På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Ny personnamnlag från och med 1 juli 2017

Från och med den 1 juli 2017 gäller en ny lag (2016:1013) om personnamn. Den nya lagen avser att modernisera och förenkla möjligheterna att välja och byta namn.

Nytt är att Skatteverket blir ensam namnmyndighet i Sverige. Den namnverksamhet som fanns hos Patent- och registreringsverket flyttar över till Skatteverket.

Den nya lagen innehåller många nyheter. Några av dessa beskrivs här.

Förnamn

Du måste ha minst ett förnamn.

Förnamn för nyfött barn

Du som är barnets vårdnadshavare ska ansöka om förnamn för ditt barn inom tre månader från barnets födelse. Skatteverket skickar en blankett till den som har fött barnet efter att barnets födelse har registrerats i folkbokföringen. Du ansöker om efternamn för barnet på samma blankett.

Ändring av förnamn

Du kan lägga till, byta, ändra ordningsföljd eller ta bort förnamn genom en ansökan till Skatteverket. Ansökan kostar 250 kronor. Du kan byta förnamn flera gånger och du behöver inte behålla något ursprungligt förnamn. 

Ett förnamn får inte vara sådant att det kan uppfattas som stötande eller kan leda till obehag för den som ska ha det. Det får inte heller uppfattas som ett efternamn eller vara olämpligt som förnamn av någon annan anledning.

Mellannamn

Du kan inte ansöka om ett mellannamn från den 1 juli 2017. Du som har ett mellannamn kan behålla det eller ansöka om att

 • ta bort mellannamnet
 • omvandla mellannamnet till ett efternamn
 • omvandla mellannamnet till en del av ett dubbelt efternamn.

Ett dubbelt efternamn kan inte kombineras med ett mellannamn. Om du vill ha ett dubbelt efternamn där ditt mellannamn inte ingår tas ditt mellannamn bort.

Efternamn

Vid födelsen

Du som är barnets vårdnadshavare ska ansöka om efternamn för ditt barn inom tre månader från barnets födelse. Skatteverket skickar en blankett till den som har fött barnet efter att barnets födelse har registrerats i folkbokföringen. Du ansöker om förnamn för barnet på samma blankett.

Barnets efternamn får vara

 • föräldrarnas efternamn eller någon av föräldrarnas efternamn
 • ett efternamn som någon av föräldrarna har haft om de inte fick det i ett tidigare äktenskap
 • ett dubbelt efternamn som är bildat av föräldrarnas efternamn
 • ett efternamn som är bildat av något av föräldrarnas förnamn plus någon av ändelserna -son eller -dotter, eller som är bildat på jämförligt sätt
 • ett efternamn som något av föräldrarnas gemensamma barn har.

Om du som är vårdnadshavare inte ansöker om efternamn inom tre månader från barnets födelse får barnet det efternamn som den förälder som fött barnet har.

Byte till förälders efternamn

Du kan byta ditt efternamn till

 • dina föräldrars eller någon av dina föräldrars efternamn,
 • ett efternamn som någon av dina föräldrar har haft om de inte fick det i ett tidigare äktenskap,
 • ett dubbelt efternamn som är bildat av dina föräldrars efternamn eller av efternamn som de har haft, om de inte fick det i ett tidigare äktenskap eller
 • ett efternamn som är bildat av något av dina föräldrars förnamn plus någon av ändelserna -son eller -dotter, eller som är bildat på jämförligt sätt.

Efternamn vid adoption

Du som är adoptivförälder ska inom tre månader efter adoptionsbeslutet ansöka om efternamn för adoptivbarnet. Det gäller dock inte om en make adopterar den andra makens barn eller om en domstol har beslutat om adoptivbarnets efternamn.

Reglerna om adoptivbarnets efternamn är i princip desamma som för efternamn vid ett barns födelse.

Byte till makes efternamn

Du behåller ditt efternamn när du gifter dig om du inte vid vigseln eller senare ansöker hos Skatteverket om att byta det. Du kan byta till din makes efternamn eller till ett dubbelt efternamn som är bildat av ditt och din makes efternamn. Din make behöver inte samtycka till bytet. Det finns inga hinder mot upprepade byten under äktenskapet.

Vigselförrättare är inte längre behöriga mottagare av namnansökningar. Du ska därför själv skicka in din namnansökan till Skatteverket.

Dubbelt efternamn

En nyhet i personnamnlagen är att du kan ta ett dubbelt efternamn. Ett dubbelt efternamn får endast bestå av två enkla efternamn som var för sig kan förvärvas enligt personnamnlagen. Det är möjligt att ha ett bindestreck mellan namnen i det dubbla efternamnet.

Ett dubbelt efternamn kan inte kombineras med ett mellannamn.

Du kan byta till ett dubbelt efternamn som är bildat av dina föräldrars efternamn, eller av efternamn som de har haft, om de inte fick det i ett tidigare äktenskap. Om någon förälder har ett dubbelt efternamn kan bara en av delarna i den förälderns namn ingå i det dubbla efternamn du byter till. Du kan också byta till (hela det) det dubbla efternamn som en förälder har. 

Om du är gift kan du byta till ett dubbelt efternamn som är bildat av ditt och din makes efternamn. Om du eller din make redan innan bytet har ett dubbelt efternamn kan bara en av delarna i det namnet ingå i det dubbla efternamn du byter till. Du kan också byta till (hela det) dubbla efternamn som din make har.

