På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Tjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet

Här kan du läsa om vilka tjänster som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

Du ska använda omvänd skattskyldighet om du säljer

1.  tjänster som avser fastighet, byggnad eller anläggning och som kan hänföras till

  • mark- och grundarbeten
  • bygg- och anläggningsarbeten
  • bygginstallationer
  • slutbehandling av byggnader
  • uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

2.  byggstädning
3.  uthyrning av arbetskraft för tjänsterna i punkt 1 och 2.

Undantag

Vissa tjänster med anknytning till byggsektorn klassificeras inte som tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning. Här nedanför ges exempel på några sådana tjänster. Du ska således inte använda omvänd skattskyldighet för 

  • plantering och skötsel av grönytor
  • fastighetsskötsel på uppdrag inkluderat mindre reparationer
  • arkitektverksamhet, byggkonsultverksamhet och projektledning
  • uthyrning av byggmaskiner utan förare

Tjänster som omfattas

SNI 2002 (Standard för svensk näringsindelning) kan vara vägledande för att avgöra vilka tjänster som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

Bygg- och anläggningstjänster ska avse arbete på fastighet

För att en tjänst ska anses vara en bygg- och anläggningstjänst vid tillämpningen av reglerna om omvänd skattskyldighet måste den innebära arbete på en fastighet. En montering eller installation av en vara är en bygg- och anläggningstjänst under förutsättning att varan genom den utförda tjänsten blir fastighet enligt momslagen. Reparation eller underhåll av en vara som är fastighet enligt momslagen är också en bygg- och anläggningstjänst.

En bygg- och anläggningstjänst omfattas inte av reglerna om den gäller något annat än en fastighet, till exempel ett fartyg, en bil, en entreprenadmaskin eller en tillfällig manskapsbod.

Vara eller tjänst

Omvänd skattskyldighet gäller inte vid försäljning av varor. Inom byggsektorn är det vanligt att ett uppdrag innehåller flera olika delar. Även varuleveranser kan ingå i uppdraget. Det kan ibland vara svårt att avgöra om ett uppdrag gäller en varuleverans eller att utföra en tjänst. Ett uppdrag som gäller en byggentreprenad eller ett åtagande som är ett led i en byggentreprenad ska anses som en tjänst om det inte uteslutande, eller så gott som uteslutande, gäller varuleveranser.

Flera olika tjänster och varor eller en enda huvudsaklig tjänst

Ett uppdrag som gäller flera olika tjänster, eller både varor och tjänster, ska ofta ses som en enda huvudsaklig tjänst (till exempel en byggnads- eller anläggningsentreprenad). Övriga tjänster och varor är i så fall underordnade denna tjänst. Om omvänd skattskyldighet ska gälla för den huvudsakliga tjänsten ska det gälla för momsen på hela uppdraget. Det innebär att omvänd skattskyldighet kan gälla för momsen på varor och tjänster som normalt inte omfattas av reglerna, när de är underordnade led till en bygg- eller anläggningstjänst.

Byggstädning och uthyrning av arbetskraft

Byggstädningstjänster omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Byggstädning innebär att städa en nybyggd eller nyrenoverad byggnad före inflyttning – så kallad slutstädning. Begreppet byggstädning kan även gälla löpande städning av en sådan byggnad under byggtiden. En tjänst som huvudsakligen innebär att samla in och forsla bort byggavfall är dock inte en byggstädningstjänst enligt reglerna.

Att hyra ut arbetskraft för att utföra bygg- och anläggningstjänster eller byggstädning omfattas också av reglerna för omvänd skattskyldighet. Att hyra ut en person, till exempel en snickare, till en kund under en angiven period ska normalt ses som en enda tjänst som inte ska delas upp. Det gäller även om snickaren ska utföra flera olika tjänster av vilka bara en del omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet. Om den uthyrda personen till största delen förväntas utföra tjänster som omfattas av reglerna, och kunden är ett byggföretag, gäller omvänd skattskyldighet.

Skatteverket

Till toppen