På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Före vigseln – hindersprövning

Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Ansöker gör ni genom att fylla i en blankett som ni skickar in till Skatteverket. Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan i god tid före vigseln.

Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig:

  • Ålder – om någon av er är under 18 år får ni inte gifta er.
  • Släktskap – om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.
  • Om någon av er redan är gift/registrerad partner får ni inte gifta er.

Dessa hinder gäller om ni ska gifta er i Sverige, även om ni inte är svenska medborgare eller bor i Sverige.

När hindersprövningen är klar får ni dels ett intyg om hindersprövning, dels ett vigselintyg från Skatteverket. Intygen skickas hem till er och gäller i fyra månader. Kontakta sedan vigselförrättaren i god tid före er vigsel. Ni ska lämna båda intygen till vigselförrättaren men tänk på att många anordnare av vigslar, till exempel kommuner, kan behöva ha intygen tidigare för att kunna planera vigseln. Efter vigseln fyller vigselförrättaren i intygen och skickar dem till Skatteverket.

Inga stämplar på intygen

Från och med 1 mars 2015 ska intyg om hindersprövning inte längre stämplas och skrivas under. Under en övergångsperiod kommer det att finnas både intyg med och intyg utan underskrift. Från den 1 juli gäller inte intyg med stämpel längre.

Så ansöker ni om hindersprövning

Ansök om hindersprövning genom att fylla i Skatteverkets blankett SKV 7880 och skicka eller lämna den till Skatteverket. Beroende på vilken anknytning ni har till Sverige kan ni behöva lämna in även andra handlingar och personligen besöka Skatteverket vid ansökningstillfället.

Läs vidare om vad som gäller för er:

Vi är båda folkbokförda i Sverige

Om ni båda är folkbokförda i Sverige kan ni ansöka om hindersprövning genom att fylla i Skatteverkets blankett SKV 7880. Skriv under blanketten och skicka eller lämna den till Skatteverket i original.

En av oss är inte folkbokförd i Sverige

Om en av er inte är folkbokförd i Sverige, det vill säga antingen är avregistrerad från den svenska folkbokföringen eller aldrig varit folkbokförd här, måste ni besöka ett servicekontor i samband med att ni lämnar in ansökan om hindersprövning. På kontoret ska den som inte är folkbokförd styrka sin identitet med ett pass. För medborgare i ett EES-land eller Schweiz gäller även ett nationellt ID-kort.

Du som inte är folkbokförd i Sverige ska även lämna ett intyg där ditt civilstånd framgår. Intyget ska i första hand vara utfärdat av en behörig myndighet i det land där du nu bor, och i andra hand av en behörig myndighet i det land du är medborgare i. Intyget får vara högst fyra månader gammalt.

Om du inte har ett sådant intyg kan du kontakta en behörig myndighet i det land du nu bor, det land du är medborgare i eller din närmaste ambassad för närmare upplysningar.

Ingen av oss är folkbokförd i Sverige, men en eller båda är medborgare i Sverige

Om ingen av er är folkbokförd i Sverige men minst en av er är medborgare i Sverige måste ni båda besöka ett servicekontor i samband med att ni lämnar in ansökan om hindersprövning. På kontoret ska ni båda styrka era identiteter med pass. För medborgare i ett EES-land eller Schweiz gäller även nationellt ID-kort.

Ni måste även lämna in varsitt intyg där era civilstånd framgår. För dig som är svensk medborgare ska intyget komma från en myndighet i det land där du numera bor, alltså inte från en svensk myndighet. Du som inte är svensk medborgare ska i första hand ha ett intyg som är utfärdat av en behörig myndighet i det land där du nu bor och i andra hand av behörig myndighet i det land du är medborgare i. Intygen får vara högst fyra månader gamla.

Ni kan också lämna in ett så kallat äktenskapscertifikat, om sådana utfärdas i det land ni nu bor i. Ett äktenskapscertifikat är ett intyg från en behörig myndighet i det landet som visar att ni har rätt att gifta er med varandra. Om ni inte redan har varsitt intyg kan ni kontakta behörig myndighet i det land ni nu bor för närmare upplysningar. Du som inte är svensk medborgare kan även kontakta en behörig myndighet i det land där du är medborgare eller din närmaste ambassad.

Ingen av oss är folkbokförd eller medborgare i Sverige

Om ingen av er är svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige måste ni båda besöka ett servicekontor i samband med att ni lämnar in ansökan om hindersprövning. På kontoret ska ni båda styrka era identiteter med pass. För medborgare i ett EES-land eller Schweiz gäller även nationellt ID-kort.

