På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Gruvindustriell verksamhet

Om du bryter fast berg och utvinner exempelvis malm, natursten eller ballast har du rätt till skattebefrielse kan från energiskatt och koldioxidskatt på bränsle.

Lämna deklaration eller sök återbetalning

Med hjälp av våra e-tjänster kan du på ett smidigt och säkert sätt deklarera eller söka återbetalning. Om du själv deklarerar energiskatt, använd tjänsten Punktskattedeklaration. Om du ska söka återbetalning av skatten, använd tjänsten Återbetalning - punktskatt.

Våra e-tjänster

Öppettider: 07-24
Öppettider: 07-24

Avdrag

Om du själv deklarerar energi- och koldioxidskatt på bränsle gör du avdrag för skatten i din deklaration för energi- och koldioxidskatt.

Återbetalning

Om du inte själv deklarerar energi- och koldioxidskatt ansöker du om återbetalning. Du ansöker om återbetalning för varje kalenderkvartal. Ansökan måste komma in till Skatteverket inom tre år efter kalenderkvartalets utgång. Om du arbetar som entreprenör söker du återbetalning av skatten om du själv köpt in dieseln.

Ansökan om återbetalning ska lämnas elektroniskt för kvartal som omfattar tid efter utgången av 2016. För dessa kvartal finns ingen möjlighet att ansöka om återbetalning på en pappersblankett. Ansökan lämnas via webbplatsen.

Du kan ge någon behörighet att som ombud begära återbetalning av punktskatt i ditt ställe. Du som är vd eller ensam firmatecknare kan anmäla ombud som ska söka återbetalning för företaget genom e-tjänsten:

Du som är vd eller behörig firmatecknare kan även anmäla ombud som ska söka återbetalning för företaget genom att skicka in blanketten:

Ofärgad diesel

Skattebefrielsen från energiskatt och koldioxidskatt på ofärgad diesel
År
Energiskatt
Koldioxidskatt
2017
89%
40%
2016
89%
40%
2015
89%
70%

 

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda för skattebefrielse för ofärgad diesel.

 • Du förbrukar dieseln när du utvinner mineral av fast berg.
 • Du förbrukar dieseln i ett motordrivet fordon, med undantag för personbilar, lastbilar och bussar.
 • Du har förbrukat dieseln i anslutning till lösbrytningen.

Du får inte skattebefrielse för

 • arbeten vid färdigvarulager
 • arbeten vid försäljningsupplag
 • förbrukning i personbilar, lastbilar och bussar
 • arbeten i grustag
 • arbeten i sandtag
 • anläggningsarbete som exempelvis vid byggnationer, tunnlar och vägar.

Du bör ha en körjournal eller motsvarande för de motorfordon som omfattas av skattebefrielsen. I körjournalen bör följande uppgifter framgå:

 • Datum
 • Driftstimmar
 • Arbetsställe
 • Användningsområde för motorfordonet
 • Tankad kvantitet
 • Typ av bränsle

Färgad eldningsolja

Skattebefrielsen från energi- och koldioxidskatt på färgad eldningsolja framgår av följande tabell:

Andel som betalas tillbakaÅr

Energiskatt

Koldioxidskatt

2017

70%

20%

2016

70%

20%

2015

70%

40%

Skattebefrielsen gäller exempelvis när du förbrukar färgad eldningsolja i stationära krossar, sorteringsverk och generatorer.

Tillåten stödmottagare

Kraven för återbetalning och avdrag ändrades från den 1 juli 2016. För att få behålla din rätt till återbetalning och avdrag måste du då vara en tillåten stödmottagare. Detta innebär till exempel att du inte får befinna dig i ekonomiska svårigheter.

Om du söker en återbetalning som sammanlagt uppgår till 200 000 euro per kalenderår måste även vissa statistikuppgifter lämnas till Skatteverket för att få återbetalning. Uppgifterna handlar om typ av företag, region och verksamhetsområde.

Skatteverket

Till toppen