På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Lägre skatt för vissa datorhallar

Om du har en datorhall kan du ha rätt till lägre energiskatt på el. Du betalar då energiskatt med 0,5 öre/kWh efter avdrag eller återbetalning.

Datorhallar har rätt till en lägre energiskatt på el. De företag som är aktuella är de som huvudsakligen bedriver exempelvis informationstjänstverksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme.

Våra e-tjänster

Med hjälp av våra e-tjänster söker du på ett smidigt och säkert sätt återbetalning.

För att ha rätt till den lägre skatten ska varje datorhall ha en sammanlagd installerad effekt som uppgår till minst 0,5 megawatt. Effekten för kyl- och fläktanläggningar får inte räknas med.

De datorhallar som har rätt till den lägre skatten får lägre skatt för all elförbrukning i datorhallen.

En förutsättning för att du ska få den lägre skatten är att du har rätt till statligt stöd. Ett av villkoren för att få statligt stöd är att du inte har ekonomiska svårigheter.

Återbetalning

Om du inte själv deklarerar energiskatt på el betalar du full skatt och ansöker sedan om återbetalning av energiskatten i efterhand. Du kan bara söka återbetalning för den del som överstiger 8 000 kronor per kalenderår.

Du ansöker om återbetalning för ett helt kalenderår om inte Skatteverket har medgivit att du får ansöka per kalenderkvartal.

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket inom tre år efter utgången av det kalenderår eller kalenderkvartal som ansökan avser.

Ansök om återbetalning av energiskatt på el i e-tjänsten Återbetalning – punktskatt.

För att få ett medgivande om att ansöka per kalenderkvartal ska elförbrukningen som berättigar till återbetalning uppgå till minst 250 000 kWh per kalenderår. Ansök om medgivande på blankett Ansökan medgivande el (SKV 5365).

Du kan ge någon behörighet att som ombud begära återbetalning av punktskatt i ditt ställe. Du som är vd eller ensam firmatecknare kan anmäla ombud som ska söka återbetalning för företaget genom e-tjänsten:

Du som är vd eller behörig firmatecknare kan även anmäla ombud som ska söka återbetalning för företaget genom att skicka in blanketten:

Avdrag

Om du själv deklarerar energiskatt på el gör du avdrag i din deklaration, och slipper därmed att söka återbetalning.

Frivillig skattskyldighet

Om du förbrukar el i mycket stor omfattning får du godkännas som frivilligt skattskyldig om den övervägande delen av förbrukningen sker i industriell verksamhet. Med ”övervägande delen” avses mer än hälften av all el som du förbrukat under ett kalenderår. Kravet på ”mycket stor omfattning” anses uppfyllt om du beräknas förbruka minst 20 gigawattimmar el per kalenderår.

Som frivilligt skattskyldig kan du själv göra avdrag i din deklaration för energiskatt på el istället för att söka återbetalning.

En förutsättning för att du ska kunna göra avdrag är att du har rätt till statligt stöd. Ett av villkoren för att få statligt stöd är att du inte har ekonomiska svårigheter. Om det sammanlagda avdraget överstiger ett belopp som motsvarar 50 000 euro under kalenderåret ska du därför fylla i uppgifter om dig i en bilaga till deklarationen.

Som frivilligt skattskyldig köper du in all el utan energiskatt. Detta gäller för samtliga platser där företaget har sin verksamhet. Du ska därefter deklarera energiskatt på el för hela företagets verksamhet.

Skatteverket

Till toppen