På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Kost

Fri kost är en skattepliktig förmån för den anställda och arbetsgivaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Det saknar i princip betydelse om kosten erhålls på den ordinarie arbetsplatsen, vid tjänsteresa eller konferens.

I likhet med andra förmåner är kostförmån skatte- och avgiftspliktig oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som ger ut förmånen, så länge förmånen har sin grund i anställningen.

Kost som den anställda får vid övertidsarbete är skatte- och avgiftspliktig. Fri kost är skatte- och avgiftspliktig även om den anställda får den utomlands. Kostförmån värderas enligt schablon.

Om den anställda betalar för måltiden, till exempel direkt vid inköpet eller via nettolöneavdrag, räknas detta av från förmånsvärdet.

När arbetsgivaren subventionerar den anställdes måltid, beskattas den anställda för skillnaden mellan det pris som denne betalat för måltiden och schablonvärdet för kostförmån. Samma värde ska ingå i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Schablonvärde för inkomståret 2018

 • Helt fri kost (minst tre måltider): 235 kronor per dag
 • Fri lunch eller middag: 94 kronor per dag
 • Fri frukost: 47 kronor per dag

Schablonvärde för inkomståret 2017

 • Helt fri kost (minst tre måltider): 225 kronor per dag
 • Fri lunch eller middag: 90 kronor per dag
 • Fri frukost: 45 kronor per dag

Schablonvärde för inkomståret 2016

 • Helt fri kost (minst tre måltider): 220 kronor per dag
 • Fri lunch eller middag: 88 kronor per dag
 • Fri frukost: 44 kronor per dag

Skattefria förmåner

 • FN-personal
 • Hotellfrukost
 • Kost på allmänna transportmedel
 • Lärare, vårdpersonal med flera
 • Representation

Kostförmån vid interna kurser

Fri kost vid intern representation, till exempel interna kurser, är skatte- och avgiftsfri under förutsättning att sammankomsterna kan bedömas som intern representation. För att reglerna om skattefri kost ska gälla krävs att det är fråga om sammankomster som är tillfälliga och kortvariga med gemensamma måltidsarrangemang.

Det är vanligt att en längre kurs delas upp och hålls vid flera tillfällen. I sådana fall räknas inte hela kursen som sådan som en sammankomst. Det är istället de fysiska gemensamma möten som deltagarna har under utbildningen som räknas som sammankomst.

Sammankomsten betraktas som tillfällig om det går minst två veckor mellan mötena, och som kortvarig om den varar högst en vecka.

 • Om deltagarna åker hem under helgen ska tiden före respektive efter helgen läggas ihop vid bedömningen av om sammankomsten är kortvarig.

Kontrolluppgift

Arbetsgivaren ska redovisa värdet av kostförmånen i ruta 012 på kontrolluppgiften och även sätta kryss i ruta 042.

Om arbetsgivaren har ett beslut från Skatteverket om att hen får justera värdet för kostförmån, ska arbetsgivaren ange det med ett kryss i ruta 048.

Skatteverket

Till toppen