På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Periodkort vid tjänsteställe i bostaden

En arbetsgivare kan under vissa förutsättningar skattefritt tillhandahålla periodkort eller betala kostnadsersättning för periodkort till anställda som har tjänsteställe i bostaden.

Det gäller anställda som har bostaden som tjänsteställe och som därför inte har några arbetsresor (privata resor mellan bostad och arbetsplats) men däremot dagliga tjänsteresor till en eller flera arbetsplatser. Det kan som exempel handla om byggnadsarbetare eller städpersonal.

Periodkort

Arbetsgivaren kan under följande förutsättningar skattefritt tillhandahålla periodkort för kollektivtrafik på orten där arbetena utförs:

  • Den anställde utför tjänsteresor med kollektivtrafiken i sådan omfattning att köp av periodkort är billigare än alternativa biljettköp, t.ex. engångsbiljetter.
  • Den anställde redovisar tjänsteresorna och på vilka adresser arbete utförts i reseräkningar eller motsvarande underlag, som kontrolleras och sparas av arbetsgivaren.
  • Den anställde har inga hemresor eller arbetsresor som kan genomföras med periodkortet.
  • Den anställde har avtalat med arbetsgivaren att periodkortet enbart får användas av den anställde själv, och enbart för tjänsteresor.
  • Vid längre tidsperiod utan tjänsteresor, t.ex. vid byte av arbetsuppgifter eller semesterperiod, samt när anställningen upphör ska periodkortet normalt lämnas till arbetsgivaren.

Om arbetsgivaren låter den anställde använda periodkortet privat utan inskränkningar uppkommer som regel en skattepliktig förmån av motsvarande värde.

Kostnadsersättning för periodkort

Arbetsgivaren kan lämna skattefri kostnadsersättning för anställds köp av periodkort för tjänsteresor under följande förutsättningar:

  • Den anställde utför tjänsteresor med kollektivtrafiken i sådan omfattning att köp av periodkort regelmässigt är billigare än alternativa biljettköp, t.ex. engångsbiljetter.
  • Den anställde redovisar sina tjänsteresor och på vilka adresser arbete utförts i reseräkningar eller motsvarande underlag, som kontrolleras och sparas av arbetsgivaren.
  • Den anställde har inga hemresor eller arbetsresor som kan genomföras med periodkortet.
  • Vid del av månad eller sporadiska tjänsteresor kan en proportionering av kostnaden för periodkortet göras.

I det fall en arbetsgivare varken tillhandahåller färdbiljetter eller betalar ut någon reseersättning får den anställde, under dessa förutsättningar, göra avdrag i deklarationen för sina utgifter för tjänsteresor med eget inköpt periodkort.

Observera att anställda som gör arbetsresor eller hemresor inte kan få skattefri kostnadsersättning för tjänsteresor med eget inköpt periodkort. I sådant fall anses den anställde inte ha någon avdragsgill merkostnad för tjänsteresorna.

Skatteverket

Till toppen