På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Resor med bil, motorcykel eller mopedbil

Här kan du läsa om vilka förutsättningar som gäller för reseavdrag – resor till och från arbetet – när det gäller bil, motorcykel och mopedbil

Förutsättningar för reseavdrag

Du kan bara få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 10 000 kronor för inkomståret 2016 och 11 000 kronor för inkomståret 2017.

Dina förutsättningar

Här kan du som gör avdrag för resor till och från arbetet läsa mer om vad som gäller för dig.

Avdrag per mil

Du får dra av olika stort belopp beroende på vilket transportmedel du använt. Med egen bil inkluderas även el- och hybridbil förutom bilar som drivs med andra bränslen.  Schablonbeloppen hittar du här.

Flextid

För att du ska få göra avdrag för resor med bil ska du regelmässigt göra en tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med om du åker kollektivt. Om du har flextid och därmed kan anpassa dig efter kollektivtrafikens tider ska du ta hänsyn till det när du beräknar din tidsvinst.

Bil, motorcykel eller mopedbil i tjänsten

Jag har kört minst 300 mil i tjänsten och använt bilen i tjänsten minst 60 dagar men mindre än 160 dagar under året.

Du kan få avdrag för resor med bil mellan din bostad och din arbetsplats för de dagar som du faktiskt har använt bilen i tjänsten även om du inte uppfyller kraven på avstånd och tidsvinst.

Jag har kört minst 300 mil i tjänsten och använt bilen i tjänsten minst 160 dagar under året.

Du kan få avdrag för resor med bil alla dagar som du har använt bilen för resor mellan din bostad och din arbetsplats även om du inte uppfyller kravet på avstånd och tidsvinst.

Kollektivtrafikens tider passar inte

Om du måste åka bil istället för kollektivtrafik på grund av privata ärenden, till ex empel att du lämnar dina barn på förskola eller skola, medför inte enbart det ärendet att du får göra avdrag för resor med bil. Du ska ändå uppfylla kravet på avstånd och tidsvinst. Tidsvinsten och avståndet ska du beräkna som om du inte hade det privata ärendet.

Har du flexibel arbetstid och kan anpassa din arbetstid till kollektivtrafikens tider ska du göra det när du beräknar din tidsvinst.

Kollektivtrafik saknas helt eller delvis på sträckan

Om det saknas kollektivtrafik på sträckan kan du få avdrag för resor till och från arbetet med bil oavsett tidsvinst. Detta under förutsättning att avståndet mellan din bostad och din arbetsplats är minst två kilometer.

Om det saknas kollektivtrafik på bara en del av sträckan mellan din bostad och din arbetsplats kan du få avdrag för bilresor för hela resan. Det gäller under förutsättning att avståndet mellan din bostad och din arbetsplats är minst två kilometer samt att kollektivtrafik saknas på en sammanhängande sträcka på minst två kilometer.

Resor med olika transportmedel under samma dag

Om det saknas kollektivtrafik på bara en del av sträckan mellan din bostad och din arbetsplats kan du få avdrag för bilresor för hela resan. Det gäller under förutsättning att avståndet mellan din bostad och din arbetsplats är minst två kilometer samt att kollektivtrafik saknas på en sammanhängande sträcka på minst två kilometer.

Om du under samma dag rest med olika transportmedel gör du separata beräkningar och lägger sedan ihop beloppen.

Spara kvitton eller annat för att kunna visa att du rest?

Om du begär ett avdrag i din deklaration är det du som ska göra sannolikt att du har rätt att göra avdraget. Det innebär att om du begär avdrag för resor till och från arbetet så ska du kunna göra sannolikt att du faktiskt gjort det antal resor som du begär avdrag för. Du behöver inte skicka in underlag i samband med att du lämnar in din inkomstdeklaration, men ska vara beredd att kunna visa de resor du gjort om Skatteverket ber dig göra det.

Resor med bil

När det gäller avdrag för resor med bil ska du bl.a. kunna göra sannolikt att du haft en bil som har rullat så många mil som du begär avdrag för. Om du bytt bil under året eller kört med en bil som du lånat av släktingar eller vänner är det viktigt att du kan göra sannolikt hur många mil som du kört med varje bil du använt under året.

Du får själv bedöma vilka underlag som är lämpliga för att göra sannolikt hur långt bilen gått. Exempel på underlag

  • Hur långt bilen körts under året kan du till exempel visa med besiktningsprotokoll eller serviceprotokoll från olika tidpunkter där mätarställningen vid respektive tillfälle framgår.
  • Den totala årliga körsträcka som du uppgett för bilförsäkringen kan också användas som en del i att visa din körsträcka.
  • Dina drivmedelskostnader för den totala körsträckan under året, till exempel fakturor eller årsbesked för ditt bensinkort eller kontantkvitton.

Det som sägs om bil ovan gäller även andra motordrivna fordon.

Du åker förbi förskola eller skola på din väg till eller från arbetet

Om du åker med bil istället för med kollektivtrafik på grund av att du lämnar dina barn på förskola eller skola medför inte i sig att du får göra avdrag för resor med bil. Du måste ändå uppfylla kravet på avstånd och tidsvinst.

