På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Byta efternamn

Den nya namnlagen ger dig fler möjligheter att välja efternamn, till exempel kan du byta till ett dubbelt efternamn eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer. Du kan byta efternamn flera gånger. Vissa namnansökningar är avgiftsbelagda medan andra är avgiftsfria.

Handläggningstider för namnbyten

För närvarande är handläggningstiden för att byta efternamn två till tre månader. För nybildade efternamn är handläggningstiden tre till fem månader. Vi rekommenderar därför dig som ska ut och resa att vänta med din ansökan om namnbyte till efter resan.

Du hittar blanketter under respektive flik. Samtliga blanketter för byten av efternamn finns också längst ner på sidan.

Dubbelt efternamn

En nyhet i personnamnlagen är att du kan ta ett dubbelt efternamn. Ett dubbelt efternamn får endast bestå av två enkla efternamn och kan inte kombineras med ett mellannamn.

Det är möjligt att ha ett bindestreck mellan namnen i det dubbla efternamnet. Du kan lägga till eller ta bort ett bindestreck om du vill. Du kan också ändra ordningsföljden mellan namnen. Dessa ändringar är avgiftsfria.

Byta till ett dubbelt efternamn med makes efternamn

Byta till dubbelt efternamn från en förälder

Du kan byta till ett dubbelt efternamn som är bildat av dina föräldrars efternamn, eller av efternamn som de har haft, om de inte fick det i ett tidigare äktenskap. Om någon förälder har ett dubbelt efternamn kan bara en av delarna i den förälderns namn ingå i det dubbla efternamn du byter till. Du kan också byta till hela det dubbla efternamn som en förälder har.

Det är avgiftsfritt att ta en förälders efternamn. 

Ta bort ett av dina efternamn

För att ta bort ett av dina efternamn ansöker du på någon av följande blanketter.
Om det efternamn du vill ha kvar är en förälders efternamn eller en makes efternamn ansöker du på blankett SKV 7502. I annat fall gör du ansökan på blankett SKV 7504. Ansökan kostar då 1800 kronor.

Du kan inte längre lägga till ett mellannamn

Tidigare har du bara kunnat ha efternamn och ett mellannamn. Från den 1 juli 2017 kan du inte längre ansöka om ett mellannamn. Däremot kan du ändra ett mellannamn som du redan har.

Det är avgiftsfritt att ändra mellannamn.

Ansök på blanketten

Ladda ner blanketten SKV 7502 för att ansöka om att byta efternamn eller ändra mellannamn för dig eller ditt barn.

Byta till en makes namn

Du behåller ditt efternamn som det är när du gifter dig – om du inte ansöker om att byta det eller lägga till ett efternamn. Det kan du göra antingen inför vigseln eller senare.

Ansök på blanketten

Ansökan är avgiftsfri. Ladda ner blanketten SKV 7502 för att ansöka om att  byta till en makes efternamn.

Byta till en förälders efternamn

Du kan byta till någon av dina föräldrars efternamn, och i de flesta fall även till ett efternamn som de tidigare har haft.

Du kan byta ditt efternamn till något av följande:

 • dina föräldrars eller någon av dina föräldrars efternamn
 • ett efternamn som någon av dina föräldrar har haft, om de inte fick det i ett tidigare äktenskap
 • ett dubbelt efternamn som är bildat av de efternamn dina föräldrar har eller har haft, om de inte fick det i ett tidigare äktenskap
 • ett efternamn som är bildat av något av dina föräldrars förnamn plus någon av ändelserna -son eller -dotter, eller som är bildat på ett jämförligt sätt.

Ansök på blanketten

Ansökan är avgiftsfri. Ladda ner blanketten SKV 7502 för att ansöka om att ändra ditt efternamn eller ett barns efternamn.

Byta till ett tidigare efternamn

Du får byta till ett efternamn som du har haft tidigare. Om detta inte finns registrerat hos Skatteverket måste du kunna bevisa det. Det kan du göra genom utdrag av personakter, födelse- och dopbok från landsarkivet eller handlingar från utlandet. Det ska framgå av handlingarna när du hade namnet tidigare.

Även du som har invandrat till Sverige måste kunna styrka dina tidigare namnförhållanden genom exempelvis en kopia av ett utgånget hemlandspass, medborgarskapsbevis, födelseattest eller andra officiella handlingar utfärdade i hemlandet eller i ett tidigare land du har bott i.

Ansök på blanketten

En ansökan kostar 1 800 kronor. Ladda ner blanketten SKV 7504 för att ansöka om att byta till ett tidigare efternamn.

Det är däremot avgiftsfritt att byta till dina föräldrars efternamn.


