På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Bilar och moms

Här får du svar på de vanligaste frågorna om moms på bilar. Det finns också länkar till ytterligare information.

Får jag dra av momsen när jag köpt en bil?

Oftast får du inte dra av momsen när du köpt en personbil.


Där beskrivs de grundläggande bestämmelserna för när du får och inte får göra avdrag för ingående moms.

Tillval

Kostnader för olika tillval som du gör i samband med bilköpet anses ingå i bilens anskaffningskostnad. Det innebär att du inte får dra av moms för dessa kostnader om du inte har avdragsrätt för momsen på själva bilköpet. Tillvalen kan till exempel vara klädsel, lack, taklucka, klimatanläggning eller säkerhetsutrustning, det vill säga sådan utrustning som ofta fabriksmonteras.

Extrautrustning

Köper du någon annan utrustning än tillval (se ovan) till företagets bil, exempelvis extraljus eller takbox, får du göra momsavdrag enligt de allmänna momsreglerna. Det innebär att du vanligtvis inte får göra avdrag till den del utrustningen används privat eller i en verksamhet som inte är momspliktig. Avdragsrätten påverkas inte av om utrustningen köps i samband med bilen eller senare.

Utköp av leasingbil

I många fall har du möjlighet att köpa den bil du tidigare hyrt genom ett så kallat utköp. Vid utköp av en leasingbil gäller samma regler som vid vanliga bilköp. Den moms som du betalar vid lösen av ett leasingkontrakt är alltså moms på bilens inköpspris och inte moms på leasingavgiften (hyran). Därför gäller samma avdragsförbud vid utköp av en leasingbil som vid andra bilköp.

Får jag dra av momsen när jag hyr en bil?

Du får vanligtvis dra av 50 procent av momsbeloppet när företaget hyr (leasar) en personbil. En förutsättning för avdraget är att bilen körs minst 100 mil per år i en verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning. Om en och samma körning med en leasad personbil avser två olika verksamhetsgrenar, varav endast ena är momspliktig, får endast de mil som kan hänföras till den momspliktiga verksamheten beaktas när man räknar 100 mil.

Får jag dra av momsen på driftkostnader?

Bilen är en anläggningstillgång eller har hyrts för användning i företaget

Du får dra av momsen på alla driftskostnader om bilen är en anläggningstillgång (tillhör inventarierna i verksamheten) eller har hyrts för användning i företaget. Det räcker med att bilen används delvis i företagets momspliktiga verksamhet. Du får därför dra av momsen på driftskostnader även när bilen används privat. Som driftskostnad räknas kostnad för bland annat bensin, service, reparation, underhåll och besiktning eller test.

Om företaget inte äger bilen eller om den är en omsättningstillgång

Om företaget inte äger bilen och inte heller hyr den för verksamheten eller om den är en omsättningstillgång (avsedd att säljas) får du endast göra avdrag för momsen på bokförda driftskostnader som uppkommer när bilen körs i den momspliktiga verksamheten. Det måste också finnas en verifikation (ett kvitto eller en faktura) som uppfyller de krav som ställs på en verifikation.

Du får inte dra av momsen om du har lämnat kostnadsersättning (till exempel milersättning) till en anställd eller om du själv som företagare har tagit ut kostnadsersättning.

Ska privat användning uttagsbeskattas?

Uttagsbeskattning innebär att man redovisar moms på privat användning av en vara, när man gjort avdrag för den ingående momsen vid inköpet. Syftet är att den privata användningen av en tillgång i en verksamhet momsmässigt ska hanteras på samma sätt som vid köp av en privat konsument

Om du har fått göra avdrag för momsen vid inköpet av en bil, eller har rätt till avdrag för hela momsen på hyran (leasingen), ska du uttagsbeskatta din privata användning av bilen. Uttagsbeskattningen gör du på följande sätt:

 • För personbilar ska du redovisa utgående moms med 20 procent av bilförmånsvärdet. (Förmånsvärdet inkluderar moms. Därför ska du redovisa 20 procent fastän skattesatsen på bilar är 25 procent.) Du får redovisa momsen på uttaget en gång per år. Redovisar du momsen en gång per månad eller varje kvartal får du redovisa momsen i den sista redovisningsperioden för räkenskapsåret.
 • För andra fordon än personbilar (till exempel lätta lastbilar med flak) ska du redovisa moms som uttag av tjänst om du har dragit av all ingående moms vid köp/hyra. Det innebär att du ska redovisa utgående moms på fordonets rörliga kostnader för privat användning och på beräknad andel av de fasta kostnaderna. Momsen redovisar du i den redovisningsperiod som du har gjort uttaget. 

» Beräkna bilförmån

Ska jag ta ut moms när jag säljer bilen?

Försäljning i Sverige

Du ska bara ta ut moms om du haft rätt att göra avdrag för momsen när du köpte bilen. Det saknar betydelse om du gjort avdraget eller inte. 

