På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Cykelförmån

Om en anställd får använda arbetsgivarens cykel privat är det en skattepliktig förmån för den anställda och arbetsgivaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter.

Värdering av förmånen

  • Om cykeln går att hyra eller leasa privat, kan förmånsvärdet beräknas till vad det skulle ha kostat den anställda att leasa cykeln privat. Detta sätt att beräkna förmånsvärdet är dock inte så vanligt, eftersom hyresmarknaden för cyklar är begränsad för privatpersoner.
  • Det är vanligt att arbetsgivare leasar cyklar till sina anställda. Men det är oftast inte lämpligt att beräkna förmånsvärdet utifrån arbetsgivarens leasingkostnad. Detta på grund av att förmånen inte bör värderas olika beroende på om arbetsgivaren äger eller leasar cykeln och att arbetsgivarens leasingkostnad ofta överstiger vad det skulle ha kostat för en privatperson att äga en motsvarande cykel.
  • Förmånsvärdet bör i stället beräknas på en uppskattad värdeminskning på cykeln baserat på beräknad livslängd och kostnader för eventuell service och reparationer samt en kapitalkostnad. Kapitalkostnaden beräknas till marknadsvärdet för en ny cykel multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november året före inkomståret plus en procentenhet, för närvarande (november 2016) 0,27 + 1,0 = 1,27 procent.

För en elcykel, som generellt är dyrare än en vanlig cykel, bör beräkningen av förmånsvärdet göras på samma sätt, förutom att den beräknade värdeminskningen även bör inkludera batteriet. Batteriet har normalt kortare livslängd än cykeln och behöver bytas ut. Därför bör en högre värdeminskning användas för elcyklar. Normalt kan en årlig värdeminskning som motsvarar 20 procent av cykelns marknadsvärde, inklusive batteri, användas för elcyklar.

Om arbetsgivaren ger en cykel i gåva till en anställd ska förmånsvärdet motsvara marknadsvärdet på cykeln vid gåvotidpunkten. 

Observera att ett bruttolöneavdrag för cykeln inte minskar det skattepliktiga förmånsvärdet. Om den anställda däremot betalar för cykeln av sin nettolön minskar det förmånsvärdet.

Här är ett par på exempel hur beräkningen kan göras. Det finns ingen fastställd schablon för cykelförmån, utan arbetsgivaren måste anpassa beräkningen efter de egna förhållandena.

Exempel 1– vanlig cykel

En anställd får använda arbetsgivarens cykel. Cykelns marknadsvärde är 5 000 kronor och den beräknas hålla i 6 år. Arbetsgivaren betalar service och reparationer för 300 kronor under året.

Beräkning av förmånen:

Värdeminskning: (5 000/6 =) 833 kr

Tillbehör, service, reparationer: 300 kr

Kapitalkostnad: (5 000 x 1,27 % =) 63 kr

Förmånsvärdet för ett helt år blir 1 196 kronor, dvs. i genomsnitt ca 100 kronor per månad. Samma beräkning bör göras även om arbetsgivaren har leasat cykeln till en högre kostnad. Om viss service ingår i en fast leasingkostnad som arbetsgivaren betalar, ska ett motsvarande belopp läggas till vid beräkningen.

Exempel 2 – elcykel

En anställd får använda arbetsgivarens elcykel. Cykelns marknadsvärde är 15 000 kronor inklusive batteri. Cykeln beräknas hålla i sex år medan batteriet behöver bytas vartannat år. Arbetsgivaren betalar service och reparationer under året med 600 kronor.

Beräkning av förmånen:

Värdeminskningen för cykel och batteri beräknas till 20 % x 15 000 kr: 3 000 kr

Tillbehör, service, reparationer: 600 kr

Kapitalkostnad (15 000 x 1,27 % =) 190 kr

Förmånsvärdet för ett helt år blir 3 790 kronor, dvs. i genomsnitt ca 315 kronor per månad. Om viss service ingår i en fast leasingkostnad som arbetsgivaren betalar, ska ett motsvarande belopp läggas till vid beräkningen.

Skatteverket

Till toppen