Annars får du ett halvt normalbelopp för det aktuella landet för avrese- och hemkomstdagen. Skatteverket utfärdar allmänna råd om normalbelopp för olika länder. Om du inte fått traktamente men gör sannolikt att du har haft merkostnader för måltider och småutgifter, får du avdrag med ett normalbelopp för det aktuella landet per dag och ett halvt normalbelopp för halv dag. Detsamma gäller om du fått ett traktamente som är lägre än normalbeloppet. I så fall ska du ta upp traktamentet till beskattning i inkomstdeklarationen.Du kan alltid få avdrag för dina verkliga merkostnader för måltider och småutgifter om du kan visa dem. Du ska då ta upp traktamentet till beskattning i inkomstdeklarationen.Du får också avdrag för kostnad för logi. Om du inte kan visa din kostnad för logi, men kan styrka att du har övernattat utanför den vanliga verksamhetsorten, får du avdrag med ett halvt normalbelopp per natt.
 • Jag har varit på tjänsteresa i Sverige mer än tre månader. Kan jag få avdrag för ökade levnadskostnader?
  Om du har haft ökade kostnader för måltider och småutgifter i samband med tjänsteresa när du övernattat utanför din vanliga verksamhetsort  kan du få avdrag för dessa kostnader.Har tjänsteresa inneburit att du varit på samma ort mer än tre månader i följd ändras förutsättningarna för avdrag. Du måste i så fall dessutom uppfylla förutsättningarna för avdrag enligt reglerna om tillfälligt arbete.Har du fått ersättning, traktamente, från arbetsgivaren för måltider och småutgifter motsvarande schablonbeloppet, behöver du inte deklarera ersättningen. Du får inte heller göra något avdrag. Traktamentsersättning måste också ha markerats med ett kryss på kontrolluppgiften.Traktamente för hel dag kan du få om resan har börjat före klockan 12.00, och på hemkomstdagen avslutats efter klockan 19.00. Du kan inte få halvdagstraktamente när tjänsteresan pågått längre tid än tre månader.Schablonbeloppet är 154 kronor för hel dag. Finns förutsättningar för avdrag även efter två år, reduceras avdraget till högst 110 kronor.Har du fått traktamente som är högre än schablonbeloppen är det överskjutande beloppet lika med lön.Om du inte fått traktamente får du göra avdrag med antingen den verkliga merkostnaden eller enligt schablon med 66 kronor.
 • Jag har varit på tjänsteresa i utlandet mer än tre månader. Vad kan jag få för avdrag?
  Om du har haft ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresa när du övernattat utanför din vanliga verksamhetsort så kan du få avdrag för dessa kostnader.Om du har varit på tjänsteresa på samma ort mer än tre månader i följd ändras förutsättningarna för avdrag. Du måste i så fall dessutom uppfylla förutsättningarna för avdrag enligt reglerna om tillfälligt arbete.  Har du fått ersättning, traktamente, från arbetsgivaren för måltider och småutgifter motsvarande 70 procent av normalbeloppet, efter två år 50 procent av normalbeloppet, behöver du inte deklarera ersättningen. Du får inte heller göra något avdrag. Traktamentsersättningen måste också ha markerats med ett kryss på kontrolluppgiften.Skatteverket utfärdar allmänna råd om normalbelopp för olika länder. Traktamente för hel dag kan du få om resan har börjat före klockan 12.00, och på hemkomstdagen avslutats efter klockan 19.00. Du kan inte få halvdagstraktamente när tjänsteresan pågått längre tid än 3 månader.Om du inte fått traktamente kan du under vissa föutsättningar ha rätt till avdrag för ökade levnadskostnader enligt reglerna för tillfälligt arbete. Du får då göra avdrag med den verkliga merkostnaden eller enligt schablon med 30 procent av normalbeloppet per hel dag.Du får också avdrag för kostnad för logi. Om du inte kan visa din kostnad för logi, men kan styrka att du har övernattat utanför den vanliga verksamhetsorten, får du avdrag med ett halvt normalbelopp per natt.
 • Kan jag få avdrag för mina kostnader för logi när jag är på tjänsteresa i Sverige?
