På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Du tillhör samma familj som en medborgare från ett EU- eller EES-land

Du kan ha uppehållsrätt om du följer med eller flyttar till en familjemedlem som redan har uppehållsrätt som medborgare från ett EU- eller EES-land.

För att bli folkbokförd måste du anmäla att du vill flytta till Sverige. Det gör du genom att besöka ett av Skatteverkets servicekontor. När du kommer till servicekontoret ska alla i din familj som flyttar till Sverige vara med, även barn.

Är du medborgare från ett EU- eller EES-land?

Om du är medborgare från ett EU- eller EES-land har du möjlighet att visa att du har egen uppehållsrätt.

» Mer om att flytta till Sverige som medborgare från ett EU- eller EES-land

Att ta med till servicekontoret

Du som flyttar till Sverige behöver ta med dig följande handlingar när du besöker vårt servicekontor:

Pass eller nationellt id-kort (körkort räknas inte som nationellt id-kort).

Handlingar som visar att ni tillhör samma familj.

Handlingar som visar vilken uppehållsrätt din familjemedlem har.

Ta med handlingar i original

Du behöver ha med dig alla handlingar som styrker ditt civilstånd eller din relation i original.

Du kan även ta med en vidimerad kopia. Vidimera betyder att någon har intygat att kopian stämmer överens med handlingen i original. Personen ska skriva under kopian, skriva ett namnförtydligande och skriva sitt telefonnummer.

  Handlingar som visar att ni tillhör samma familj

  Du som flyttar med eller flyttar till en familjemedlem måste kunna visa att ni är familjemedlemmar. Du kan till exempel visa upp ett vigsel- eller ett födelsebevis eller ett intyg som styrker att ni bott tillsammans innan flytten till Sverige.

  Här får du några exempel på vilka handlingar du ska ha med dig när du besöker servicekontoret.

  Välj det exempel som passar in på dig och din relation

  Make, maka, registrerad partner eller barn under 21 år

  Om ni är gifta, registrerad partner eller om den som flyttar med är ett barn under 21 kan ni ta med er något av följande alternativ:

  • vigselbevis
  • födelsebevis
  • familjebok
  • registerutdrag från ett annat lands folkbokföring (civilregister) där er relation finns registrerad.

  Sambo

  Om ni är sambo behöver ni visa att ni lever i ett stadigvarande äktenskapsliknande förhållande och har ett gemensamt hushåll. För att visa att ni har bott och bor tillsammans kan ni ta med er:

  • Registerutdrag från ett annat lands folkbokföring (civilregister) där er relation finns registrerad.
  • Köpekontrakt på en gemensam bostad.
  • Hyreskontrakt eller försäkringsbrev för gemensam bostad där ni båda står med.

  En annan familjemedlem

  Om den som flyttar med är ett barn över 21 år eller om ni har en annan familjerelation måste ni ta med er följande handlingar:

  • Ett intyg som styrker att personen redan före flytten till Sverige var beroende av dig för sin försörjning.
  • Ett intyg från en behörig myndighet som styrker att ni har bott i samma hushåll innan du flyttade till Sverige.
  • Ett intyg som styrker att personen har en allvarlig sjukdom som kräver att du personligen tar hand om din familjemedlem.

  Exempel

  Stephanie är belgisk medborgare och bor i Sverige. Hon är gift med Hercule som nu vill flytta till Stephanie och folkbokföra sig i Sverige. Stephanie är pensionär och har tillräckligt med pengar för att kunna försörja dem båda.

  Hercule besöker ett av Skatteverkets servicekontor och tar med sig sitt pass, ett vigselbevis och ett kontoutdrag från Stephanie som visar att det finns tillräckliga medel för dem båda. Hercule tar även med sig ett S1-intyg som styrker att de båda har en heltäckande sjukförsäkring och är försäkrade i minst ett år.

  Visa vilken uppehållsrätt din familjemedlem har

  Du ska ta med dig olika handlingar till servicekontoret beroende på vilket uppehållstillstånd din familjemedlem har.

  Välj det alternativ som bäst stämmer in på dig

  Din familjemedlem arbetar

  Anställningsbevis

  Du behöver visa upp ett anställningsbevis från din familjemedlems arbetsgivare där det framgår att arbete utförs i Sverige.

  Anställningsbeviset ska vara undertecknat av både din familjemedlem och arbetsgivaren och det ska innehålla följande uppgifter:

  • familjemedlemmens namn och adress
  • arbetsgivares namn och adress
  • om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid och om det är en provanställning eller en behovsanställning
  • andra anställningsvillkor såsom tillträdesdag, uppsägningstid, arbetstider, semester, lön och förmåner
  • beskrivning av arbetsuppgifter
  • eventuellt kollektivavtal.

  Lönespecifikationer

  Om din familjemedlem redan har påbörjat sin anställning kan du till exempel visa upp lönespecifikationer.

  Din familjemedlem har ett eget företag

  Visa att din familjemedlem har en verksamhet

  Om din familjemedlem är egenföretagare och driver en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag behöver du kunna visa att familjemedlemmen har en verksamhet i Sverige.

