På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Belopp och procent - inkomstår 2014

Här hittar du information om olika belopp och procentsatser för exempelvis fastighetsavgift och fastighetsskatt, prisbasbelopp samt för olika avdrag.

Innehållsförteckning

Få en snabb överblick över vilka belopp och procentsatser som gäller i vår korta version.

Allmän pensionsavgift 

7 procent av förvärvsinkomsten men högst 32 100 kronor.

Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 procent av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till exempel den allmänna pensionsavgiften.

Arbetsgivaravgift

AvgiftProcent
Ålderspensionsavgift10,21 %
Efterlevandepension  1,17 %
Sjukförsäkringsavgift   4,35 %
Arbetsskadeavgift  0,30 %
Föräldraförsäkring  2,60 %
Arbetsmarknadsavgift  2,91 %
Allmän löneavgift   9,88 %
Summa31,42 %

För anställda som är födda 1937 och tidigare betalar man ingen arbetsgivaravgift och inte heller särskild löneskatt.

För anställda som är födda 1938-1948 ska endast ålderspensionsavgift betalas med 10,21 procent.

För personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år är arbetsgivaravgifterna 15,49 procent och består av ålderspensionsavgift och en fjärdedel av övriga avgifter.

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalar alla till den församling inom Svenska kyrkan där du bodde den 1 november året innan inkomståret. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar begravningsavgift. Hur stor avgiften blir bestämmer varje enskild församling eller kommun som har ansvar för begravningsverksamheten.

Avgiften varierar alltså beroende på var du bor, precis som kommunalskatten, och beräknas på den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten.

Beskattningsbar inkomst

Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomstavdrag.

Bilersättning (milersättning)

Skattefri bilersättning
Egen bil: 18,50 kr/mil
Förmånsbil: dieselolja 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel 9,50 kr/mil.

Bilförmånsberäkning

14 074 kr (0,317 x prisbasbeloppet 44 400 kr)
+
nybilspriset x 75% av statslåneräntan (2,09 %)
+
9% av nybilspriset upp t.o.m. 7,5 prisbasbelopp
+
20% av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp

= Bilförmån att deklarera

Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 177 600 kr för inkomstår 2014.

Bolagsskatt

Se statlig inkomstskatt för juridiska personer.

Bostadsförmån

Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet.

Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts - om det t.ex. är en tjänstebostad - samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet.

Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta.

Bostadsförmånsvärde beräknat med ledning av tabellen nedan avser bostad i omöblerat skick inklusive värme men exklusive hushållsel.

RegionPer årPer månad
Stor-Stockholm *113895
Stor-Göteborg **105988
Kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare100484
Övriga kommuner91276
Bostad belägen utanför tätort med närmaste omgivning82068

* Till Stor-Stockholm räknas Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Stor-Stockholm sammanfaller därmed med Stockholms län.

**Till Stor-Göteborg räknas Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

Bostadsförmån för den anställde

Vid beskattningen för den anställde ska värdet för bostadsförmån i stället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet).

Brytpunkt för löntagare

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag.

Nedre brytpunkt: 433 900 kr (20 %)
Övre brytpunkt: 615 700 kr (25 %)

Brytpunkt för dig som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

Nedre brytpunkt: 460 800 kr (20 %)
Övre brytpunkt: 634 400 kr (25 %)

Dubbel bosättning

 • Avdrag för måltider den första månaden, 66 kr per dag.
 • Utgifter för logi, faktisk kostnad.

Egenavgift

AvgiftProcent 
Ålderspensionsavgift10,21 % 
Efterlevandepension  1,17 % 
Sjukförsäkringsavgift  4,44 % 
Arbetsskadeavgift  0,30 % 
Föräldraförsäkring  2,60 % 
Arbetsmarknadsavgift       0,37 % 
Allmän löneavgift   9,88 % 
Summa28,97 % 

 
Personer som är födda 1938 - 1948 betalar ålderspensionsavgift 10,21 %.

Personer som är födda 1937 och tidigare betalar inte särskild löneskatt för aktivt bedriven näringsverksamhet.

