På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Deklarera lantbruk

Lantbruk deklareras vart tredje år i en allmän eller särskild fastighetstaxering. 2017 är det en allmän fastighetstaxering av Sveriges alla lantbruksfastigheter och den startar hösten 2016. Du som äger en lantbruksfastighet kommer att få en blankett från Skatteverket med antingen en fastighetsdeklaration eller ett förslag till nytt taxeringsvärde i månadsskiftet september/oktober 2016. 

En nyhet i fastighetstaxeringen är ägoslaget Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner.

Använd våra e-tjänster

  • I e-tjänsten Fastighetsdeklaration, lantbruk kan du lämna din deklaration eller titta på eller ändra förslaget till nytt taxeringsvärde.
  • E-tjänsten Värdeområden och riktvärdekartor visar Skatteverkets värdeområden för dessa fastighetstyper i en kartbild, och de riktvärdeangivelser som används vid beräkning av riktvärdet för en fastighet.
  • I e-tjänsten Beräkna taxeringsvärde kan du enkelt beräkna ett taxeringsvärde för fastigheter.
  • Skaffa en digital brevlåda för att få din myndighetspost digitalt.
Stängd

Har du fått en fastighetsdeklaration?

Inför varje fastighetstaxering skickar Skatteverket ut en blankett för fastighetsdeklaration till dig som är fastighetsägare. Om du har e-legitimation kan du i stället välja att deklarera via e-tjänsten Fastighetsdeklaration, lantbruk. Det finns många fördelar med att använda e-tjänsten. Det är snabbt och säkert och om du ska deklarera många fastigheter, finns alla deklarationerna i e-tjänsten.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, deklarerar du på blanketten. Skatteverket har fyllt i vissa uppgifter i förväg. När blanketten är färdigifylld skriver du under och skickar den till Skatteverkets inläsningscentral.

Deklarera senast den 1 november 2016.

Har du fått ett förslag till fastighetstaxering?

Ofta har Skatteverket sedan tidigare tillräckliga uppgifter om fastigheten. Då kan vi skicka dig ett förslag till fastighetstaxering, med alla uppgifter ifyllda och ett nytt taxeringsvärde uträknat. Om du har fått en blankett med rubriken Förslag slipper du lämna fastighetsdeklaration.

Kontrollera att uppgifterna i förslaget stämmer

Om uppgifterna i förslaget inte stämmer bör du rätta dem. Du som ska deklarera lantbruk gör det enklast i e-tjänsten Fastighetsdeklaration, lantbruk. Om du gör dina ändringar senast den 1 november 2016, kan du vara säker på att de kommer med i taxeringsbeslutet och du behöver inte begära omprövning i efterhand.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten fyller du i dina uppgifter i den utskickade blanketten, skriver under den och skickar den till Skatteverkets inläsningscentral senast den 1 november 2016.

Stämmer alla uppgifter i förslaget ska du inte göra någonting. Genom att du inte skickar in förslaget, kommer uppgifterna att läggas till grund för ditt beslut om fastighetstaxering 2017.

Äger du inte fastigheten den 1 januari 2017?

Om du vet att du inte kommer att äga fastigheten den 1 januari 2017, behöver du inte fylla i hela fastighetsdeklarationen. Då räcker det att du meddelar Skatteverket om ägarbytet. Det kan du göra på pappersblanketten eller i e-tjänsten (klicka på länken Meddela ägarbyte). Sätt ett  kryss i rutan under rubriken Ny ägare? och skicka in deklarationen eller förslaget.

Deklarera via ombud

Om du vill att en revisor, fastighetsförvaltare eller liknande ska fastighetsdeklarera åt dig kan du utse personen till ombud. Det gör du enklast via e-tjänsten Ombud och behörigheter. Ombudet kan bara deklarera via e-tjänsten – inte på papper. Du använder också e-tjänsten Ombud och behörigheter för att ge dig själv eller någon annan behörighet att fastighetsdeklarera för en juridisk person, till exempel ett aktiebolag. För att kunna ge behörighet måste du vara firmatecknare för den juridiska personen.

När kommer beslutet om fastighetstaxering?

Efter att du har deklarerat hör vi av oss om vi har några frågor om din deklaration. Annars får du ett beslut med posten om det nya taxeringsvärdet i början av juli 2017. Om ni är flera delägare får alla ett eget beslut. Om du har anslutit dig till Mina meddelanden får du i stället beslutet som en pdf-fil omkring den 15 juni 2017. Om du äger flera lantbruksfastigheter, får du en pdf-fil per beslut.

Hinner du inte deklarera i tid?

Om du inte hinner deklarera i tid kan du senast den 31 oktober ansöka om anstånd (förlängd deklarationstid).

Du kan ansöka om anstånd på någon av blanketterna nedan.

Enstaka fastigheter

Behöver du anstånd för mellan 1 och 4 fastigheter, använder du denna blankett.

Storägare — tidsplan

Äger du många fastigheter kan du få anstånd med att lämna allmänna/förenklade fastighetsdeklarationer. Den här blankett kan du använda för fem eller fler fastigheter.

Byråanstånd

Den som i varaktigt bedriven näringsverksamhet hjälper deklarationsskyldiga med att upprätta fastighetsdeklarationer (byrå) kan få medgivande att lämna deklarationer för klienters fastigheter enligt tidsplan.

Skriv ut, fyll i och sänd till Skatteverket

Du skriver ut ansökningsblanketten på din dator och fyller sedan i den. Underteckna ansökan och sänd den med vanlig postgång till ett kontor med fastighetstaxering som du hittar på baksidan av blanketten.

Blanketter som är ifyllningsbara på skärmen är för närvarande inte tillgängliga.

Har du frågor om anstånd?

Ring Skatteupplysningen, 0771-567 567.  

Typkod

Skatteverket ger alla fastigheter som fastighetstaxeras en typkod. Lantbruksenheter får typkoder mellan 110 och 199.

Skatteverket

Till toppen