På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Bostadsrätter

Alla byggnader som innehåller tre bostadslägenheter eller fler klassificeras som hyreshus i fastighetstaxeringen. Detsamma gäller byggnader som innehåller lokaler för till exempel kontor eller butiker.

I fastighetstaxeringen likställs bostadsrätter och hyresrätter. Taxeringsvärdet på ett hyreshus med bostadsrätter ska spegla fastighetens marknadsvärde på en hyresmarknad. För att taxeringsvärdet ska bli rätt, måste därför bostadsrättsföreningar deklarera beräknad hyra i fastighetsdeklarationen. Det är alltså inte årsavgifterna som ska deklareras, fastän lägenheterna är upplåtna med bostadsrätt.

Använd våra e-tjänster

  • E-tjänsten Fastighetsdeklaration, hyreshus hjälper dig att lämna din fastighetsdeklaration på ett tryggt och smidigt sätt.
  • Använd e-tjänsten Ombud och behörigheter för att ge behörighet åt någon annan att lämna din fastighetsdeklaration.
Stängd

Vad ska deklareras?

Flera faktorer påverkar en fastighets taxeringsvärde. När det gäller bostadsrätter behöver Skatteverket få information om

  • markens byggrätt
  • nybyggnadsår samt om- eller tillbyggnader
  • antalet bostadslägenheter och deras bruksvärdeshyra samt boyta
  • bostäder och lokaler för egen användning
  • marknadshyra för föreningens lokaler.

Markens byggrätt

Skatteverket värderar marken utifrån byggrätten. Byggrätten är i detta fall detsamma som byggnadens bruttoarea i kvadratmeter ovanför marken (BTA). Bruttoarea är, lite förenklat, byggnadens sammanlagda yta på alla våningar ovanför marken, inklusive ytterväggar.

Läs mer om hur du deklarerar byggrätt i Deklarera hyreshus och liknande (SKV 384).

Nybyggnadsår samt om- eller tillbyggnader

Värdeåret är detsamma som nybyggnadsåret, om inte huset byggs om eller till. Då kan värdeåret ändras till ett senare år. Om fastigheten innehåller flera hus med samma värdeår, kan du räkna dem som en och samma byggnad.

Eventuella om- eller tillbyggnadskostnader ska deklareras för respektive år.

Läs mer om värdeår och om- och tillbyggnadskostnader i Deklarera hyreshus och liknande (SKV 384).

Beräkna bostadshyra och boyta

Du ska i deklarationen ange den beräknade bruksvärdeshyran för bostadsrättslägenheterna. Bruksvärdeshyran är vad lägenheterna skulle kosta att hyra ut om de istället för bostadsrätter hade varit hyresrätter. Som deklarant för en bostadsrättsförening ska du alltså inte uppge medlemmarnas avgifter eller försäljningspriser i deklarationen. Bruksvärdeshyran har inget med månads- eller årsavgiften att göra.

Om föreningen hyr ut bostäder, beräknar du bruksvärdeshyran utifrån vad de kostar att hyra. Om föreningen inte hyr ut bostäder, behöver du inte fylla i något. Skatteverket räknar då ut bruksvärdeshyran utifrån den genomsnittshyra för värdeområdet som vi förifyllt i deklarationen.

Vad räknas in i hyran?

I bostadshyran ska du räkna in kommunal fastighetsavgift samt kostnader för uppvärmning och va-tillägg. Däremot ska du inte räkna in kostnaden för hushållsel och -gas, tv- och internetabonnemang eller moms. Räkna inte heller in separat debiterade hyror för garageplatser, förråd eller liknande utrymmen i byggnaden. Dessa ska du i stället redovisa som lokaler. Hyra för platser på marken utomhus, till exempel parkeringsplatser, ska du inte räkna in alls i någon årshyra.

Ange bostadsrättslägenheternas sammanlagda yta i kvadratmeter.

Läs mer om hur du beräknar och deklarerar hyran i Deklarera hyreshus och liknande (SKV 384).

Bostäder och lokaler för egen användning

Med "egen användning" menas lägenheter och lokaler som föreningen använder själv eller hyr ut till rabatterat pris eller internhyra. Du ska ange hyran du beräknar att föreningen skulle ha fått in om föreningen hyrde ut lägenheterna och lokalerna på vanligt sätt.

Läs mer om hur du beräknar hyran och deklarerar bostäder och lokaler för egen användning i Deklarera hyreshus och liknande (SKV 384).

Marknadshyra för föreningens lokaler

I deklarationen ska du ange den beräknade marknadshyran för lokaler som föreningen upplåter med bostadsrätt. Marknadshyran är vad lokalerna skulle kosta att hyra och har inget med månads- eller årsavgiften att göra. Om föreningen hyr ut lokaler, beräknar du marknadshyran utifrån vad de kostar att hyra. Om föreningen inte hyr ut lokaler, skriver du det under Lämna övriga upplysningar. Skriv också vad ni använder lokalerna till. Skatteverket räknar sedan ut marknadshyran utifrån genomsnittshyran.

Ange också bostadsrättslokalernas sammanlagda yta i kvadratmeter.

Läs mer om hur du beräknar marknadshyran och deklarerar lokaler i Deklarera hyreshus och liknande (SKV 384).

Skatteverket

Till toppen