Om du har ett dubbelt efternamn finns flera olika möjligheter att byta till ett enkelt efternamn, exempelvis genom att byta till en förälders efternamn eller ett så kallat fritt efternamn. Sådana byten till ett enkelt efternamn är i vissa fall avgiftsbelagda.

Exempel

Sture Andersson och Sara Johansson har ett barn. Barnet kan ha Andersson Johansson eller Johansson Andersson som dubbelt efternamn. Det dubbla efternamnet kan vara med eller utan bindestreck.

Lars Nilsson och Maria Lindkvist Jonsson (dubbelt efternamn) gifter sig och vill ha ett gemensamt dubbelt efternamn. De kan ha Nilsson Lindkvist, Nilsson Jonsson, Lindkvist Nilsson eller Jonsson Nilsson som dubbelt efternamn. De kan också ha Marias nuvarande efternamn Lindkvist Jonsson som gemensamt dubbelt efternamn. Namnet kan vara med eller utan bindestreck. De kan inte kombinera Nilsson och hela Lindkvist Jonsson eftersom ett dubbelt efternamn bara får bestå av två enkla efternamn.

Ändring av efternamn

Du kan göra en enkel stavningsändring av ditt efternamn som inte förändrar namnets uttal. Till exempel kan du ändra Vestman till Westman eller Lindkvist till Lindqvist. En mer komplicerad ändring kan innebära ett avgiftsbelagt byte av efternamn.

Om ditt efternamn har utländsk anknytning kan du ansöka om att ändra namnets genusform, till exempel Rosinski till Rosinska eller Navratilova till Navratil.

Om du har ett dubbelt efternamn kan du ändra ordningsföljden mellan namnen eller ta bort eller lägga till ett bindestreck mellan namnen i ditt dubbla efternamn.

Byte till nybildat efternamn

Du kan ansöka hos Skatteverket om byte till ett nybildat efternamn, det vill säga ett efternamn som inte har funnits tidigare. En ansökan kostar 1 800 kronor. Familjemedlemmar, det vill säga makar eller föräldrar och deras barn under 18 år, kan göra en gemensam ansökan.

Du får bara byta till ett nybildat efternamn som inte

 1. används som förnamn
 2. består av mer än ett ord
 3. kan uppfattas som stötande
 4. kan antas leda till obehag för den som ska ha namnet
 5. av någon annan anledning är olämpligt som efternamn.

Du får bara byta till ett efternamn som inte kan förväxlas med

 1. ett efternamn som någon annan redan har
 2. ett historiskt känt efternamn från en utdöd släkt
 3. ett allmänt känt utländskt efternamn
 4. någon annans allmänt kända konstnärsnamn eller något som liknar det
 5. en beteckning för en stiftelse, en ideell förening eller en liknande sammanslutning
 6. namnet på till exempel en firma eller ett varumärke i Sverige
 7. något som finns i ett litterärt eller konstnärligt verk och som kränker någon annans upphovsrätt till verket.

När Skatteverket har granskat ditt namnförslag och tänker godkänna det, kungörs (annonseras) efternamnet i Post- och Inrikes Tidningar i en månad. När tiden har gått ut fattar Skatteverket beslut i ärendet. Det här görs för att allmänheten ska få kännedom om namnförslaget och ha möjlighet att komma med invändningar.

Om du är förälder, syskon eller syskonbarn till den eller de som har bytt till det nybildade namnet får du byta till samma namn om du har samtycke till bytet. En ansökan kostar 1 800 kronor.

Innan du lämnar in din ansökan bör du kontrollera att det inte finns ett uppenbart hinder för att ansökan ska kunna godkännas, till exempel att någon annan har namnet eller det är ett varumärke eller ett firmanamn. Du kan exempelvis söka efter information på följande ställen.

Byte till fritt efternamn

Du kan byta till ett efternamn som minst 2 000 personer har. En lista över fria namn publiceras på webbplatsen efter den 1 juli 2017. En ansökan kostar 1 800 kronor. Exempel på några av de allra vanligaste efternamnen är Johansson, Andersson, Karlsson, Nilsson, Eriksson, Larsson, Olsson, Persson, Svensson, Gustafsson, Pettersson, Jonsson, Jansson, Hansson, Bengtsson, Jönsson, Carlsson, Petersson, Lindberg, Magnusson, Lindström, Gustavsson, Olofsson, Lindgren, Lundgren, Jakobsson och Berg.

Byte till ett gammalt släktnamn

Du får byta till ett efternamn som har funnits i din släkt i rakt uppstigande led i minst två generationer. Det får dock inte vara längre sedan än fyra generationer tillbaka som namnet fanns i din släkt, räknat från och med dina föräldrar. En ansökan kostar 1 800 kronor.

Byte till ett tidigare efternamn

Du får byta till ett efternamn som du har haft tidigare. Om detta inte finns registrerat hos Skatteverket måste du kunna bevisa det. En ansökan kostar 1 800 kronor.

Observera att du alltid kan byta till någon av dina föräldrars efternamn och i de flesta fall även till ett efternamn som de tidigare har haft. Du kan också byta till din makes efternamn. Sådana byten är avgiftsfria.

Skatteverket

Till toppen