Personer som inte har fyllt 26 år vid årets ingång betalar egenavgifter med 14,89 % (vid 7 dagars karenstid)

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter.

Egenavgift - schablonavdrag

Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 % på överskottet av näringsverksamheten.

Är du född 1988 eller senare får du göra ett schablonavdrag med 14 % på överskottet, eftersom du då betalar lägre avgifter.

Betalar du endast ålderspensionsavgift, född 1938-1948, är schablonavdraget 10 %.

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20 %.

Expansionsfond

Takbelopp = tillgångar - skulder, vid beskattningsårets utgång.
Högsta möjliga avsättning = takbeloppet dividerat med 0,78, alternativt takbeloppet multiplicerat med 128,21
Expansionsfondsskatten = 22 %

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Kommunal fastighetsavgift tas ut sedan 2008 för bostäder i småhus och hyreshus i stället för statlig fastighetsskatt. Fastighetsavgiften är begränsad till ett maxbelopp, som är indexbundet och räknas om varje år efter hur inkomstbasbeloppet förändrats från 2008.

Statlig fastighetsskatt tas ut på alla obebyggda tomter, alla tomter med byggnad som är under nyuppförande och på kommersiella fastigheter som lokalhyreshus, industrier och elproduktionsenheter.

Småhus

Fastighetsavgiften för småhus hade för det första inkomståret, 2008, ett fast maxbelopp på 6 000 kr för varje småhus. För inkomstår 2014 har maxbeloppet indexomräknats till 7 112 kr.

Hyreshus

För inkomståret 2014 är maxbeloppet för fastighetsavgiften 1 217 kr per bostadslägenhet.

Fastighetsavgiften för bostäder sänktes inför inkomståret 2013, och det indexomräknade maxbeloppet stannade då på 1 210 kr per bostadslägenhet. Indexomräkningen ska från och med inkomståret 2013 göras utifrån ett belopp för 2008 på 1 027 kr.

Inför inkomstår 2013 sänktes också procentsatsen från 0,4 % till 0,3 %.

För inkomstår 2014 innebär det att om 0,3 % av taxerat värde på bostadsbyggnaden och tillhörande tomtmark ger en lägre avgift än 1 217 kr, ska den lägre avgiften gälla.

Ägarlägenhet

Den nya fastighetstypen ägarlägenhetsfastighet får fastighetsavgift eller fastighetsskatt enligt samma regler som småhus.

Avgiftsminskning i 10 år för bostäder som är nybyggda 2011 eller tidigare

Småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter nybyggda 2011 eller tidigare är helt befriade från kommunal fastighetsavgift de första fem åren, och får halv avgift de därpå följande fem åren.

För inkomstår 2014 (deklarationen 2015) är de bostadsfastigheter som vid fastighetstaxeringen har getts ett värdeår (nybyggnadsår) 2009-2011 helt avgiftsbefriade, och småhus med värdeår (nybyggnadsår) 2004-2008 får halv fastighetsavgift.

Avgiftsbefrielse i 15 år för bostäder som är nybyggda 2012 eller senare

Från och med inkomståret 2013 (deklarationen 2014) infördes nya regler med förlängd avgiftsbefrielse för nybyggda bostäder.

Småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter nybyggda 2012 och därefter (värdeår 2012 och senare) får hel befrielse från kommunal fastighetsavgift i 15 år.

Den femåriga perioden med halv fastighetsavgift kommer i samband med detta att slopas.

Bostadsfastigheter med värdeår (nybyggnadsår) 2004-2011 som befinner sig i den nuvarande lättnadsperioden med hel avgiftsbefrielse de första fem åren och halv avgift de följande fem åren, berörs inte av de nya reglerna.