  Verksamheten behöver inte ha startat men planering och förberedelser för din verksamhet ska vara igång. Du behöver visa upp flera handlingar. Här är några exempel:

  • en F-skattsedel
  • en marknadsplan
  • hyreskontrakt för nödvändiga lokaler
  • bevis på tidigare erfarenheter och kompetens
  • kvitton eller fakturor på inköpt material
  • en momsredovisning
  • överlåtelsehandlingar om köp av redan etablerad rörelse.

  Din familjemedlem studerar

  Visa att din familjemedlem studerar

  Om den du flyttar till har uppehållsrätt som studerande måste du kunna visa:

  • Ett antagningsbesked där det framgår att din familjemedlem ska studera i minst 12 månader.
  • Ett intyg om att din familjemedlem är registrerad, det vill säga inskriven som studerande vid en erkänd utbildning i Sverige.
  • Att din familjemedlem kan visa eller lämnar en egen försäkran att det finns tillräckliga med pengar som räcker för er båda i minst ett år.
  • Att du och din familjemedlem har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i minst ett år. För den studerande räcker det att visa upp det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet).

   

  Din familjemedlem har egna medel

  Om den du flyttar till har uppehållsrätt som person med egna medel måste du kunna visa

  • att du  och din familjemedlem har en heltäckande sjukförsäkring för bosättning i Sverige i minst ett år.
  • att din familjemedlem visar att det finns tillräckliga med pengar som räcker för er båda i minst ett år.

   

  Egna medel

  Med egna medel menas att du ska ha tillräckligt med pengar så du kan leva och försörja dig i minst ett år under din vistelse i Sverige. Bidrag som till exempel barnbidrag och bostadsbidrag som betalas ut från svenska Försäkringskassan räknas inte.

  Du kan till exempel visa upp:

  • kontoutdrag från din bank
  • intyg om att du har pension
  • intyg från annan person som garanterar din försörjning och handlingar som visar att medel finns.

  Heltäckande sjukförsäkring

  En heltäckande sjukförsäkring kan antingen vara offentlig eller privat.

  Ta gärna med dig försäkringsvillkoren på engelska.

  Skatteverket kan inte ge förhandsbesked om sjukförsäkringen kommer att godkännas vid bedömningen om uppehållsrätt.

  Offentlig sjukförsäkring

  Du som är försäkrad i ett annat EU- eller EES-land har en heltäckande sjukförsäkring om du kan visa ett intyg på att du har rätt till vårdförmåner i Sverige. Det kan till exempel vara intyg S1, men även andra intyg som E106, E109 eller E121.

  Sjukförsäkringen ska gälla för dig och ditt boende i Sverige. Det är viktigt att intyget är giltigt i minst ett år från det datum du flyttade till Sverige.

  Intyget S1 ersätter intygen E106, E109 och E121. Intygen E106, E109 och E121 utfärdas dock fortfarande av vissa myndigheter inom EU/EES.

  Privat sjukförsäkring

  Du kan även ha en heltäckande privat sjukförsäkring. Då måste den uppfylla följande fyra kriterier:

  1. Sjukförsäkringen ska gälla för dig och ditt boende i Sverige.
  2. Den ska vara giltig i minst ett år från det datum du flyttade till Sverige.
  3. Den ska uppfylla något av de tre följande kraven:
       - Den ska ersätta nödvändig vård upp till ett värde av minst 10 miljoner SEK.
       - Den ska motsvara den allmänna sjukförsäkringen i det EU- eller EES-land du är medborgare i eller flyttar från.
       - Den kan ersätta nödvändig vård till ett lägre belopp än 10 miljoner SEK men då ska försäkringen betala din hemresa för fortsatt vård i ditt hemland.
  4. Försäkringen får inte ha några friskrivningsklausuler som innebär att den inte ersätter nödvändig vård. Det får finnas klausuler som gäller tandvård, fertilitetsbehandlingar, frivilliga skönhetsingrepp och force majeure-situationer såsom krig och naturkatastrofer.

  Uppehållstillstånd

  För att du ska kunna bli folkbokförd i Sverige måste du kunna visa att ni är familjemedlemmar eller att din familjemedlem har uppehållsrätt. Annars måste du visa att du själv har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd som är giltigt i Sverige i minst ett år.

  Du kan ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

  Barn under 18 år

  När ett barn under 18 år ska flytta till Sverige behöver alla vårdnadshavare skriva under anmälan om att barnet ska flytta. Om den ena vårdnadshavaren saknar möjlighet att närvara vid servicekontoret behöver vårdnadshavaren lämna ett skriftligt medgivande för flytten till Sverige.

  Barn som har fyllt 16 år kan själva göra och skriva under en egen anmälan utan vårdnadshavarnas skriftliga medgivande.

  Om du har inkomster från ett annat land

  Tänk på att när du flyttar till Sverige och blir folkbokförd kan du samtidigt bli skyldig att betala skatt i Sverige för dina inkomster från ett annat land. Kontakta Skatteverket om du har sådana inkomster.

  Skatteverket

  Till toppen