Om du åker en annan väg för att lämna eller hämta dina barn på förskolan och vägen till eller från arbetet därigenom blir längre, får du alltså inte  räkna med den extra sträckan när du beräknar ditt avstånd till och från arbetet. Tidsvinsten ska du beräkna som om du inte hade det privata ärendet.

Parkeringskostnader vid din arbetsplats

Du har kört minst 300 mil i tjänsten och använt bilen i tjänsten under minst 60 dagar men mindre än 160 dagar under året.

Då kan du få avdrag för parkeringskostnader vid arbetsplatsen för de dagar som du faktiskt har använt bilen i tjänsten.

Du har kört minst 300 mil i tjänsten och använt bilen i tjänsten under minst 160 dagar under året.

Då kan du få avdrag för parkeringskostnader vid arbetsplatsen för alla dagar som du har använt bilen för resor mellan din bostad och din arbetsplats, även de dagar du inte använt bilen i tjänsten.

Samåkning till eller från arbetet

För att du ska få göra avdrag för resor till och från arbetet måste du själv haft kostnaden för resorna. Om du samåker med någon annan, och ni delar kostnaden lika, innebär det att du får göra avdrag motsvarande din andel av kostnaden.

Exempel över beräkning av avdrag vid samåkning:

Gabriel och hans granne brukar samåka till och från arbetet.  De har bestämt att dela lika på kostnaden. När Gabriel ska göra avdrag för resorna i sin deklaration får han endast göra avdrag för sin del av resekostnaden enligt schablonavdraget på 18,50 per mil.

De har åkt till och från arbetet tillsammans 193 dagar under året. Avståndet är 6 mil enkel väg. Det innebär att deras gemensamma avdrag är 42 846 kr (12 mil x 193 dagar x 18,50 kr). Gabriels andel av avdraget är hälften av det, det vill säga 21 423 kr. Gabriels granne får också göra avdrag för sin andel med 21 423 kr.

Utöver det har Gabriel åkt till arbetet själv 10 dagar. För dessa dagar blir avdraget 2 220 kr (12 mil x 10 dagar x 18,50 kr). Det totala beloppet som Gabriel ska skriva in i fältet för resor till och från arbetet i sin inkomstdeklaration blir därmed 23 643 kr (21 423 kr + 2 220 kr).

Skjuts till eller från arbetet

Om någon skjutsar dig till ditt arbete och sedan hämtar dig eftersom det saknas kollektivtrafik, och du inte själv kan köra, kan du få avdrag för två resor i vardera riktningen.

Ersättning för resor av arbetsgivaren

Om din arbetsgivare betalar dig för resor mellan bostad och arbetsplats ska ersättningen för resorna redovisas som lön i inkomstdeklarationen. Du kan sedan gör avdrag på samma sätt som om du själv har betalat för resorna.

I speciella fall kan dock förmån av fria resor till och från arbetet vara skattefri. Det gäller om du som enda ersättning för ett arbete får resorna till och från arbetsplatsen betalda (och alltså inte får några andra ersättningar eller förmåner). Så kan det till exempel vara om du medverkat i ett debattprogram i tv eller arbetar som funktionär i ideella föreningar eller liknande. De fria resorna är skattefria även om du får enklare förfriskningar på platsen. Om du däremot också får andra förmåner betalda, som hotellrum och måltider, gäller vanliga regler och resorna ska alltså beskattas.

Även kostnadsersättning för resor till och från arbetsplatsen är skattefri förutsatt att du inte får någon annan ersättning eller skattepliktig förmån för arbetet och ersättningen inte överstiger utgifterna för resorna eller, vid resor med egen bil, 18,50 kronor per mil.

Trängselskatt, väg-, bro- eller färjeavgift

Om du har haft utgifter för väg-, bro- eller färjeavgift i samband med dina resor till och från arbetet får du göra avdrag för dessa kostnader.

Om du har rest med egen bil får du även göra avdrag för dina utgifter för trängelskatt. Du får avdrag med den faktiska kostnaden för den trängselskatt som har uppkommit det år du har gjort resorna. Detta gäller även om du har betalat trängselskatten först året därpå.

Funktionsnedsättning och resor till och från arbetet

Om du har hög ålder, sjukdom eller en funktionsnedsättning och måste använda bil för dina resor till och från arbetet får du göra avdrag med de faktiska kostnaderna men högst 37 kronor per mil (dubbla schablonbeloppet). Du behöver inte uppfylla kraven på avstånd eller tidsvinst.

Reser du med förmånsbil får du göra avdrag med högst 13 kronor per mil om bilen går på diesel och högst 19 kronor per mil om bilen går på annat drivmedel än diesel (till exempel bensin, el eller etanol). 

Även i detta fall gäller att du får avdrag endast för den del av utgifterna som överstiger 10 000 kr för inkomståret 2016 och 11 000 kronor för inkomståret 2017.

Flera arbetspass per dag

Flera resor per dag

Du får vanligtvis endast avdrag för en resa i vardera riktningen per dag. Om arbetstiden är uppdelad i flera pass med minst några timmars mellanrum kan du få avdrag för resorna till de olika arbetspassen. Kostnaden för resa till och från din bostad vid kortare pauser för till exempel lunch eller middag under samma arbetspass får du däremot inte avdrag för.