  Du får avdrag för logi med den faktiska kostnaden. Om du inte kan visa din utgift för logi, men kan styrka att du har övernattat utanför den vanliga verksamhetsorten, får du avdrag med 110 kronor per natt.
 • Jag har varit på tjänsteresa i Sverige mer än tre månader. Vad kan jag få för avdrag för logi?
  Om du har haft ökade kostnader för logi i samband med tjänsteresa när du övernattat utanför din vanliga verksamhetsort  kan du få avdrag för dessa kostnader.Har tjänsteresa inneburit att du varit på samma ort mer än tre månader i följd måste du dessutom uppfylla förutsättningarna för avdrag enligt reglerna om tillfälligt arbete.Du får avdrag för logi med den faktiska kostnaden. Om du inte kan visa din kostnad för logi, men kan styrka att du har övernattat utanför den vanliga verksamhetsorten, får du avdrag med 110 kronor per natt.
 • Jag reser en del i tjänsten. Vilka regler gäller för de kostnadsersättningar som jag får av min arbetsgivare?
  Om du har gjort resor i tjänsten och fått ersättning för resekostnader så behöver du inte deklarera ersättningen om den gäller resor med allmänna kommunikationer, taxi eller hyrbil. Du får då inte heller göra avdrag för dessa kostnader.Om du har använt egen bil för tjänsteresor kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning med 18,50 kronor per mil. Om du har använt förmånsbil för tjänsteresor och betalat allt drivmedel själv, kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning med 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för annat drivmedel. Har du fått en högre ersättning ska du deklarera det överskjutande beloppet som lön.Har du fått en lägre ersättning än 18,50 kronor eller 6,50 kronor respektive 9,50 kronor per mil, ska du ta upp ersättningen i deklarationen. Du drar sedan av dina utgifter för tjänsteresor med 18,50 kronor eller 6,50 kronor respektive 9,50 kronor per mil. Har du inte fått ersättning från arbetsgivaren och använt egen bil för tjänsteresor, har du rätt till avdrag med 18,50 kronor per mil. Använder du egen förmånsbil och har betalat allt drivmedel själv, får du göra avdrag med 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för annat drivmedel. Utgifter för parkering ingår inte i reseersättningen utan avdrag för detta beviljas separat. Om du har haft utgifter för väg-, bro- eller färjeavgift får du dra av dessa kostnader. Om du använt egen bil för tjänsteresorna får du dessutom dra av dina utgifter för trängselskatt. Läs mer i broschyren Traktamenten och andra kostnadsersättningar (SKV 354).
 • Kan jag få avdrag för mina ökade levnadskostnader när jag är på tjänsteresa i Sverige?
  För att du ska få avdrag för ökade levnadskostnader - ökade kostnader för måltider och småutgifter - krävs:
  • att tjänsteresan är förenad med övernattning och
  • att platsen du rest till ligger mer än 50 km från arbetet och bostaden, det vill säga utanför din vanliga verksamhetsort.
  Om du har fått traktamente när du har arbetat på din vanliga verksamhetsort eller när du har varit på tjänsteresa utan att övernatta är traktamentet att likställa med lön.Om du är på tjänsteresa kortare tid än tre månader och fått traktamentsersättning med 220 kronor för hel dag eller 110 kronor för halv dag, behöver du varken deklarera ersättningen eller göra avdrag för dina utgifter. Traktamentsersättningen måste ha markerats med ett kryss på kontrolluppgiften.Har du fått traktamente som är högre än schablonbeloppen är det överskjutande beloppet lika med lön.Traktamente för hel dag kan du få om resan har börjat före klockan 12.00, och på hemkomstdagen avslutats efter klockan 19.00. Annars får du traktemente för halv dag,110 kronor, för avrese- och hemkomstdagen.Om du inte fått traktamente men gör sannolikt att du har haft merkostnader för måltider och småutgifter, får du avdrag med 220 kronor för hel dag eller 110 kronor för halv dag. Detsamma gäller om du fått ett traktamente som är lägre än schablonbeloppen. I så fall ska du ta upp traktamentet till beskattning i inkomstdeklarationen.Du kan alltid få avdrag för dina verkliga merkostnader för måltider och småutgifter om du kan visa dem. Redovisa samtliga tjänsteresor inom Sverige i anställningen under inkomståret. Du ska då ta upp traktamentet till beskattning i inkomstdeklarationen.