Ändra stavning eller genusform av efternamn

Du kan göra en enkel stavningsändring som inte förändrar efternamnets uttal. Till exempel kan du ändra Vestman till Westman eller Lindkvist till Lindqvist. En mer komplicerad ändring kan innebära att det inte kan godkännas som en stavningsändring.

Du som har ett efternamn med utländsk anknytning kan ansöka om att ändra namnets genusform, till exempel Rosinski till Rosinska eller Navratilova till Navratil. Möjligheten att ändra ett efternamns genusform är könsneutral, du kan alltså ändra till den manliga eller den kvinnliga namnformen oavsett vilket kön du har.

Ansök på blanketten

Ansökan är avgiftsfri. Ladda ner blanketten SKV 7502 för att ansöka om att ändra ditt efternamn eller ett barns efternamn.

Byta till ett fritt efternamn

Om fler än 2 000 personer bär ett efternamn saknar det namnskydd. Alla kan därför ansöka om att få byta till något av dessa namn.

Ansök på blanketten

En ansökan kostar 1 800 kronor. Ladda ner blanketten SKV 7504 för att ansöka om att byta till ett fritt efternamn.

Byta till ett gammalt släktnamn

Du får byta till ett efternamn som har funnits i din släkt i rakt uppstigande led i minst två generationer. Det får dock inte vara längre sedan än fyra generationer tillbaka som namnet fanns i din släkt, räknat från och med dina föräldrar.

Ansök på blanketten

En ansökan kostar 1 800 kronor. Ladda ner blanketten SKV 7504 för att ansöka om att byta till ett gammalt släktnamn.

Byta till ett nybildat efternamn

Du kan ansöka om att byta till ett nybildat efternamn, alltså ett efternamn som inte redan används.

Familjemedlemmar får göra en gemensam ansökan, det vill säga makar eller föräldrar och deras barn under 18 år.

Kriterier för nybildade namn

Fem kriterier för att byta till ett nybildat efternamn:

 1. Efternamnet används inte som förnamn.
 2. Efternamnet består inte av fler än ett ord.
 3. Efternamnet får inte väcka anstöt hos någon annan.
 4. Efternamnet får inte leda till obehag hos den som ska ha det.
 5. Efternamnet är inte olämpligt som efternamn av någon annan anledning.

Sju kriterier om likhet som efternamnet också måste uppfylla:

 1. Efternamnet kan inte förväxlas med ett efternamn som någon annan redan har.
 2. Efternamnet kan inte förväxlas med ett historiskt känt efternamn från en utdöd släkt.
 3. Efternamnet kan inte förväxlas med ett allmänt känt utländskt efternamn.
 4. Efternamnet kan inte förväxlas med någon annans allmänt kända konstnärsnamn eller ett likartat namn.
 5. Efternamnet kan inte förväxlas med en beteckning för en stiftelse, en ideell förening eller en liknande sammanslutning.
 6. Efternamnet kan inte förväxlas med någon annans skyddade näringskännetecken eller varukännetecken i Sverige.
 7. Efternamnet kan inte förväxlas med något som finns i ett litterärt eller konstnärligt verk och som kränker någon annans upphovsrätt till verket.

Skatteverket fattar beslut om det nya namnet

När Skatteverket har granskat ditt namnförslag och tänker godkänna det, annonseras efternamnet i tidningen Post- och Inrikes Tidningar i en månad. Det kallas för en kungörelse. Det här görs för att allmänheten ska få kännedom om namnförslaget och ha möjlighet att komma med invändningar. När tiden har gått ut fattar Skatteverket beslut i ärendet.

Undersök om det finns några hinder för det nya namnet

Kontrollera gärna innan du lämnar in din ansökan att det inte finns något uppenbart hinder för att den ska kunna godkännas. Till exempel att någon annan har namnet eller att det är ett varumärke eller ett firmanamn. Sök gärna på internet för att se om det finns några hinder för dig att ta namnet.

Använd vår tjänst för att söka på namn

Här kan du se om efternamnet finns som förnamn eller efternamn redan.

Länktips

Ansök på blanketten

En ansökan kostar 1 800 kronor. Du kan bara lämna ett namnförslag per ansökan. Ladda ner blanketten SKV 7506 för att ansöka om att byta till ett nybildat efternamn.

Ansök om att ta en släktings nybildade efternamn

Om du är förälder, syskon eller syskonbarn till en person som har skaffat sig ett nybildat efternamn, får du också byta till det efternamnet om den som har skaffat sig namnet godkänner det.

En ansökan kostar 1 800 kronor. Ladda ner blanketten SKV 7504 för att ansöka om att byta till en släktings nybildade efternamn.

Använd vår tjänst för att söka på namn

Du kan använda vår tjänst för att få reda på hur många som har ett visst efternamn.

Skatteverket

Till toppen