Så beräknar du tidsvinsten vid flera arbetspass per dag

Om du har flera fasta arbetsplatser eller arbetar flera arbetspass per dygn så ska du räkna ut den sammanlagda tidsvinsten per dygn. Det spelar ingen roll om du påbörjar dina resor till och från arbetsplatserna i bostaden eller om du åker direkt från den ena till den andra arbetsplatsen.

Exempel: flera arbetspass per dag

Eva arbetar morgon- och kvällspass på sjukhuset. Eva har därför dubbla resor till sitt arbete varje dag. Eva räknar ut vilken tidsvinst hon gör genom att åka med bil istället för med kollektivtrafik. Det gör hon genom att jämföra vilken tid hon måste lämna hemmet respektive kommer hem med respektive färdsätt.

Eva kommer fram till att tidsvinsten för resan på morgonen (tur och retur) är 40 minuter och tidsvinsten för resan på kvällen (tur och retur) är 90 minuter. Sammanlagt under dygnet gör Eva därför en tidsvinst på mer än två timmar. Eva uppfyller därför kravet på tidsvinst.

Om Eva hade haft två olika arbetsplatser skulle hon räkna ut tidsvinsten på samma sätt.

Skiftarbete

Om du arbetar skift kan det vara så att du uppnår kravet på två timmars tidsvinst när du åker till vissa av skiften. För dessa pass kan du få avdrag för resor med bil till och från arbetet.

De dagar du inte gör tidsvinsten kan du istället få avdrag för resor med kollektivtrafik.

Resor mellan arbetsplats och fritidsbostad

Om du delar av året reser mellan din fritidsbostad och ditt arbete och den resan är längre än din vanliga resa mellan din bostad och ditt arbete får du bara avdrag som motsvarar din vanliga resa. Är avståndet mellan din fritidsbostad och ditt arbete kortare får du bara avdrag för det avståndet.

Förmånsbil

Om du använder din förmånsbil kan du få avdrag med 6,50 kr per mil för en dieselbil och med 9,50 kr per mil för övriga bilar. Detta gäller också om det är din sambo eller någon annan närstående som har bilförmånen.

Som närstående räknas:

  • föräldrar
  • far- och morföräldrar
  • make
  • registrerad partner
  • barn och barnbarn eller deras make (hit räknas också styvbarn och fosterbarn)
  • syskon eller syskons make eller barn och barnbarn
  • dödsbo som den du eller någon annan av nämnda personer är delägare i.

Du anses ha gjort resorna till och från arbetet med en förmånsbil om du har använt en bil som arbetsgivaren tillhandhåller. Detta gäller även om du betalar arbetsgivarens faktiska kostnader för bilen eller bilens förmånsvärde. I ett sådant fall kan ditt bilförmånsvärde som arbetsgivaren redovisar i kontrolluppgiften vara noll kr, men det betraktas ändå som en bilförmån och avdraget ska beräknas därefter.

Om det i bilförmånen ingår förmån av fritt drivmedel för förmånsbilen ska du skatta för drivmedelsförmån. Du får sedan avdrag under samma förutsättningar och med samma belopp som om du själv har haft utgiften för, det vill säga drivmedlet.

Enskild näringsverksamhet

Om du driver en enskild näringsverksamhet och gör resor mellan din bostad och din verksamhetslokal kan du få avdrag för resorna. Samma förutsättningar och regler gäller som vid resor till och från arbetsplatsen vid anställning.

Beloppsbegränsning 10 000 kronor

Du får göra avdrag för den del av dina kostnader som överstiger 10 000 kronor för inkomståret 2016 (11 000 kr inkomstår 2017). Det innebär att du inte får avdrag för de första 10 000 kronorna oavsett de verkliga kostnadernas storlek.

Har du utgifter för resor både i din anställning och i din näringsverksamhet gäller beloppsgränsen bara en gång för de sammanlagda utgifterna. Se exempel Resor både i tjänst och näringsverksamhet nedan. I första hand minskas utgifterna i inkomstslaget tjänst.


År 1

År 2

Resor till arbetet

7000

11000

Resor till verksamhetslokalen

4000

5000

Sammanlagda kostnader

11000

16000

Avdragsbegränsning

10000

10000

Du får dra av totalt

1000

6000

Avdrag inkomstslaget tjänst

0

1000

Avdrag i näringsverksamheten

1000

5000

 

Deklaration

Du gör avdraget för resor mellan bostaden och verksamhetslokalen i R16 eller R22 i NE-bilagan. Du fyller i din utgift minus 10 000 kronor. Har du till exempel haft utgifter med 15 000 kronor fyller du i 5 000 kronor i NE-bilagan.

Om du har resor till och från arbetet vid en anställning ska du göra avdraget i inkomstslaget tjänst. Du fyller i hela beloppet vid punkt 2.1 i Inkomstdeklaration 1, det vill säga du ska inte minska beloppet med 10 000 kronor.

Skatteverket

Till toppen