På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Typkoder för småhus

Vid taxeringen av småhus 2015 slopas typkoden för fritidshus. Alla småhus, oavsett om det är permanentboende eller fritidshus, kommer att klassificeras som småhus. En annan förändring är att fyra av de tidigare typkoderna för småhus tas bort och en ny kod för småhus på ofri grund införs.

Ingen särskild typkod för fritidshus

Från och med 2015 kommer småhus för permanentboende och fritidsboende båda att ha typkod 220 (småhusenhet, bebyggd). Obebyggd tomtmark kommer att få typkod 210 (småhusenhet, tomtmark) oavsett om den ska bebyggas med permanent- eller fritidshus.

Fram till 1981 räknades taxeringsvärdena olika för fritidshus och hus för permanentboende. Därefter hade Skatteverket ett uppdrag att förse folk- och bostadsräkningarna med uppgift om småhuset användes för permanent- eller fritidsboende. Det uppdraget har nu upphört.

De myndigheter och andra organisationer (till exempel Boverket och banker) som hittills har använt sig av Skatteverkets typkoder för fritidshus, kommer från 2015 att behöva hämta sin information på andra sätt.

De typkoder som berörs kommer att konverteras av Skatteverket och de visas i fastighetsdeklarationen eller i förslaget till beslut.

De nya typkoderna för småhus

Typkoder för småhus från och med 2015
TypkodDefinition
200Typkod 200 slopas från och med 2015
210Småhusenhet, tomtmark
213Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
220Småhusenhet, bebyggd
223Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler
225Småhusenhet, småhus på ofri grund
230Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL
240Småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet
280Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §, 2 st. FTL)
281Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
299Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Typkoder som slopas

Typkoder som slopas 2015 och hur de ersätts
Typkod 2014 (slopas)Typkod 2015 (ersätter)
211 Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad 210 Småhusenhet, tomtmark
212 Småhusenhet, tomtmark för okänt ändamål210 Småhusenhet, tomtmark
221 Småhusenhet, fritidsbostad220 Småhusenhet, bebyggd
222 Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader220 Småhusenhet, bebyggd ¹

¹ Undantag: sådan småhusenhet som består av ett så kallat grupphusområde konverteras i stället till typkod 230, se nedan.
Slopandet får genomslag från 2015 och framåt. De typkoder som bestämts i beslut om fastighetstaxering 2014 och tidigare ändras inte.

Helt nya typkoder

Två nya typkoder som införs 2015
Ny typkod från och med 2015Typkod till och med 2014
225 Småhusenhet, småhus på ofri grund210-299: om småhus på ofri grund har ingått
230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL210-299: som har innefattat grupphusområde

Under typkod 225 samlas alla småhus som ligger på annans mark, det vill säga småhus på ofri grund.

Under typkod 230 samlas alla småhusenheter som inne­fattar ett grupphusområde. Sådana fastigheter ägs främst av bostads­rättsföreningar och liknande, och de följer speciella regler som vanliga ägare av småhus inte berörs av.

De nya typkoderna 225 och 230 får genomslag från 2015 och framåt. De typkoder som bestämts i beslut om fastighetstaxering 2014 och tidigare ändras inte.

Ändrad definition

Typkoder som får ändrad definition 2015
Typkod och definition 2014Definition ändras 2015 till
200 Småhusenhet, inte fastställd typ av Typkod 200 slopas från och med 2015
210 Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad Småhusenhet, tomtmark
220 Småhusenhet, helårsbostadSmåhusenhet, bebyggd
223 Småhusenhet, med lokalerSmåhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler
Skatteverket

Till toppen