På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Fastighetstaxering

Uppgifterna i fastighetsdeklarationen använder Skatteverket för att räkna ut ett nytt taxeringsvärde på fastigheten. Taxeringsvärdet fungerar som ett underlag för att beräkna din fastighetsskatt eller fastighetsavgift.

Fastighetstaxeringen har också betydelse om du till exempel ska låna pengar hos en bank med fastigheten som säkerhet eller få försäkringsersättning för skador på fastigheten.

Deklarera din fastighet

Med hjälp av våra e-tjänster kan du på ett smidigt och säkert sätt lämna din fastighetsdeklaration. E-tjänsterna hjälper dig att göra rätt genom att vissa delar är förifyllda och att du får en varning om en deklarationsuppgift saknas. När du lämnat in uppgifterna får du ett kvitto.

Stängd
Stängd
Stängd

Om taxeringsvärdet

Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av ett marknadsvärde på fastigheten två år före fastighetstaxeringen. Med marknadsvärde menas i detta sammanhang det sannolika försäljningspriset vid en försäljning på den allmänna marknaden. Marknadsvärdet grundas på statistik över försäljningar och marknadsvärderingar som Skatteverket genomför tillsammans med Lantmäteriet.

Fastigheter som inte är skatte- eller avgiftspliktiga får inget taxeringsvärde.

Olika fastighetstaxeringar

Skatteverket genomför fastighetstaxeringar varje år för olika fastighetstyper.

Taxering av småhus

Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder. Friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus räknas alla som småhus. Ett småhus på ofri grund, till exempel en kolonistuga, ska fastighetstaxeras som en fastighet trots att det är lös egendom.

Taxering av hyreshus och ägarlägenheter

Som hyreshus räknas hus med minst tre bostäder, även bostadsrättshus. Som hyreshus räknas också hus med kontor, butiker, restauranger, hotell och liknande lokaler. Ägarlägenheter och hyreshus deklareras samtidigt.

Taxering av lantbruk

Fastigheter med skogsmark, åkermark, betesmark och ekonomibyggnader taxeras som lantbruk. Småhus på en sådan fastighet taxeras också som lantbruksenheter.

Så kallad övrig mark utanför tätort taxeras som lantbruksenhet.  

Taxering av industrier

Följande typer av fastigheter taxeras som industrier:

  • Industribyggnader som är inrättade för industriell verksamhet (utom kraftverk)
  • Täktmark och byggnader på täktmark
  • Så kallad övrig mark inom tätort (till exempel park- eller gatumark)

Taxering av elproduktionsenheter

En elproduktionsenhet är oftast en kraftverksbyggnad med tillhörande tomtmark. Den kan också vara en så kallad fallrätt, det vill säga en rätt att genom ett servitut eller liknande avtal producera elektrisk kraft från ett strömfall som någon annan äger. Slutligen kan en elproduktionsenhet vara en taxeringsenhet vars värde till övervägande del består av rätt till andels- eller ersättningskraft.

Taxering av specialenheter

En specialenhet är en beteckning på en fastighet med en byggnad som används för ett samhällsnyttigt ändamål (specialbyggnad) och tomtmark till en sådan byggnad. Alla specialenheter är klassificerade som skatte- och avgiftsfria och får inget taxeringsvärde.

Är ni flera som äger fastigheten?

Om ni är flera som äger fastigheten är det en av er som får deklarationsblanketten för allas räkning. Ni behöver alltså bara lämna en fastighetsdeklaration till Skatteverket, och det räcker att den är underskriven av en delägare. Skatteverket utgår från att alla delägare står bakom.

Om Skatteverket därefter behöver fråga er något eller skicka ett förslag till beslut, vänder vi oss först till den delägare som fick deklarationsblanketten. Om vi då får nya uppgifter, utgår vi från att den personen svarar för alla.

När deklarationsgranskningen är klar och Skatteverket beslutat om fastighetstaxeringen, får var och en av er delägare sitt eget beslut.

Behöver du en ny deklaration?

Kontakta Skatteverket om du behöver en ny deklarationsblankett med förifyllda uppgifter. Du kan däremot inte få en tom blankett. Fastighetsdeklarationen har alltid förifyllda uppgifter ur vårt register. Det gör det enklare för dig att fastighetsdeklarera och du kan kontrollera att Skatteverkets uppgifter är korrekta. De förifyllda uppgifterna är bland annat aktuella taxeringsuppgifter om fastigheten, viktig deklarationsinformation och vilket värdeområde din fastighet ligger i.

Skatteverket

Till toppen