På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Skattebefrielse för biodrivmedel

Biodrivmedel är motorbränslen som är framställda av biomassa. I deklarationerna för skatt på bränsle kan du göra avdrag för energiskatt och koldioxidskatt på de biodrivmedel som du sålt eller förbrukat som motorbränsle. Avdragets storlek varierar beroende på typ av drivmedel.

Du får bara göra avdrag om biodrivmedlet omfattas av ett hållbarhetsbesked. Från och med den 1 januari 2016 behöver du också ett anläggningsbesked från Energimyndigheten. För biogas gäller kraven bara om gasen sålts eller förbrukats som motorbränsle för transportändamål. 

Du får bara göra avdrag för skatten på de andelar av bränslet som har framställts av biomassa. Du får inte göra avdrag för skatten på de delar av RME-bränslet som är framställda av metanol av fossilt ursprung. Du får inte heller göra avdrag för skatten på tändförbättrare och andra bränsletillsatser av fossilt ursprung.

Uppgifter om stödmottagare

Om du gör avdrag för biodrivmedel (bränslen som utgörs av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter och som utgör icke-syntetisk metanol, Fame eller biogas)  under redovisningsperioder från och med den 1 juli 2016 till och med den 31 december 2016 är du skyldig att lämna uppgift till Skatteverket om de sammanlagda avdragens fördelning på respektive stödmottagare senast den 1 juli 2017. För redovisningsperioder därefter är du skyldig att lämna dessa uppgifter i deklarationen.

Stödmottagare är den som producerat motorbränslet eller fört in det till Sverige genom införsel eller import.

Med producent eller importör menas den som producerar eller importerar det färdiga motorbränslet. Med det färdiga motorbränslet avses t.ex. etanolbränslet E85, biogas som uppgraderats till fordonsgas etc. Det kan också vara den som framställer bensin eller dieselbränsle med en viss andel låginblandat biodrivmedel. Stödmottagare är alltså inte den som producerat eller importerat t.ex. etanol som i ett senare led används för tillverkning avE85.

En stödmottagare får inte vara ett företag i ekonomiska svårigheter.

Enligt EU:s regler ska uppgifter om stödmottagare offentliggöras på en webbplats. Det innebär att Skatteverket såsom stödgivande myndighet är skyldig att offentliggöra vissa uppgifter på Europeiska kommissionens webbplats.

Här kan du läsa vad som gäller för de vanligaste biodrivmedlen.

Etanol som låginblandas i bensin

För etanol som framställts av biomassa och som låginblandas i bensin får du göra avdrag för energiskatt och koldioxidskatt enligt tabellen nedan. Detta gäller för de andelar av bränslet som framställts av biomassa.

Fr.o.m.

Energiskatt

Koldioxidskatt

Volymbegränsning

2015-01-01

89%

100%

Avdrag för högst 5 volymprocent av den totala mängden bensin som du ska redovisa skatt för under redovisningsperioden

2015-12-01

79%

100%

Ingen volymbegränsning

2016-01-01

74%

100%

Ingen volymbegränsning

2016-08-01

88%

100%

Ingen volymbegränsning

 

Du får bara göra avdrag för etanol om den eller motsvarande mängd etanol klassats som odenaturerad etanol (KN-nr 2207 10 00) vid import eller framställning inom EU.

Etanol i E85

För etanol som ingår i E85, och som framställts av biomassa, får du göra avdrag för energiskatt och koldioxidskatt enligt tabellen nedan.

Fr.o.m.

Energiskatt

Koldioxidskatt

2015-01-01

100%

100%

2015-12-01

78%

100%

2016-01-01

73%

100%

2016-08-01

92%

100%

 

ETBE som låginblandas i bensin

För etyltertiärbutyleter (ETBE) som framställts av biomassa och som låginblandas i bensin får du göra avdrag för energiskatt och för koldioxidskatt enligt tabellen nedan. Detta gäller för de andelar av bränslet som framställts av biomassa.

Fr.o.m.

Energiskatt

Koldioxidskatt

Volymbegränsning

2015-01-01

89%

100%

Avdrag för högst 5 volymprocent av den totala mängden bensin som du ska redovisa skatt för under redovisningsperioden

2015-12-01

100%

100%

Ingen volymbegränsning

 

Etanol som ingår i ED95

För etanol som ingår i ED95 får du göra avdrag för energiskatt och koldioxidskatt med 100 procent. Detta gäller för den andel av bränslet som framställts av biomassa.

RME/Fame som låginblandas i diesel

För rapsmetylester (RME) och andra fettsyrametylestrar (Fame) som framställts av biomassa och som låginblandas i diesel får du göra avdrag för energiskatt och koldioxidskatt enligt tabellen nedan. Detta gäller för de andelar av bränslet som framställts av biomassa.

Fr.o.m.

Energiskatt

Koldioxidskatt

Volymbegränsning

2015-01-01

8%

100%

Avdrag för högst 5 volymprocent av den totala mängden diesel som du ska redovisa skatt för under redovisningsperioden

2015-12-01

8%

100%

Ingen volymbegränsning

2016-08-01

36%

100%

Ingen volymbegränsning

 

RME/FAME som höginblandas

För rapsmetylester (RME) och andra fettsyrametylestrar (Fame) som framställts av biomassa och som säljs eller förbrukas som ren biodiesel eller höginblandas i motorbränsle får du göra avdrag för energiskatt och koldioxidskatt enligt tabellen nedan. Detta gäller för de andelar av bränslet som framställts av biomassa.

Fr.o.m.EnergiskattKoldioxidskatt
2015-01-0144%100%
2016-01-0150%100%
2016-08-0163%100%

HVO och biobensin

För hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter (HVO) och andra biodrivmedel som klassas som diesel eller bensin får du göra avdrag för energiskatt och koldioxidskatt med 100 procent. Detta gäller för den andel av bränslet som framställts av biomassa.

Biogas

Du får göra avdrag för 100 % av energiskatten och koldioxidskatten för biogas som du förbrukat eller sålt som motorbränsle.

Bio DME

För Bio DME får du göra avdrag för energiskatt och koldioxidskatt med 100 procent. Detta gäller för den andel av bränslet som framställts av biomassa.

Skatteverket

Till toppen