Dubbel bosättning

 • Vilka regler gäller för avdrag för dubbel bosättning vid anställning i Sverige?
  Om du på grund av ditt arbete har flyttat till en ny bostadsort så kan du dra av dina ökade levnadskostnader om du har behållit bostaden på den gamla orten.För att få avdrag måste du ha övernattat på arbetsorten och avståndet mellan arbetsorten och den gamla bostadsorten ska vara längre än 50 kilometer.  Måltider och småutgifter Du får bara göra avdrag för måltider och småutgifter för den första månaden av vistelsen på arbetsorten.Du kan göra avdrag för utgifter för måltider och småutgifter på arbetsorten med antingen den verkliga merkostnaden eller enligt schablon. Schablonavdraget är 66 kronor per dag under den första månaden.Exempel på hur avdraget beräknas (för hur många dagar avdrag medges i olika situationer) finns i avsnitt 4.5 i Skatteverkets ställningstagande 2011‑08‑10, dnr 131 94075‑11/111. Bostadskostnader Du får göra avdrag för utgiften för ditt boende på den nya orten. Du måste kunna visa kvitto eller liknande på hur stor utgiften är. Om familjebostaden har flyttats till arbetsorten får du i stället göra avdrag för bostaden på den gamla bostadsorten.Du får göra avdrag för utgifter för din boendekostnad under längst två år. För gifta och sambor får avdrag även göras efter denna tid om den dubbla bosättningen beror på makans, makens eller sambons förvärvsverksamhet. I sådana fall får du göra avdrag under sammanlagt fem år. Om synnerliga skäl talar för det får du dock göra avdrag för längre tid.
 • Vilka regler gäller för avdrag för dubbel bosättning vid anställning utomlands?
  Om du på grund av ditt arbete har flyttat till en ny bostadsort så kan du dra av dina ökade levnadskostnader om du har behållit bostaden på den gamla orten.För att få avdrag måste du ha övernattat på arbetsorten och avståndet mellan arbetsorten och den gamla bostadsorten ska vara längre än 50 kilometer.Måltider och småutgifter Du får bara göra avdrag för måltider och småutgifter för den första månaden av vistelsen på arbetsorten.Du kan göra avdrag för utgifter för måltider och småutgifter på arbetsorten med antingen den verkliga merkostnaden eller enligt schablon. Schablonavdraget är 30 procent av normalbeloppet för aktuellt land per dag under den första månaden.Exempel på hur avdraget beräknas (för hur många dagar avdrag medges i olika situationer) finns i avsnitt 4.5 i Skatteverkets ställningstagande 2011‑08‑10, dnr 131 94075‑11/111. Bostadskostnader  Du får göra avdrag för utgiften för ditt boende på den nya orten. Du måste kunna visa kvitto eller liknande på hur stor utgiften är. Om familjebostaden har flyttats till arbetsorten får du i stället göra avdrag för bostaden på den gamla bostadsorten.Du får göra avdrag för utgifter för din boendekostnad under längst två år. För gifta och sambor får avdrag även göras efter denna tid om den dubbla bosättningen beror på makans, makens eller sambons förvärvsverksamhet. I sådana fall får du göra avdrag under sammanlagt fem år. Om synnerliga skäl talar för det får du dock göra avdrag för längre tid. För att du över huvud taget ska få avdrag måste inkomsten av anställningen beskattas i Sverige.
 • Jag har fått ett nytt jobb och har börjat veckopendla. Av arbetsförmedlingen får jag bidrag med 1 200 kronor per månad för att täcka mina kostnader för dubbel bosättning. Kan jag ändå göra avdrag för ökade levnadskostnader?
  Bidraget är inte skattepliktigt. Samtidigt kan du inte göra avdrag för sådana kostnader som bidraget är tänkt att täcka.
Avdrag under inkomst av tjänst
Skatteverket

Till toppen