På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

ናይ ቃልኪዳን ክብረ-መዝገብ

ኣብቲ ናይ ቃልኪዳን ክብረ-መዝገብ ካብ 1921ን ንድሕሪኡን ዚምልከት ናይ ሰብ ቃልኪዳንን ምዝጉባት ተጻመድትን ናይ ሕጋዊ ዝምድና (registrerade partner) ሓበሬታ ኣሎ።

ንኣብነት ብዛዕባ ንፍትሕን ምምቃል ጥሪትን ዚምልከት ናይ ዕለት ወይ ካልእ ሓበሬታ ኪኽከውን ይኽእል። ይኹንምበር ኩሉ ውዱእ ቃልኪዳን ኣይምዝገብን እዩ።

ምእንቲ ንኣብነት ካብ ናይ ነንሓድሕኩም ኣለቃሕቲ ክትዕቀቡ፡ ሓድሓደ ንስድራቤታዊ ሕጊ ዚምልከቱ ሰነዳት ነቲ ኣብ መንጎ ሰብሓዳር ዘሎ ርክብ ሕጋዊ ንምግባር ኪምዝገቡ ይግባእ። እቲ ስካተቨርከት እዩ ንምምዝጋብ ዚውስን። ስለዚ ነዚ ዚስዕብ ንምምዝጋብ ንስካተቨርከት ተወከስ፤

  • ውዕል ቃልኪዳን
  • ኣብ መንጎ መርዑት ዚወሃብ ህያባት
  • ኣብ ትሕቲ ቃልኪዳን ዚካየድ ናይ ንብረት ምምቕቓል ሓበሬታ
  • ናይ ምምቕቓል ንብረት ሰነድ
  

እቲ ናይ ቃልኪዳን ክብረ-መዝገብ ብዘይካ ውልቃውያን ሰባት፡ ብኣብያተፍርዲ፡ ወረዳዊ ምምሕዳር፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ፖሊስ፡ ጠበቓታት፡ ባንክታት፡ ማሕበራት ኣገልግሎት ቀብሪ፡ ደለልቲ ንብረት፡ ኩባንያ ውሕስነትን ናይ ልቓሕ ኣገልግሎት ትካላትን ወዘተ. ኪዝውተር ይከኣል እዩ። ናይ ቃልኪዳን ደብተር ህዝባዊ እዩ።

ኣብ ዓመት ኣስታት 40000 ሓበሬታታት ኣብቲ ናይ ቃልኪዳን ክብረመዝገብ ይምዝገብ፡ ካብዚኣቶም 21 000 ንፍትሕ ዚምልከቱ እዮም።

ጥቅምቲ 1-2011 እቲ ናይ ቃልኪዳን ክብረመዝገብ ሓላፍነት፡ ካብ ናይ ስታቲስቲክስ ማእከላይ ቤትጽሕፈት ናብ ስካተቨረከት ሓሊፉ ኣሎ።


Skatteverket

Till toppen