1. Kommunal fastighetsskatt inkomstår 2014


Fastighetstyp Värdeår ¹FastighetsavgiftUnderlag
Småhusenhet med småhus ² och tillhörande tomtmark (även bostadsbyggnad på lantbruksenhet)1929-20037 112 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgiftTaxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken
 2004-20083 556 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,375 % av underlaget om det ger en lägre avgiftTaxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken
 2009-20110 kronor (Nybyggda bostäder med värdeår 2004-2011 har hel befrielse från fastighetsavgift i 5 år och därefter halv avgift i 5 år.)
 2012-0 kronor(Nybyggda bostäder med värdeår 2012 och senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.)
Småhusenhet, småhus ² på ofri grund ³ 1929-20033 556 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgiftTaxerat värde på bostadsbyggnaden
 2004-20081 778 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,375 % av underlaget om det ger en lägre avgiftTaxerat värde på bostadsbyggnaden
 2009-20110 kronor (Nybyggda bostäder med värdeår 2004-2011 har hel befrielse från fastighetsavgift i 5 år och därefter halv avgift i 5 år.)
 2012-0 kronor(Nybyggda bostäder med värdeår 2012 och senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.)
Småhusenhet, tomtmark ³ till småhus ² på ofri grund (även tomtmark på lantbruksenhet med småhus på ofri grund)---3 556 kr, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgiftTaxerat värde på tomtmarken
Ägarlägenhetsenhet, ägarlägenhet2009-20110 kronor (Nybyggda bostäder med värdeår 2009-2011 har hel befrielse från fastighetsavgift i 5 år och därefter halv avgift i 5 år.)
 2012-0 kronor(Nybyggda bostäder med värdeår 2012 och senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.)
Hyreshusenhet, bostäder 1929-20031 217 kr per lägenhet, eller 0,3 % av underlaget om det ger en lägre avgiftTaxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken
 2004-2008608 kr per lägenhet, eller 0,15 % av underlaget om det ger en lägre avgiftTaxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken
 2009-20110 kronor (Nybyggda bostäder med värdeår 2004-2011 har hel befrielse från fastighetsavgift i 5 år och därefter halv avgift i 5 år.)
 2012-0 kronor(Nybyggda bostäder med värdeår 2012 och senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.)
Hyreshusenhet, bostadsbyggnad på ofri grund ³ 1929-20031 217 kr per lägenhet, eller 0,3 % av underlaget om det ger en lägre avgiftTaxerat värde på bostadsbyggnaden
 2004-2008608 kr per lägenhet, eller 0,15 % av underlaget om det ger en lägre avgiftTaxerat värde på bostadsbyggnaden
 2009-20110 kronor (Nybyggda bostäder med värdeår 2004-2011 har hel befrielse från fastighetsavgift i 5 år och därefter halv avgift i 5 år.)
 2012-0 kronor(Nybyggda bostäder med värdeår 2012 och senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.)

Den som är, eller blir, ägare till fastigheten den 1 januari ett kalenderår, ska betala fastighetsavgiften för hela det kalenderåret.

_____________________________________________________
¹ Värdeåret måste här motsvara nybyggnadsåret. Det är bara byggnader med taxerat byggnadsvärde som kan få ett värdeår.
²  Småhus är här en bostadsbyggnad med eller utan taxerat byggnadsvärde.
³  Tomtmarken är en arrendetomt eller liknande. Den har en annan ägare, eller en annan ägarsammansättning, än bostadsbyggnaden. Tomtmarken och bostadsbyggnaden är därför taxerade i olika taxeringsenheter.
______________________________________________________

2. Statlig fastighetsskatt inkomstår 2014

FastighetstypFastighetsskattUnderlag
Småhusenhet (även småhus på lantbruksenhet)  
- obebyggd tomtmark1,0 %Taxerat värde på tomtmarken
- småhus under uppförande med tillhörande tomtmark1,0 %Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken
Ägarlägenhetsenhet  
- obebyggd tomtmark1,0 %Taxerat värde på tomtmarken
- tomtmark med ägarlägenhet utan byggnadsvärde1,0 %Taxerat värde på tomtmarken
- tomtmark med ägarlägenhet på ofri grund1,0 %Taxerat värde på tomtmarken
- ägarlägenhet under uppförande med tillhörande tomtmark1,0 %Taxerat värde på ägarlägenheten och den tillhörande tomtmarken
Hyreshusenhet, bostäder  
- tomtmark med bostadsbyggnad på ofri grund0,4 %Taxerat värde på tomtmarken (bostadsmark)
- tomtmark med bostadsbyggnad utan byggnadsvärde0,4 %Taxerat värde på tomtmarken (bostadsmark)
- bostadsbyggnad under uppförande med tillhörande tomtmark0,4 %Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken (bostadsmark)
Hyreshusenhet, lokaler1,0 %Taxerat värde på lokaler och tillhörande tomtmark (lokalmark)
Hyreshusenhet, obebyggd tomtmark (för bostäder eller lokaler)0,4 %Taxerat värde på tomtmarken
Industrienhet (inkl. täktmark)0,5 %Taxeringsvärdet
Elproduktionsenhet, vattenkraftverk2,8 %Taxeringsvärdet
Elproduktionsenhet, vindkraftverk0,2 %Taxeringsvärdet
Elproduktionsenhet, övriga0,5 %Taxeringsvärdet

