På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Begränsad fastighetsavgift för pensionärer – deklarationen 2017 (inkomståret 2016)

Du som är pensionär ska inte betala mer än fyra procent av din inkomst i fastighetsavgift för din permanentbostad i ett småhus. Skulle din fastighetsavgift för småhuset bli högre än så, kan du få begränsning av avgiften i form av en skattereduktion för fastighetsavgift.

För att kunna få skattereduktion för fastighetsavgiften ska du ha varit ägare till en så kallad reduktionsfastighet under hela år 2016. En reduktionsfastighet är ett småhus som du har varit bosatt i under hela 2016. Du ska också ha varit skyldig att betala fastighetsavgift för småhuset.

Regeln omfattar alltså inte

  • sådana småhus som får statlig fastighetsskatt, och inte heller ägarlägenheter.

Vem räknas som pensionär i deklarationen 2017?

Med pensionär menas här den som:

  • senast under år 2015 fyllde 65 år (det vill säga är född 1950 eller tidigare) eller
  • under någon del av 2016 har fått sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller
  • under 2016 har fått ersättning enligt lagstiftning om social trygghet i en annan stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), om ersättningen betalas ut enligt grunder som är jämförbara med vad som gäller för sjuk- eller aktivitetsersättning.

Dödsbon kan inte få begränsning av fastighetsavgiften

Den pensionär som har avlidit under 2016 kan inte tillgodoräknas skattereduktion. Det kan inte heller dödsboet. Orsaken till detta är kravet att man måste ha varit bosatt på fastigheten under hela 2016.

Behöver jag göra en ansökan om skattereduktion?

Du behöver normalt inte själv ansöka om skattereduktionen, den medges automatiskt om förutsättningarna är uppfyllda.

Om du inte fyllde 65 år senast under 2015 men har social trygghetsersättning enbart från ett annat EES-land än Sverige, måste du själv begära skattereduktionen i din deklaration.

Hur stor kan skattereduktionen bli?

Om fastighetsavgiften för reduktionsfastigheten blir högre än fyra procent av summan av din beskattningsbara förvärvsinkomst och överskott av kapital, kan du få skattereduktion för mellanskillnaden.

Fyra procent av summan av din beskattningsbara förvärvsinkomst och ditt överskott av kapital kallas här för spärrbelopp. Det spärrbeloppet får dock inte bestämmas till mindre än 3 025 kronor vid deklarationen 2017, även om fyra procent av din beskattningsbara förvärvsinkomst och överskott av kapital skulle bli ett lägre belopp.

Den högsta möjliga skattereduktion i deklarationen 2017 är därför 4 387 kronor  (7 412 kronor, som är takbeloppet för fastighetsavgiften, minus lägsta tillåtna spärrbelopp 3 025 kronor).

Om du har fått skattereduktion, står den på ditt slutskattebesked (Besked, Slutlig skatt) som en minuspost från kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Undre gränsen för spärrbeloppet är indexbunden sedan 2008

År 2008 infördes skattereduktion för kommunal fastighetsavgift. För inkomståret/kalenderåret 2008 var den undre gränsen för spärrbeloppet bestämd till 2 800 kronor. För åren därefter är denna undre gräns indexbunden, så att den varje år följer prisbasbeloppets förändring jämfört med 2008.

För inkomståret 2016 var prisbasbeloppet 8,04 procent högre än 2008. Spärrbeloppet för inkomståret 2016 (deklarationen 2017) blev då 3 025 kronor (108,04 procent av 2 800 kronor).

För inkomståret 2017 är prisbasbeloppet 9,26 procent högre än 2008. Spärrbeloppet för inkomståret 2017 (deklarationen 2018) kommer därför att bli 3 059 kronor (109,26 procent av 2 800 kronor).

Prisbasbeloppet fastställs av regeringen för ett år i taget genom en förordning, som vanligtvis utfärdas i september året innan.

Skatteverket

Till toppen