Bestämmelserna innebär att du ska ta ut moms om du säljer en personbil som använts för

 • återförsäljning i bilhandel
 • uthyrning i biluthyrningsverksamhet
 • taxitrafik
 • transport av avlidna
 • körkortsutbildning.

Säljer du bilen till utlandet finns det ytterligare regler som du måste känna till, se nedan. Är du bilhandlare kan du i vissa fall använda vinstmarginalbeskattning när du säljer begagnade bilar.

Du får inte använda vinstmarginalbeskattning när du säljer en bil som du köpt momsfritt i ett annat EU-land genom att åberopa ditt VAT-nummer (momsregistreringsnummer). Du får inte heller använda vinstmarginalbeskattning om du betalt moms i ett annat EU-land vid inköpet eller importerat en bil och betalat importmoms.

Inbyte av din gamla bil när du köper en ny bil

Om du lämnar din gamla bil i inbyte när du köper en ny bil, räknas det som en försäljning och ett inköp. Om du hade rätt att dra av den ingående momsen vid inköpet av den bil du lämnar i inbyte, ska du ta ut moms på det belopp som räknas av från försäljningspriset vid inköpet av den nya bilen.

Veteranbilar

Tullverket kan klassificera vissa äldre bilar (minst 30 år gamla) som samlarföremål. Skattesatsen vid import är då 12 procent. Om du yrkesmässigt importerar en sådan bil kan du i vissa fall använda vinstmarginalbeskattning vid försäljningen. Du som momsregistrerad ska då redovisa momsen på importen i din momsdeklaration. Dock får du inte göra avdrag för denna moms, momsen på importen ska i stället minska din vinstmarginal vid den efterföljande försäljningen av veteranbilen.

Försäljning av bilar till annat EU-land

Begagnad bil

Du ska ta ut moms om du säljer en begagnad bil till en privatperson. Du ska även ta ut moms när du säljer en begagnad bil till någon annan som inte åberopar ett giltigt VAT-nummer(momsregistreringsnummer) i ett annat EU-land även om bilen levereras till ett annat EU-land. Detta gäller dock inte om köparen på annat sätt kan visa att man är en sådan köpare som ska beskattas för inköpet som ett unionsinternt förvärv i det andra EU-landet. Denna försäljning ska du redovisa i ruta 05 i momsdeklarationen (Momspliktig försäljning som inte ingår i annan ruta nedan). En förutsättning för att du ska ta ut moms vid försäljningen är att det är en sådan bil som du skulle ta ut moms för vid en försäljning i Sverige.

Du ska inte ta ut någon moms om du säljer en bil inom EU till ett företag eller någon annan som åberopar ett giltigt VAT-nummer i ett annat EU-land och bilen levereras till ett annat EU-land. Redovisa försäljningen i ruta 35 i momsdeklarationen (Försäljning av varor till annat EU-land). Du ska också lämna uppgifter om försäljningen i en periodisk sammanställning.

Är du bilhandlare och säljer begagnade bilar kan du i vissa fall använda vinstmarginalbeskattning.

Ny bil

För nya bilar gäller särskilda regler. En bil räknas i det här sammanhanget som ny om den är högst sex månader gammal (från det att den togs i bruk första gången) eller om den har körts högst 600 mil. I annat fall räknas den som begagnad.

Du som säljer en ny bil eller ett annat nytt transportmedel från Sverige till en köpare i ett annat EU-land ska inte ta ut moms i Sverige. Transportmedlet ska i stället beskattas i det andra EU-landet.  

Som säljare ska du utfärda en faktura. Detta gäller även om du endast tillfälligt säljer nya transportmedel till köpare i ett annat EU-land och därför inte är registrerad för moms. Av fakturan ska det framgå att det gäller ett nytt transportmedel. Du kan skriva "nytt transportmedel" eller "3 kap 30 a § ML", som är den gällande paragrafen i momslagen. I fakturan ska du också lämna uppgift om

 • ditt namn och din adress
 • köparens namn och adress eller annan uppgift så att denne kan identifieras
 • vilken vara du säljer
 • platsen där varan överlämnas till köparen
 • ditt registreringsnummer till moms om du har något
 • de förhållanden som gör att transportmedlet ska räknas som nytt (när det togs i bruk och körsträcka)
 • fakturadatum

Om du är momsregistrerad och köparen har åberopat ett giltigt VAT-nummer i ett annat EU-land ska du redovisa försäljningen i ruta 35 i deklarationen (Försäljning av varor till annat EU-land). Du ska också lämna uppgifter om försäljningen i en periodisk sammanställning. I annat fall ska du endast redovisa försäljningen i ruta 42 i momsdeklarationen (Övrig försäljning m.m.) 

Du som har sålt en ny bil till någon som inte har åberopat ett giltigt VAT-nummer ska också anmäla försäljningen till Skatteverket genom att sända en kopia av fakturan till

Skatteverket
771 83 Ludvika.