Den som är, eller blir, ägare till fastigheten den 1 januari ett kalenderår, ska betala fastighetsskatten för hela det kalenderåret.

Förseningsavgifter

Skattedeklaration: 500 kr och i vissa fall 1 000 kr.

Fastighetsdeklaration: 500 kr och efter den 1 maj 2 000 kr.

Periodisk sammanställning: 1 000 kr

Inkomstdeklaration lämnadAktiebolag och ekonomiska föreningarÖvriga
Efter deklarationstidpunkten5 000 kr1 000 kr
Tre månader efter deklarationstidpunkten10 000 kr2 000 kr
Fem månader efter deklarationstidpunkten15 000 kr3 000 kr

Försäljning privatbostad

När du säljer en privatbostad med vinst beskattas 22/30 delar av vinsten. En förlust är avdragsgill till 50 %.

Försäljning näringsfastighet

När en privatperson eller ett dödsbo säljer en näringsfastighet med vinst beskattas 90 % av vinsten. En förlust är avdragsgill till 63 %.

Förvaltningsutgift 

Avdragsgill till den del den överstiger 1 000 kr.

Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som alla får automatiskt  och som varierar beroende på den fastställda inkomsten.

Det lägsta grundavdraget är 18 800 kr för låga inkomster och det högsta grundavdraget är 34 200 kr.

För inkomster på 349 000 kr och mer är grundavdraget 13 100 kr.

Grundavdrag för ideella föreningar

Grundavdrag för allmännyttiga ideella föreningar är 15 000 kr om föreningen har skattepliktig näringsverksamhet.

Gränsbelopp

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar.

Inkomstår 2014: 155 650 kr
(2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2013)

Gåvor till anställda, skattefria

 • Julgåva 450 kr inkl. moms
 • Jubileumsgåva 1 350 kr inkl. moms
 • Minnesgåva 15 000 kr inkl. moms

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet har bland annat betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet. Inkomstbasbeloppet för år 2014 har fastställts till 56 900 kr.

Intäktsränta på skattekontot

Kostförmån

Fri kost, som åtnjuts på allmänna transportmedel under tjänsteresa och fri frukost, som åtnjuts på hotell, blir skattefri om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan eller rummet.

Frukost 42 kr/dag, lunch eller middag 84 kr/dag, helt fri kost 210 kr/dag (minst tre mål/dag).

Kostnadsavdrag

Under förutsättning att den anställde/arbetstagaren slutligen stått för kostnaderna i arbetet (med undantag för traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa), får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag efter beslut från Skatteverket göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön. Kostnaderna ska uppgå till minst 10 % av arbetstagarens sammanlagda ersättning.

Om betalningsmottagaren tillhör någon av nedanstående kategorier får kostnadsavdrag göras utan beslut och utan prövning av kostnadens storlek enligt följande:

KategoriTillåtet kostnadsavdrag
Fritidsombud hos försäkringsbolag30 % av bruttolönen
Musiker och sångartister30 % av bruttolönen
Försäljare inom gravvårdsbranschen15 % av bruttolönen
Hemarbetare hos industriföretag m.fl. med egen maskin för sömnad15 % av bruttolönen
Skogshuggare med egen motorsåg15 % av bruttolönen
Skogskörare med eget fordon eller häst35 % av bruttolönen

Kostnadsränta på skattekontot

Kyrkoavgift

Kyrkoavgift till Svenska kyrkan betalar alla medlemmar i svenska kyrkan till den församling där man bodde den 1 november året innan inkomståret. Kyrkoavgiften särredovisas på slutskattebeskedet. Den som inte är medlem i kyrkan betalar en begravningsavgift till församlingen där man bor. Denna avgift ska motsvara församlingens kostnad för begravningsverksamheten.

