På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skattesatser på bränslen och el under 2017

Följande skattesatser på bränslen gäller under 2017. Längst ner på sidan kan du se hur det såg ut tidigare år.

1. KN-nummer 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49
BränsleslagEnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
Bensin som uppfyller krav för a) miljöklass 1 - motorbensin3 kr 88 öre per liter2 kr 62 öre per liter6 kr 50 öre per liter
alkylatbensin2 kr 04 öre per liter2 kr 62 öre per liter4 kr 66 öre per liter
b) miljöklass 23 kr 91 öre per liter2 kr 62 öre per liter6 kr 53 öre per liter
2. KN-nummer 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59
BränsleslagEnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
Annan bensin än som avses under 14 kr 72 öre per liter2 kr 62 öre per liter7 kr 34 öre per liter
3. KN-nummer 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41 - 2710 19 49 eller 2710 19 61 - 2710 19 69
BränsleslagEnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 grader C,855 kr per m33 237 kr per m34 092 kr per m3
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 grader C, tillhörig miljöklass 12 490 kr per m33 237 kr per m35 727 kr per m3
miljöklass 22 778 kr per m33 237 kr per m36 015 kr per m3
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass2 927 kr per m33 237 kr per m36 164 kr per m3
4. KN-nummer 2711 12 11 - 2711 19 00
BränsleslagEnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
Gasol m.m. som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 kg3 405 kr per 1 000 kg3 405 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a1 098 kr per 1 000 kg3 405 kr per 1 000 kg4 503 kr per 1 000 kg
5. KN-nummer 2711 11 00, 2711 21 00
BränsleslagEnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
Naturgas som används a) för drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 m32 424 kr per 1 000 m32 424 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a945 kr per 1 000 m32 424 kr per 1 000 m33 369 kr per 1 000 m3
6. KN-nummer 2701, 2702 eller 2704
BränsleslagEnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
Kol, koks650 kr per 1 000 kg2 817 kr per 1 000 kg3 467 kr per 1 000 kg
7. KN-nummer 2710 11 31
BränsleslagEnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter3 kr 91 öre per liter2 kr 62 öre per liter6 kr 53 öre per liter
8. KN-nummer 3803 00 10

Bränsleslag

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

Råtallolja

4 092 kr per m3

 

4 092 kr per m3

Anm. KN-nummer anges enligt lydelsen i kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 (2002 års tulltaxa).

Svavelskatten för fasta och gasformiga bränslen är 30 kr per kilo svavel i bränslet. För flytande bränslen är svavelskatten 27 kr per kubikmeter för varje tiondels viktprocent svavel i bränslet.

Svavelinnehållet i flytande bränsle ska avrundas uppåt till närmaste tiondels viktprocent. Om svavelinnehållet överstiger 0,05 viktprocent men inte 0,2 viktprocent ska dock avrundning göras till 0,2 viktprocent.

Svavelskatt tas inte ut för flytande eller gasformiga bränslen om svavelinnehållet är högst 0,05 viktprocent.

Skattesats på el

Energiskatt ska betalas med 29,5 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft, fram till och med den 30 juni 2017.

Från och med den 1 juli 2017 ska energiskatt betalas med 32,5 öre/kWh.

Växelkurs för Euro

De belopp som i anges i euro ska omräknas enligt den kurs i svenska kronor som gällde för euro den första vardagen i oktober året innan. För kalenderåret 2017 tillämpas växelkursen 9,5930. Med denna växelkurs motsvaras 50 000 euro av 479 650 kr och 200 000 euro av 1 918 600 kr.

Tidigare skattesatser

Anm. KN-nummer anges enligt lydelsen i kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 (2002 års tulltaxa).

Svavelskatten för fasta och gasformiga bränslen är 30 kr per kilo svavel i bränslet. För flytande bränslen är svavelskatten 27 kr per kubikmeter för varje tiondels viktprocent svavel i bränslet.

Svavelinnehållet i flytande bränsle ska avrundas uppåt till närmaste tiondels viktprocent. Om svavelinnehållet överstiger 0,05 viktprocent men inte 0,2 viktprocent ska dock avrundning göras till 0,2 viktprocent.

Svavelskatt tas inte ut för flytande eller gasformiga bränslen om svavelinnehållet är högst 0,05 viktprocent.

Följande skattesatser på el gäller under 2014

1) 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2) 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt,

3) 19,4 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i vidstående förteckning,

3) 29,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

Kommunförteckning

Samtliga kommuner i

Norrbottens län

Västerbottens län

Jämtlands län


Västernorrlands län

Sollefteå
Ånge
Örnsköldsvik

Gävleborgs län

Ljusdal

Värmlands län

Torsby

Dalarnas län

Malung-Sälen
Mora
Orsa
Älvdalen

Tidigare skattesatser

 KN-nummerBränsleslagEnergi-skattKoldioxid-skattSumma skatt
1.2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49Bensin som uppfyller krav för a) miljöklass 1 - motorbensin3 kr 13 öre per liter2 kr 50 öre per liter5 kr 63 öre per liter
  alkylatbensin1 kr 40 öre per liter2 kr 50 öre per liter3 kr 90 öre per liter
  b) miljöklass 23 kr 16 öre per liter2 kr 50 öre per liter5 kr 66 öre per liter
2.2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59Annan bensin än som avses under 13 kr 90 öre per liter2 kr 50 öre per liter6 kr 40 öre per liter
3.2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41 - 2710 19 49 eller 2710 19 61 - 2710 19 69 Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 grader C,816 kr per m33 088 kr per m33 904 kr per m3
  b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 grader C, tillhörig miljöklass 11 759 kr per m33 088 kr per m34 847 kr per m3
  miljöklass 22 028 kr per m33 088 kr per m35 116 kr per m3
  miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass2 169 kr per m33 088 kr per m35 257 kr per m3
4.2711 12 11 - 2711 19 00Gasol m.m. som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 kg2 599 kr per 1 000 kg2 599 kr per 1 000 kg
  b) annat ändamål än som avses under a1 048 kr per 1 000 kg3 249 kr per 1 000 kg4 297 kr per 1 000 kg
5.2711 11 00, 2711 21 00Naturgas som används a) för drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 m31 850 kr per 1 000 m31 850 kr per 1 000 m3
  b) annat ändamål än som avses under a902 kr per 1 000 m32 313 kr per 1 000 m33 215 kr per 1 000 m3
6.2701, 2702 eller 2704Kol, koks620 kr per 1 000 kg2 687 kr per 1 000 kg3 307 kr per 1 000 kg
7.2710 11 31Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter3 kr 16 öre per liter2 kr 50 öre per liter5 kr 66 öre per liter
8.3803 00 10Råtallolja3 904 kr per m3 3 904 kr per m3
Skatteverket

Till toppen