På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Du flyttar själv och ska leva på dina tillgångar (egna medel)

Som medborgare från ett EU- eller EES-land har du uppehållsrätt om du kan visa att du har egna medel, det vill säga att du har tillräckligt med egna pengar för att kunna leva och försörja dig i Sverige. Du måste dessutom ha en heltäckande sjukförsäkring. Som medborgare i ett EU- eller EES-land har du rätt att vistas i Sverige i tre månader.

För att kunna bli folkbokförd behöver du flytta till och ha för avsikt att bo i Sverige i minst ett år. Dessutom ska du visa upp handlingar som styrker att du har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i minst ett år. När Skatteverket har folkbokfört dig får du ditt personnummer.

För att bli folkbokförd måste du anmäla att du flyttar till Sverige. Det gör du genom att besöka ett av Skatteverkets servicekontor.

» Hitta ditt närmaste servicekontor

Att ta med till servicekontoret

Du behöver ta med dig följande handlingar när du besöker vårt servicekontor:

Pass eller nationellt id-kort.

Handlingar som styrker ditt civilstånd, till exempel ett vigselbevis. Som ogift behöver du inte styrka ditt civilstånd.

Det finns följande civilstånd:

 • ogift (innebär att du aldrig har varit gift eller haft en registrerad partner)
 • gift eller registrerad partner
 • änka, änkling eller efterlevande partner
 • skild eller skild partner.

Födelsebevis, om du har barn.

Handlingar som visar att du har tillräckligt med pengar att leva på (egna medel). 

Med egna medel menas att du ska ha tillräckligt med pengar så du kan leva och försörja dig i minst ett år under din vistelse i Sverige. Bidrag som till exempel barnbidrag och bostadsbidrag som betalas ut från svenska Försäkringskassan räknas inte.

Du kan till exempel visa upp:

 • kontoutdrag från din bank
 • intyg om att du har pension
 • intyg från annan person som garanterar din försörjning och handlingar som visar att medel finns.

Handlingar som styrker att du har en heltäckande sjukförsäkring.

Ta med handlingar i original

Tänk på att du behöver ha med dig alla handlingar i original som styrker ditt civilstånd eller relation. Du kan även ta med en vidimerad kopia.

Vidimera betyder att någon har intygat att kopian stämmer överens med handlingen i original. Personen ska skriva under kopian, skriva ett namnförtydligande och ange sitt telefonnummer.

Barn under 18 år

När ett barn under 18 år ska flytta till Sverige behöver alla vårdnadshavare skriva under anmälan om att barnet ska flytta. Om den ena vårdnadshavaren saknar möjlighet att närvara vid servicekontoret behöver han eller hon lämna ett skriftligt medgivande för flytten till Sverige. Barn som har fyllt 16 år kan göra och själv skriva under en egen anmälan utan vårdnadshavarnas skriftliga medgivande.

Heltäckande sjukförsäkring

Du ska ha en heltäckande sjukförsäkring som gäller för bosättning i Sverige. Den ska vara giltig i minst ett år från det datum du flyttade till Sverige. Din sjukförsäkring kan antingen vara offentlig eller privat.

Ta gärna med dig ett utdrag av försäkringsvillkoren på engelska.

Skatteverket kan inte ge förhandsbesked om sjukförsäkringen kommer att godkännas vid bedömningen om uppehållsrätt.

Offentlig sjukförsäkring

Du har en heltäckande sjukförsäkring om du har rätt till sociala förmåner i ett EU- eller EES-land.

Du behöver visa upp intyget S1 som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring i ett annat EU- eller EES-land. Sjukförsäkringen ska gälla för dig och ditt boende i Sverige. Det är viktigt att intyget är giltigt i minst ett år från det datum du flyttade till Sverige.

Intyget S1 ersätter intygen E106, E109 och E121.

Privat sjukförsäkring

Du kan även ha en heltäckande privat sjukförsäkring. Då måste den uppfylla följande fyra kriterier:

 1. Sjukförsäkringen ska gälla för dig och ditt boende i Sverige.
 2. Den ska vara giltig i minst ett år från det datum du flyttade till Sverige.
 3. Den ska uppfylla något av de tre följande kraven:
      - Den ska ersätta nödvändig vård upp till ett värde av minst 10 miljoner SEK.
      - Den ska motsvara den allmänna sjukförsäkringen i det EU- eller EES-land du är medborgare i eller flyttar från.
      - Den kan ersätta nödvändig vård till ett lägre belopp än 10 miljoner SEK men då ska försäkringen betala din hemresa för fortsatt vård i ditt hemland.
 4. Försäkringen får inte ha några friskrivningsklausuler som innebär att den inte ersätter nödvändig vård. Det får finnas klausuler som gäller tandvård, fertilitetsbehandlingar, frivilliga skönhetsingrepp och force majeure-situationer såsom krig och naturkatastrofer, liksom förebyggande hälsovård, vaccinationer, vård av skador till följd av deltagande i officiella idrottstävlingar eller träning inför sådana tävlingar, vård av skador till följd av riskfyllda aktiviteter, t.ex. fallskärmshoppning och bergsbestigning.

Om du saknar uppehållsrätt

Om du saknar uppehållsrätt måste du ha uppehållstillstånd i Sverige som är giltigt i minst ett år för att kunna bli folkbokförd i Sverige.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

Att vara folkbokförd

Att vara folkbokförd i Sverige innebär att du får ett svenskt personnummer. Det innebär också att Skatteverket registrerar följande information om dig:

 • Vilken fastighet och adress du är bosatt på.
 • Var du är född och vilket medborgarskap du har.
 • Ditt civilstånd och din eventuella relation till make eller maka, barn och förälder.

Om du har inkomster från ett annat land

Tänk på att när du flyttar till Sverige och blir folkbokförd kan du samtidigt bli skyldig att betala skatt i Sverige för dina inkomster från ett annat land. Kontakta Skatteverket om du har sådana inkomster.

Skatteverket

Till toppen