Moms - skattesatser

 • 25 % (20 % av priset) den generella skattesatsen
 • 12 % (10,71 % av priset) t.ex. livsmedel, hotell- och restaurangtjänster
 • 6 % (5,66 % av priset) t.ex. dagstidningar, persontransport, böcker

Normalbelopp för utrikes tjänsteresa

Pensionsgrundande inkomst

För inkomstår 2014 är den högsta pensionsgrundande inkomsten 459 183 kr.

Enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension ska man vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten bortse från inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Vid beräkningen ska inkomsten först minskas med den allmänna pensionsavgiften. Det innebär att den högsta inkomst som är pensionsgrundande är lika med 8,07 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för 2014 är 56 900 kr.

Periodiseringsfond 

Juridisk person, utom dödsbon 25 %
Fysiska personer och dödsbon  30 %

Återföring till beskattning:

Avsättningar som görs under inkomståret 2014 återförs senast inkomstår 2020.

En juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Intäkten ska beräknas till 72 procent av statslåneräntan vid utgången av november månad året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut multiplicerad med summan av gjorda avdrag för avsättningar till sådana periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid beskattningsårets ingång. Den 30 november 2013 var statslåneräntan 2,09 %.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället. Det fastställs varje år av regeringen och påverkar bl.a.

 • Värdet av bilförmån
 • Maximalt skattefritt traktamente
 • Deklarationspliktsgränsen
 • Grundavdraget för löntagare
 • Skattefri tävlingsvinst i idrottstävling

Prisbasbeloppet inkomstår 2014: 44 400 kr
Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2014: 45 300 kr

Representation

Beloppet påverkas av om företaget är redovisningsskyldigt till moms eller inte, samt om representationen är extern eller intern.


Extern representation

Händelse

Exklusive moms

Lunch, middag, supé

90 kronor*

Frukost

60 kronor

Golf, teater etc.

180 kronor

 

Intern representation

Händelse

Exklusive moms

Lunch, middag, supé

90 kronor*

Frukost

60 kronor

Hyra, underhållning etc. vid personalfest

180 kronor

Teater etc.

180 kronor

 

* Om du haft kostnader för en restaurangtjänst som avser både mat och spritdrycker, vin eller starköl kan du får avdrag för moms med skäliga 14 kronor per person och måltid under förutsättning att kostnaderna är minst 90 kronor exklusive moms.

Reseavdrag

Avdrag för resor till och från arbetet samt för resor i tjänsten med egen bil medges med 18,50 kr per mil.

Gränsen för avdragsgilla kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats är 10 000 kr.

Har du förmånsbil medges avdrag med 6,50 kr per mil för diesel och 9,50 kr per mil för övriga drivmedel (t.ex. bensin eller etanol).

Räntefördelning

Kapitalunderlag = Tillgångar - skulder vid beskattningsårets ingång

- kapitalunderlag > 50.000 kr => Positiv räntefördelning (frivillig)
- kapitalunderlag < -50.000 kr => Negativ räntefördelning (tvingande).

Räntesats  Procent 
- positiv räntefördelning8,09 % 
- negativ räntefördelning3,09 % 

Procentsatser vid värdering enligt alternativregeln, av fastighet som är anläggningstillgång:

 • Småhusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med  x 54 % 
 • Hyreshusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med  x 48 % 
 • Industrienheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med  x 64 %  
 • Lantbruksenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med  x 39 %

Ränteförmån

Ett räntefritt lån eller lån med lägre ränta än sedvanlig ränta från arbetsgivaren, anses som skattepliktig förmån. Förmånen beskattas som inkomst av tjänst. Belopp som motsvarar värdet av förmånen räknas som betald ränta och får dras av under inkomst av kapital. Det gäller dock inte företagsledare i fåmansföretag eller närstående till företagsledare. 

