På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Hyresrätter

Som hyreshus räknas hus med minst tre bostäder, även bostadsrättshus. Hus med kontor, butiker restauranger, hotell och liknande lokaler räknas också hit. Tänk på att inte ange den nuvarande hyran i fastighetsdeklarationen, utan utgå från motsvarande hyra två år innan taxeringsåret.

Om du inte hyrde ut några lägenheter två år innan taxeringsåret kan du utgå från hyran ett senare år och skriva en notering om vilket år. Skatteverket räknar då om hyran till rätt års nivå.

Använd våra e-tjänster

  • E-tjänsten Fastighetsdeklaration, hyreshus hjälper dig att lämna din fastighetsdeklaration på ett tryggt och smidigt sätt.
  • Använd e-tjänsten Ombud och behörigheter för att ge behörighet åt någon annan att lämna din fastighetsdeklaration.
  • E-tjänsten Värdeområden och riktvärdekartor visar Skatteverkets värdeområden för dessa fastighetstyper i en kartbild, och de riktvärdeangivelser som används vid beräkning av riktvärdet för en fastighet.
Stängd

Vad ska deklareras?

Flera faktorer påverkar en fastighets taxeringsvärde. När det gäller hyresrätter, behöver Skatteverket information om

  • markens byggrätt
  • nybyggnadsår samt om- eller tillbyggnader
  • antalet bostadslägenheter och deras hyra och boyta
  • vakanser
  • bostäder och lokaler för egen användning
  • hyra för lokaler.

Markens byggrätt

Skatteverket värderar marken utifrån byggrätten. Byggrätten är i detta fall detsamma som byggnadens bruttoarea i kvadratmeter ovanför marken (BTA). Bruttoarea är, lite förenklat, byggnadens sammanlagda yta på alla våningar ovanför marken, inklusive ytterväggar.

Läs mer om hur du deklarerar byggrätt i Deklarera hyreshus och liknande (SKV 384).

Nybyggnadsår samt om- eller tillbyggnader

Värdeåret är detsamma som nybyggnadsåret, om inte huset byggs om eller till. Då kan värdeåret ändras till ett senare år. Om fastigheten innehåller flera hus med samma värdeår, kan du räkna dem som en och samma byggnad.

Eventuella ombyggnadskostnader ska deklareras för respektive år.

Läs mer om värdeår och ombyggnadskostnader i Deklarera hyreshus och liknande (SKV 384).

Beräkna bostadshyra och boyta

Ange hyran för lägenheter som du hyr ut den 1 januari taxeringsåret.

I bostadshyran ska du räkna in kommunal fastighetsavgift samt kostnader för uppvärmning och va-tillägg. Däremot ska du inte räkna in kostnaden för hushållsel och -gas, tv- och internetabonnemang eller moms. Räkna inte heller in separat debiterade hyror för garageplatser, förråd eller liknande utrymmen i byggnaden. Dessa ska du i stället redovisa som lokaler. Hyra för platser på marken utomhus, till exempel parkeringsplatser, ska du inte räkna in alls i någon årshyra.

Om du tar ut presumtionshyra (för nyproducerade lägenheter) som uppenbart avviker från bruksvärdeshyran ska du inte ange den, utan den beräknade bruksvärdeshyran. Bruksvärdeshyran är den reglerade hyra du har rätt att ta ut för bostäder, till skillnad från den marknadsmässiga hyra du får ta ut för lokaler.

Ange de uthyrda hyreslägenheternas sammanlagda yta i kvadratmeter.

Läs mer om hur du beräknar och deklarerar hyran i Deklarera hyreshus och liknande (SKV 384).

Vakanser

Lägenheter och lokaler som är avsedda att hyras ut, men som är outhyrda den 1 januari taxeringsåret, ska du också deklarera. Ange den beräknade hyran samt lägenheternas respektive lokalernas sammanlagda yta i kvadratmeter.

Läs mer om hur du deklarerar vakanser i Deklarera hyreshus och liknande (SKV 384).

Hyra för lokaler

Ange hyran för lokaler som du hyr ut den 1 januari taxeringsåret.

I lokalhyran ska du räkna in statlig fastighetsskatt, kostnader för uppvärmning och va-tillägg samt eventuell hyra för skyltplatser, master och liknande på byggnaden. Vidare ska du räkna in alla separat debiterade hyror för garageplatser, förråd och liknande utrymmen i byggnaden. Däremot ska du inte räkna in kostnaden för hushållsel och -gas, tv- och internetabonnemang eller moms. Inte heller ska du räkna in hyra för platser på marken utomhus, till exempel parkeringsplatser. Sådana hyror ska du inte räkna in alls i någon årshyra.

Ange också de uthyrda lokalernas sammanlagda yta i kvadratmeter.

Läs mer om hur du beräknar hyran och deklarerar lokaler i Deklarera hyreshus och liknande (SKV 384).

Bostäder och lokaler för egen användning

Med "egen användning" menas lägenheter och lokaler som du eller en närstående använder själv, andelslägenheter och lokaler i andelshus samt lägenheter och lokaler som du hyr ut till rabatterat pris eller internhyra. Du ska ange hyran du beräknar att du skulle ha fått in om du hyrde ut lägenheterna eller lokalerna på vanligt sätt.

Läs mer om hur du beräknar hyran och deklarerar bostäder och lokaler för egen användning i Deklarera hyreshus och liknande (SKV 384).

Skatteverket

Till toppen