På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Återbetalning av moms till utländska företagare

Du kan få tillbaka momsen på varor och tjänster som du köper i Sverige om du är en utländsk företagare som inte är och inte ska vara momsregistrerad i Sverige.

I vilka fall går det att få återbetalning?

Följande villkor måste vara uppfyllda för att du ska kunna få tillbaka momsen:

  • Momsen ska avse inköp (förvärv) eller import av varor eller tjänster för din verksamhet i andra länder än Sverige.
  • Din försäljning (omsättning) skulle ha varit momspliktig eller medfört rätt till återbetalning om den gjorts i Sverige.
  • Om din försäljning (omsättning) görs i ett annat EU-land än Sverige är den momspliktig eller medför rätt till återbetalning i det landet.

Som utländsk företagare kan du även få tillbaka moms för varor och tjänster som du ska sälja (omsätta) i Sverige när en momsregistrerad köpare är skattskyldig för omsättningen, så kallad omvänd skattskyldighet.

Begränsningar

Du har inte rätt till återbetalning om det finns ett avdragsförbud enligt de svenska momsreglerna. I Sverige finns det begränsningar i avdragsrätten för bland annat personbilar och representation. Om du bedriver resebyråverksamhet medges du inte heller återbetalning för varor och tjänster som kommer resenären direkt tillgodo, till exempel hotellrum, servering och persontransporter.

Har du inte sålt utan enbart förmedlat varor och tjänster kan du bara få återbetalning om din uppdragsgivare skulle ha haft rätt till återbetalning om denne handlat i eget namn. Om förmedlingen skett i flera led så måste varje led ha haft rätt till återbetalning. Det är du som söker återbetalning som måste visa att denna rätt har funnits.

Återbetalning sker inte av belopp som felaktigt angetts som moms i en faktura. Det kan exempelvis röra sig om en felaktig momsdebitering vid sådan försäljning av varor till andra EU-länder som är undantagen från skatteplikt eller när moms felaktigt debiterats på transaktioner som är omsatta utomlands. I dessa fall får du i stället vända dig till den som sålt varan eller tjänsten till dig för att få rättelse.

När inträder rätten till återbetalning?

Du har rätt till återbetalning tidigast när

  • en vara levererats till dig eller förts in i Sverige
  • en tjänst tillhandahållits till dig
  • du betalat i förskott för en beställd vara eller tjänst.

Ansökan om återbetalning

Du ansöker om återbetalning av moms på blankett SKV 5801.

Ansökan ska ha kommit in senast den 30 juni året efter det år som ansökan avser.

Ansökan ska omfatta minst tre och högst tolv kalendermånader efter varandra. En ansökan får aldrig avse olika kalenderår. Om ansökan avser tiden fram till ett årsskifte, får ansökan omfatta kortare tid än tre månader.

Till ansökan ska du bifoga ett av en behörig myndighet utfärdat intyg som visar att du är näringsidkare. Intyget ska vara högst 12 månader gammalt.

Du ska styrka det ansökta beloppet med fakturor i original. Den svenska momsen ska vara specificerad i fakturan.

I ansökan ska du redovisa följande separat:

  • moms på avgift för passage via Öresundsförbindelsen
  • moms som gäller omvänd skattskyldighet.
  • övrig moms.

Minimibelopp

Om ansökan avser ett helt kalenderår eller resten av året fram till årsskiftet, krävs att det sökta beloppet är minst 500 svenska kronor.

I annat fall återbetalas momsen om det sökta beloppet är minst 4 000 svenska kronor.

Omprövning och överklagande

Ett beslut om återbetalning ska på begäran omprövas av Skatteverket om beslutet innebär att ansökan inte har bifallits helt. Detsamma gäller om du begär ytterligare återbetalning för en period som ett belopp meddelats för. Skatteverkets beslut får överklagas till Förvaltningsrätten i Falun.


Skatteverket

Till toppen