Fast ränta
Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan vid lånetillfället med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan.

Rörlig ränta
Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan den 30 november året före inkomståret med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan.

Har statslåneräntan den 31 maj inkomståret ändrats med två procentenheter eller mer, jämfört med statslåneräntan den 30 november året innan, ska en ny förmånsberäkning göras för tiden juli - december.

2013-11-30 var statslåneräntan 2,09 %.

Skattereduktion Kapital

Om inkomsterna är högre än utgifterna beskattas de med 30 %. Om utgifterna är högre än inkomsterna sker en skattereduktion med 30 %, på underskott upp till 100 000 kr. På underskott över 100 000 kr är skattereduktionen 21 %.

Skattetillägg

Skattetillägg på undanhållen skatt per oriktig uppgift
 Slutlig skatt Annan skatt
Uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle lett till för låg skatt om den godtagits.40 %20 %
Uppgift i  deklaration eller annan skriftlig handling som skulle medfört underskott i näringsverksamhet eller tjänst om den godtagits 40 % av ¼ av den minskning av underskottet som rättelsen medfört-
Uppgift som har kunnat rättas med normalt tillgängligt kontrollmaterial 10 %5 %
Periodiseringsfel10 %5 %
Skönstaxering40 %-
Skönsbeskattning-20 %

Skiktgräns

Skiktgränsen är den fastställda inkomsten minskad med grundavdrag (= beskattningsbar förvärvsinkomst).

Nedre skiktgränsen: 420 800 kr (20 %)

Övre skiktgränsen:  602 600 kr (25 %)

Statlig inkomstskatt, fysiska personer

Det är ingen statlig inkomstskatt på beskattningsbar förvärvsinkomst upp till 420 800 kr. Mellan kr 420 800 kr och 602 600 kr är den statliga skatten 20 procent på den beskattningsbara förvärvsinkomsten. På den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger 602 600 kr är den statliga inkomstskatten 25 procent.

Statlig inkomstskatt, juridiska personer

Statlig inkomstskatt är 22 % för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag.

Statlig inkomstskatt, kapitalinkomster

Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster är 30 %.

Statslåneränta

Statslåneräntan är en referensränta som används inom skattelagstiftningen och som Riksgälden bestämmer. I skattelagstiftningen används  statslåneräntan som gäller den 30 november året före beskattningsåret/inkomståret.

Från och med inkomståret 2012 används statslåneräntan den 30 november året före inkomståret för att beräkna skatteunderlaget för avkastningsskatt på utländska kapitalförsäkringar.

Statslåneräntan vid utgången av november 2013: 2,09 %. 

Den genomsnittliga statslåneräntan fastställs av Skatteverket. Genomsnittlig statslåneränta under kalenderåret före beskattningsåret/inkomståret används bland annat vid beräkning av skatteunderlaget för avkastningsskatt på utländska pensionsförsäkringar.

Genomsnittlig statslåneränta för 2013: 2,01 %.

Särskild löneskatt på passiv näringsverksamhet

Särskild löneskatt: 24,26 %

Särskild löneskatt på pensionskostnader

Särskild löneskatt: 24,26 %.

Särskild löneskatt på vinstandel

Arbetsgivare som lämnar bidrag till en vinstandelsstiftelse ska betala särskild löneskatt på lämnat bidrag. Den avsättning som görs ska ingå i underlaget för beräkning av särskild löneskatt.  

Särskild löneskatt: 24,26 %.

Tillfälligt arbete

 • Avdrag för måltider den första månaden, 110 kr per dag.
 • Utgifter för logi, faktisk kostnad eller om storleken av utgiften inte kan visas, 110 kr per natt.

Traktamente inom landet

Dagtraktamente, (det vill säga traktamente vid tjänsteresa utan övernattning), är alltid skattepliktigt fullt ut.