För att få gifta er i Sverige måste ni ha rätt att gifta er enligt svensk lag och enligt lagen i det land ni antingen är medborgare i eller bor i. För att kunna visa det måste ni ha något av följande:

  • Ett intyg från en behörig myndighet i det land ni är medborgare i eller det land ni bor i som visar era namn och att ni har rätt att gifta er med varandra, ett så kallat äktenskapscertifikat.
  • Ett intyg från en behörig myndighet i det land som ni är medborgare i eller det land där ni nu bor som visar vilka regler som gäller för att få gifta sig i landet. Ni ska även ha var sitt intyg som visar era civilstånd. Intygen får inte vara äldre än fyra månader. Intygen kan även vara från en behörig utländsk myndighet i Sverige, till exempel en ambassad.

Observera att det land ni är medborgare i eller det land ni bor i kan ställa krav på att ytterligare intyg ska visas upp i samband med hindersprövningen. Se därför till att skaffa dessa före hindersprövningen i Sverige.

Någon av oss har varit gift eller registrerad partner tidigare

Om någon av er har varit gift eller registrerad partner tidigare måste ni kunna visa att det senaste äktenskapet eller partnerskapet är upplöst. Om det inte finns någon uppgift om detta i civilståndsintyget eller i folkbokföringen kan ni till exempel visa upp en lagakraftvunnen skilsmässodom eller en dödsattest för den tidigare makan, maken eller registrerade partnern.

Hindersprövning i ett annat nordiskt land

Om ni har gjort en hindersprövning i ett annat nordiskt land gäller den även om ni gifter er i Sverige, men bara om ni är en man och en kvinna. Detta gäller oavsett medborgarskap. Ni behöver inte göra någon ny hindersprövning i Sverige utan kan lämna beviset om hindersprövning från det andra nordiska landet direkt till vigselförrättaren.

Anmälan om efternamn

Du som är svensk medborgare måste i samband med vigseln anmäla till Skatteverket vilket efternamn du ska ha efter att du gift dig. Det gäller oavsett om du bor i Sverige eller utomlands. Även du som är dansk, finsk eller norsk medborgare och bor i Sverige måste anmäla efternamn.

Du som är medborgare i ett land utanför Norden men bor i Sverige kan anmäla ditt efternamn till Skatteverket om du vill.

Anmäl efternamn på Skatteverkets blankett SKV 7831 senast i samband med vigseln men gärna samtidigt som ni ansöker om hindersprövning.

Om ni har några frågor kan ni kontakta Skatteupplysningen 0771-567 567.

Makars namn – i dag och efter den 1 juli 2017

Den 1 juli 2017 får vi en ny personnamnlag. Fram tills dess gäller nuvarande regler.

Fram till den 30 juni

Till och med den 30 juni 2017 ska ni båda alltid anmäla vilket efternamn ni vill ha efter vigseln. Ni får välja mellan att behålla era efternamn eller ta ett gemensamt efternamn, det vill säga ett av era nuvarande efternamn. Namnet får dock inte vara förvärvat i ett tidigare äktenskap. Det går bra att ta ett mellannamn. Den andre maken ska samtycka till bytet.

Från och med den 1 juli

Från och med 1 juli 2017 ska bara du som önskar byta efternamn ansöka om detta. Du får byta till den andre makens efternamn eller till ett dubbelt efternamn bildat av era efternamn. Det dubbla efternamnet får vara med eller utan bindestreck. Det spelar ingen roll om efternamnet är förvärvat i ett tidigare äktenskap. Den andra maken behöver inte samtycka till bytet. Det går inte längre att ta ett mellannamn. Ni kan byta namn enligt de nya reglerna även senare under äktenskapet.

Du som gifter dig före den 1 juli 2017

Följande gäller dig som gifter dig före den 1 juli 2017.

  • Vill någon av er ha ett dubbelt efternamn, kan ni göra en ansökan om namnbyte efter den 1 juli.
  • Ett mellannamn kan inte registreras från och med den 1 juli oavsett när vigseln har ägt rum.

Att tänka på inför bröllopsresan

Tänk på att boka resan i det namn som står i passet. Under sommaren har vi lite längre handläggningstider och det kan dröja innan vi hinner registrera namnbytet. Eftersom ni inte kan skaffa ett nytt pass förrän registreringen är klar, kan det vara klokt att avvakta med namnbytet tills efter resan.

Skatteverket

Till toppen