På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Kraftvärme

Om du förbrukar bränsle vid produktion av kraftvärme har du rätt till skattebefrielse från energiskatt och koldioxidskatt på bränsle.

En annan förutsättning för att du ska få den lägre skatten är att du har rätt till statligt stöd. Ett av villkoren för att få statligt stöd är att du inte har ekonomiska svårigheter.

Lämna deklaration eller sök återbetalning

Med hjälp av våra e-tjänster kan du på ett smidigt och säkert sätt deklarera eller söka återbetalning. Om du själv deklarerar energiskatt, använd tjänsten Punktskattedeklaration. Om du ska söka återbetalning av skatten, använd tjänsten Återbetalning - punktskatt.

Våra e-tjänster

Öppettider: 07-24
Öppettider: 07-24

Kraftvärmeproduktion

Du anses producera kraftvärme om

  • värme och skattepliktig el produceras samtidigt i en och samma process, och
  • värmen nyttiggörs genom att den överförs till fjärrvärmevatten eller motsvarande, och
  • elverkningsgraden är minst 15 procent (beräknas som: elproduktionens storlek/insatt energimängd från bränsle).

Skattebefrielsens storlek

Skattebefrielsen från energi- och koldioxidskatt framgår av denna tabell:

Bränsle-förbrukning för framställning av:Elverknings-gradEnergiskattKoldioxid-skattKoldioxid-skatt utsläpps-rätter
Skattepliktig el 100 %100 %100 %
VärmeMinst 15 %70 %20 %100 %
VärmeLägre än 15 %0 %0 %0 %

Du får inte skattebefrielse för förbrukning av högbeskattad olja.

Det är den faktiska elverkningsgraden som är avgörande för möjligheten till skattebefrielse och inte den konstruktivt högsta möjliga effektiviteten.

Fördelning av bränsle

Du ska fördela bränslet som förbrukats för framställning av värme, skattepliktig el och el som inte är skattepliktig genom proportionering i förhållande till respektive energiproduktion. Om det dessutom samtidigt sker kondenskraftproduktion från samma bränsle ska bränslet även fördelas på kondenskraftsproduktionen.

Om du förbrukar olika bränslen ska proportioneringen göras för varje bränsle för sig.

Återbetalning

Om du inte själv deklarerar energi- och koldioxidskatt betalar du full skatt och ansöker sedan om återbetalning av energiskatten i efterhand. Du söker då återbetalning för förbrukningen efter varje kvartal på Skatteverkets webbplats.

Avdrag

Om du själv deklarerar energi- och koldioxidskatt på bränsle gör du avdrag för skatten i din deklaration för energiskatt och koldioxidskatt.

Skatteverket

Till toppen