Skattefria belopp då resan kombineras med övernattning: 

Resa med traktamente
TidSumma
Hel dag220 kr per dag (Resdag: resan påbörjats före 12.00 eller avslutats efter 19.00)
Halv dag110 kr per halv dag (Resdag: resan påbörjats efter 12.00 eller avslutats före 19.00)
Efter tre månader154 kr 
Nattschablon110 kr

Tyst kvittning gäller. Traktamentet tas inte upp i deklarationen och inga avdrag i deklarationen. Är traktamentet högre än det skattefria beloppet tas överskjutande belopp upp som lön.

Om den anställde får fria måltider under resan ska det skattefria traktamentet reduceras och den anställde beskattas för kostförmån. Reducering ska dock inte göras för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljettpriset (i praktiken enbart aktuellt vid flygresor). Dessa måltider tas inte heller upp som kostförmån.

Reduceringsbelopp - inrikes tjänsteresa
Schablonavdrag för ökade levnadskostnader220 kr154 kr110 kr66 kr
Reducering för:    
Frukost, lunch och middag198 kr139 kr99 kr59 kr
Lunch och middag154 kr108 kr77 kr46 kr
Lunch eller middag77 kr54 kr39 kr23 kr
Frukost44 kr31 kr22 kr13 kr

Traktamente utom landet

Vid tjänsteresa utomlands gäller samma regler som för inrikes resor. Skatteverket fastställer årligen normalbelopp för högsta skattefria traktamente.

Normalbelopp vid utrikes tjänsteresa 2014

Reduceringsbelopp utrikes tjänsteresa

Minskning av normalbeloppet
MåltidProcent
Helt fri kost85 %
Lunch och middag70 %
Lunch eller middag35 %
Frukost15 %

Tävlingsvinster

Tävlingsvinster som inte kommer från arbetsgivaren är skattefria om de är i annan form än kontanter och värdet är högst 0,03 prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor.

Har du varit med i en tävling i t.ex. TV eller en tidning och vunnit, ska du vanligtvis betala skatt på vinsten. Om det är den personliga prestationen som avgör om du vinner ska du beskattas för vinsten. Är det däremot slumpen som avgör är vinsten skattefri.

Tävlingsvinster är skattefria om de består av föremål som värderas till högst 1 300 kronor.

Uppskov med beskattning vid bostadsbyte

Följande gäller för inkomstår 2014

Möjligheten att få uppskov med vinsten för den som köper en ny bostad är begränsat. Uppskovsbeloppet får uppgå till maximalt 1 450 000 kr per bostad. Finns flera ägare får uppskovsbeloppet inte överstiga 1 450 000 kr multiplicerat med ägd andel av den sålda bostaden. Taket på 1 450 000 kr gäller inte för redan beviljade uppskov. 

Du ska betala skatt på uppskovsbeloppet. Skattens storlek beräknas genom att en schablonintäkt tas upp i inkomstslaget kapital. Intäkten beräknas till 1,67 procent av uppskovsbeloppet. Schablonintäkten beskattas därefter med 30 procent, vilket motsvarar 0,5 procent (30 % av 1,67 %) av uppskovsbeloppet.

Värdeminskningsavdrag för byggnader

Det skattemässiga värdeminskningsavdraget för byggnad som används i näringsverksamheten styrs av den typkod som byggnaden åsatts av Skatteverket. I uppställningen nedan anges typkod inom parantes.

Byggnadstyp och procentsats

Småhus (120 och 213-223) 2 %

Hyreshus

 • Hotell och restauranger, parkeringshus och varuhus (322 och 324) 3 %.
 • Kiosk (323) 5 %.
 • Övriga (320, 321, 325, 326 och 381) 2 %.

Ekonomibyggnad

 • Kylhus, silos och växthus (120 och 121) 5 %
 • Övriga (120-121) 4 %

Industribyggnad

 • Vattenkraftsbyggnader (713, 720) 2 %
 • Värmekraftsbyggnader (719, 730-733) 4 %
 • Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning (412, 414, 420-433 och 481) 4 %
 • Övriga, som endast kan användas begränsat för annat ändamål än det de utnyttjas för (412, 420-433 och 481) 5 %

Specialbyggnad (820-829 och 890) 3 %

Skatteverket

Till toppen