Försäljning av bilar till ett land utanför EU

Säljer du en bil som levereras till en plats utanför EU är det export. Exporten är momsfri.

Även en bil som du säljer i Sverige anses vara exporterad om följande villkor är uppfyllda:

 • Bilen är tillfälligt registrerad enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister
 • Köparen är en privatperson som är bosatt eller vistas stadigvarande i ett land utanför EU.
 • Du kan visa att bilen varaktigt förts till en plats utanför EU före utgången av sjätte månaden efter leveransen.

Du blir själv skattskyldig för försäljningen vid utgången av den sjätte månaden efter leveransmånaden om du inte kan visa att fordonet förts till en plats utanför EU innan dess. Ansökan om tillfällig registrering gör du hos Transportstyrelsen.

Du kan i efterhand redovisa en försäljning som export genom att använda bestämmelserna om försäljning till turister och andra besökare bosatta utanför EU (taxfree).

Export av bilar ska du redovisa i ruta 36 i momsdeklarationen (Försäljning av varor utanför EU).

Vad gäller vid företagets bilinköp från utlandet?

Inköp från ett annat EU-land

Ny bil

Om du köper en ny bil ska du alltid betala och redovisa moms i Sverige. Är du momsregistrerad redovisar du inköpet i ruta 20 i momsdeklarationen (Inköp av varor från annat EU-land). Den utgående momsen beräknar du själv och redovisar i ruta 30 (Utgående moms 25 %). Du kan ha avdragsrätt för samma moms. För personbilar och lätta lastbilar gäller dock avdragsförbud i de flesta fall.   

Är du inte momsregistrerad ska du anmäla inköpet på samma sätt som gäller för privatpersoner. Se nedan under rubriken "Vad gäller vid privatinköp från utlandet". 

Begagnad bil

För begagnade bilar ska du inte redovisa eller dra av svensk moms om säljaren är momsregistrerad i det andra EU-landet och använder vinstmarginalbeskattning vid försäljningen. Det måste framgå av fakturan att säljaren har använt vinstmarginalbeskattning.

Om säljaren är momsregistrerad och inte använder vinstmarginalbeskattning och ditt företag är momsregistrerat ska du redovisa svensk moms på inköpet. Du måste uppge ditt VAT-nummer(momsregistreringsnummer) till säljaren för att få köpa bilen momsfritt i det andra EU-landet. Du redovisar inköpet i ruta 20 i momsdeklarationen (Inköp av varor från annat EU-land). Den utgående momsen beräknar du själv och redovisar i ruta 30 (Utgående moms 25 procent). Du kan ha avdragsrätt för samma moms. För personbilar och lätta lastbilar gäller dock avdragsförbud i de flesta fall.

Du ska betala den utländska momsen om alla villkoren nedan är uppfyllda:

 • Ditt företag inte är momsregistrerat.
 • Dina varuinköp från andra EU-länder under året är lägre än 90 000 kronor (den så kallade förvärvströskeln).
 • Säljaren är momsregistrerad och använder inte vinstmarginalbeskattning.

Har du köpt varor från andra EU-länder under året för mer än 90 000 kronor ska du momsregistrera ditt företag och få ett VAT-nummer. Denna regel gäller fysiska personer som bedriver ekonomisk verksamhet och alla juridiska personer, till exempel föreningar. I övrigt gäller samma regler som i föregående stycke.

Du ska inte redovisa svensk moms på inköpet om ditt företag köper den begagnade bilen från en privatperson eller någon som inte är momsregistrerad i det andra EU-landet.

Inköp från ett land utanför EU

Köper du en bil från ett land utanför EU ska du alltid förtulla bilen och i de flesta fall betala tull och moms. Tullen betalas till Tullverket medan momsen betalas till antingen Tullverket eller Skatteverket. Om du är momsregistrerad ska du redovisa och betala momsen till Skatteverket. Om du inte är momsregistrerad, eller om du är en fysisk person som är momsregistrerad men importerar en bil för privat bruk, ska du i stället vända dig till Tullverket.

Har du rätt att dra av moms för bilen - till exempel om den är avsedd för återförsäljning i en bilhandel - får du dra av den moms du redovisar vid importen.

Vad gäller vid privatinköp från utlandet?

Inköp från ett annat EU-land

Köper du en ny bil från ett annat EU-land ska du betala moms i Sverige.

Köper du en begagnad bil från ett annat EU-land ska du inte betala moms i Sverige. Om säljaren är skyldig att ta ut moms betalar du i stället moms i det land där du köper bilen.

Inköp från ett land utanför EU

Köper du bilen från ett land utanför EU ska du alltid förtulla bilen och i de flesta fall betala tull och moms. Både tullen och momsen betalas till Tullverket.

Skatteverket

Till toppen