På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skattebefrielse för jordbruk, skogsbruk och vattenbruk

Du har rätt till skattebefrielse för energi- och koldioxidskatt på bränsle som du förbrukat i jordbruk, skogsbruk eller vattenbruk. Vattenbruk omfattar exempelvis fiskodling, kräftodling, musselodling och vattenväxtodling.

En förutsättning för skattebefrielse är att du bedriver dessa verksamheter yrkesmässigt. En annan förutsättning för att du ska få den lägre skatten är att du har rätt till statligt stöd. Ett av villkoren för att få statligt stöd är att du inte har ekonomiska svårigheter.

Lämna deklaration eller sök återbetalning

Med hjälp av våra e-tjänster kan du på ett smidigt och säkert sätt deklarera eller söka återbetalning. Om du själv deklarerar energiskatt, använd tjänsten Punktskattedeklaration. Om du ska söka återbetalning av skatten, använd tjänsten Återbetalning - punktskatt.

Våra e-tjänster

Öppettider: 07-24
Öppettider: 07-24

Skattebefrielse kan ske för

 • diesel och fotogen som du förbrukar i arbetsfordon, som exempelvis traktorer, tröskor och skogsmaskiner
 • diesel som du förbrukar i skepp och vissa båtar
 • färgad eldningsolja, naturgas och gasol som du förbrukar för uppvärmning och stationära motorer, som exempelvis spannmålstorkar.     

Skattebefrielsens storlek

Skattebefrielsen från koldioxidskatt på diesel förbrukad i arbetsfordon, skepp och vissa båtar framgår av denna tabell:

Diesel

År

Koldioxidskatt

2017

1 700 kr/m3

2016

1 700 kr/m3

2015

900 kr/m3

 

Vissa dieselprodukter innehåller HVO som normalt är befriat från koldioxidskatt. Inblandningen av HVO påverkar inte skattebefrielsens storlek om du betalat minst 1 700 kr i koldioxidskatt per kubikmeter diesel.

Skattebefrielsen från energi- och koldioxidskatt på färgad eldningsolja m.m. förbrukad för uppvärmning och i stationära motorer framgår av denna tabell:

Eldningsolja med mera

År

Energiskatt

Koldioxidskatt

2017

70 %

20 %

2016

70 %

20 %

2015

70 %

20 %

Du får inte skattebefrielse för

 • förbrukning av bensin
 • diesel och ofärgad eldningsolja som du använder för uppvärmning och stationära motorer, som exempelvis spannmålstorkar
 • förbrukning i personbilar, lastbilar och bussar
 • arbetsfordon som används utanför jordbruket eller skogsbruket till exempelvis snöröjning, schaktningsarbete eller transporter
 • jakt och viltvård.

Återbetalning

Du får återbetalning av skatten om återbetalningsbeloppet uppgår till minst 500 kr för ett kalenderår. Ansök om återbetalning av energiskatt på bränsle i e-tjänsten Återbetalning – punktskatt.

Du som inte själv deklarerar energi- och koldioxidskatt ansöker normalt om återbetalning av skatten för ett helt kalenderår. Du har möjlighet att ansöka per kalenderkvartal om förbrukningen beräknas ske i större omfattning samtidigt som du har ett medgivande från Skatteverket. Ansök om medgivande på blankett Ansökan om medgivande, Återbetalning per kalenderkvartal (SKV 5350).

För att du ska få ansöka om återbetalning av skatt per kvartal ska förbrukningen för vilken återbetalning kan medges uppgå till minst

 • 15 kubikmeter eldningsolja
 • 15 ton gasol eller kol
 • 15 000 kubikmeter metan eller naturgas.

Avdrag

Om du själv deklarerar energi- och koldioxidskatt på bränsle gör du avdrag för skatten i din deklaration för energi- och koldioxidskatt.

Statistisk regionindelning

Här hittar du den statistiska regionindelning som du ska ange vid deklarationer och återbetalningsansökningar.

Skatteverket

Till toppen