På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Lägre skatt för industriell verksamhet

Om du tillverkar produkter i en industriell verksamhet har du rätt till skattebefrielse för energiskatt på el samt energi- och koldioxidskatt på bränsle.

En förutsättning för att du ska få den lägre skatten är att du har rätt till statligt stöd. Ett av villkoren för att få statligt stöd är att du inte har ekonomiska svårigheter.

Lämna deklaration eller sök återbetalning

Med hjälp av våra e-tjänster kan du på ett smidigt och säkert sätt deklarera eller söka återbetalning av energiskatt. Om du själv deklarerar energiskatt, använd tjänsten Punktskattedeklaration. Om du ska söka återbetalning av skatten, använd tjänsten Återbetalning - punktskatt. 

Våra e-tjänster

Öppettider: 07-24
Öppettider: 07-24

Använd din SNI-kod

Du kan använda din SNI-kod som vägledning vid bedömningen av om du bedriver industriell verksamhet. Om din verksamhet har en SNI-kod där de två första siffrorna ligger mellan 05 och 33 anses du normalt bedriva industriell verksamhet.

Endast tillverkningsprocessen ger rätt till lägre skatt

I den industriella verksamheten är det endast förbrukningen i tillverkningsprocessen som ger dig rätt till en lägre skatt. Det som ingår i tillverkningsprocessen ska ha ett direkt samband med den pågående förädlingen. 

Tillverkningsprocessen omfattar normalt

 • tillverkningslokaler
 • råvarulager
 • driftslaboratorium
 • driftskontor
 • tillämpad forskning
 • utvecklingsarbete
 • uppvärmning av tillverkningslokaler
 • drift av maskiner.

Tillverkningsprocessen omfattar inte

 • grundforskning
 • lagerhållning av färdiga produkter
 • försäljningsverksamhet
 • övrig administrativ verksamhet, exempelvis vid ett huvudkontor.

El

När du förbrukar el i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet betalar du energiskatt med 0,5 öre/kWh efter avdrag eller återbetalning.

Återbetalning

Om du inte själv deklarerar energiskatt på el betalar du full skatt och ansöker sedan om återbetalning av energiskatten i efterhand. Du kan bara söka återbetalning för den del som överstiger 8 000 kronor per kalenderår.

Du ansöker om återbetalning för ett helt kalenderår om inte Skatteverket har medgivit att du får ansöka per kalenderkvartal.

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket inom tre år efter utgången av det kalenderår eller kalenderkvartal som ansökan avser.

Ansök om återbetalning av energiskatt på el i e-tjänsten Återbetalning – punktskatt.

För att få ett medgivande om att ansöka per kalenderkvartal ska elförbrukningen som berättigar till återbetalning uppgå till minst 250 000 kWh per kalenderår. Ansök om medgivande på blankett Ansökan medgivande el (SKV 5365). 

Du kan ge någon behörighet att som ombud begära återbetalning av punktskatt i ditt ställe. Du som är vd eller ensam firmatecknare kan anmäla ombud som ska söka återbetalning för företaget genom e-tjänsten:

Du som är vd eller behörig firmatecknare kan även anmäla ombud som ska söka återbetalning för företaget genom att skicka in blanketten:

Avdrag

Om du själv deklarerar energiskatt på el gör du avdrag i din deklaration, och slipper därmed att söka återbetalning.

Frivillig skattskyldighet

Om du förbrukar el i mycket stor omfattning får du godkännas som frivilligt skattskyldig om den övervägande delen av förbrukningen sker i industriell verksamhet. Med ”övervägande delen” avses mer än hälften av all el som du förbrukat under ett kalenderår. Kravet på ”mycket stor omfattning” anses uppfyllt om du beräknas förbruka minst 20 gigawattimmar el per kalenderår.

Som frivilligt skattskyldig kan du själv göra avdrag i din deklaration för energiskatt på el istället för att söka återbetalning.

Ansökan frivilligt skattskyldig (SKV 5367)

En förutsättning för att du ska kunna göra avdrag är att du har rätt till statligt stöd. Ett av villkoren för att få statligt stöd är att du inte har ekonomiska svårigheter. Om det sammanlagda avdraget överstiger ett belopp som motsvarar 50 000 euro under kalenderåret ska du därför fylla i uppgifter om dig i en bilaga till deklarationen.

Som frivilligt skattskyldig köper du in all el utan energiskatt. Detta gäller för samtliga platser där företaget har sin verksamhet. Du ska därefter deklarera energiskatt på el för hela företagets verksamhet.

Bränsle

När du förbrukar bränsle i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet betalar du lägre energiskatt och koldioxidskatt. Hur mycket lägre skatten blir beror på vilket år du har förbrukat bränslet.

Befrielse från skatt

År

Energiskatt

Koldioxidskatt

2018

70 %

----

2017

70 %

20 %

2016

70 %

20 %

2015

70 %

40 %

 

Du får inte lägre skatt för

 • bensin
 • ofärgad dieselolja
 • drift av motordrivna fordon

Är du godkänd som upplagshavare, varumottagare eller lagerhållare gör du avdrag i din deklaration för att få den lägre skatten.

I annat fall ansöker du om återbetalning för varje kalenderkvartal. Ansökan måste komma in till Skatteverket inom tre år efter kalenderkvartalets utgång.

Ansök om återbetalning av energiskatt och koldioxidskatt på bränsle i e-tjänsten Återbetalning - punktskatt

Värme

När du köper värme av någon annan kan den som producerat värmen söka återbetalning, om värmen förbrukats för tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Värmeproducenten får återbetalning för den del av värmen som producerats med beskattat bränsle eller el.

Statistisk regionindelning

Här hittar du den statistiska regionindelning som du ska ange vid deklarationer och återbetalningsansökningar.

Skatteverket

Till toppen