På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Toimintamme (Vår verksamhet)

Verovirasto huolehtii siitä, että saat edellytykset asioida viranomaisten kanssa yksityishenkilönä ja yrittäjänä. Sääntöjen on oltava niin selkeitä ja yksiselitteisesti tulkittavia, että niitä on helppo noudattaa. Sinun tulee voida luottaa siihen, että olet toiminut oikein ja että toisetkin toimivat sääntöjen mukaisesti.

Yhtäläiset mahdollisuudet ja ehdot

Kaikilla yksityishenkilöillä ja yrittäjillä on oltava samat mahdollisuudet ja ehdot heidän asioidessa kanssamme eikä ketään saa syrjiä sukupuolen ja iän, sukupuolen ylittävän identiteetin tai ilmaisun, etniseen ryhmään kuuluvuuden, uskonnon tai muun vakaumuksen; toimintakyvyn tai seksuaalisen suuntautuvuuden perusteella.

Ruotsin yhteiskunta perustuu siihen, että kaikki työssä käyvät maksavat veron työtuloistaan. Kunnallisvero vaihtelee kunnittain ja ansiotulojen mukaan. Verotulot käytetään muun muassa sairaanhoidon, teiden ja vanhustenhuollon rahoittamiseen.

Verovirasto on itsenäinen viranomainen

Valtiopäivien, kuntien ja maakäräjien poliitikot päättävät Ruotsin veroista ja niiden suuruudesta. Verovirasto toimittaa verotuksen. Verovirasto toimii hallituksen alaisuudessa, mutta on itsenäinen viranomainen. Siksi hallitus ei voi vaikuttaa yksityisten ihmisten ja yritysten veroihin liittyviin kysymyksiin.

Veroviraston tehtävät

Varmistamme julkisen sektorin rahoittamisen ja edistämme yhteiskunnan hyvää toimivuutta harjoittamalla rikollisuutta estävää toimintaa.

Veroviraston päätehtäviä ovat verotuksen toimittaminen, väestökirjanpito, avioliittorekisterin pito ja kiinteistöverotus, perunkirjoitusten rekisteröiminen ja valtion velkojana toimiminen. Ruotsissa väestökirjoilla olevat voivat hakea meiltä henkilökorttia. Selvitämme myös verorikoksia.

Yhteenveto Veroviraston vastuualueista.

Tulovero

Ruotsissa tulovero maksetaan esimerkiksi palkasta, sairauspäivärahasta ja eläkkeestä. Korot, osingot ja osakkeiden, omakotitalojen ja asumisoikeusasuntojen myynnistä saadut voitot lasketaan myös veronalaisiksi tuloiksi. Tuloverot menevät ennen kaikkea kunnille ja maakäräjille, mutta myös valtiolle.

Kerran vuodessa verovelvolliset antavat omista tuloistaan veroilmoituksen, jonka voi tehdä kätevimmin ja turvallisimmin verkossa.

Alv ja valmisteverot

Valtio perii arvonlisäveron useimmista myytävistä tavaroista ja palveluista. Arvonlisävero sisältyy siihen hintaan, jonka me maksamme yksityishenkilöinä. Tavallisin alv-kanta on 25 prosenttia. Polttoaineista, energiasta, alkoholista ja tupakasta valtio perii myös ns. valmisteveron.

Elinkeinotoiminnan verotus

Henkilö, joka harjoittaa yksityistä elinkeinotoimintaa tai jolla on kauppayhtiö, maksaa veroa toiminnan ylijäämästä. Elinkeinonharjoittaja ilmoittaa ylijäämän tavallisessa veroilmoituksessaan. Osakeyhtiö sitä vastoin maksaa aina 22 prosentin veron yhtiön voitosta.

Työnantajamaksut

Työnantaja maksaa työntekijöidensä sosiaalimaksut. Maksu suoritetaan kaikesta työstä maksettavasta korvauksesta tavallisesti kerran kuukaudessa.

Väestökirjanpito

Väestökirjanpidossa on tiedot kaikista, jotka ovat Ruotsin kansalaisia tai oleskelevat täällä pysyvällä oleskeluluvalla taikka ovat muiden EU-maiden kansalaisia ja voivat täten käyttää oikeuttaan oleskella täällä. Pääsääntöisesti väestökirjoilla tulee olla asuinpaikkakunnan verotoimistossa. Väestökirjanpidon perusteella määräytyy esimerkiksi, minne maksat verosi, oikeutesi äänestää yleisissä poliittisissa vaaleissa ja oikeutesi erilaisiin avustuksiin.

Kun sinut on kirjattu väestörekisteriin, saat henkilönumeron, joka koostuu syntymäpäivästäsi sekä neljästä numerosta. Henkilönumeroa tarvitset muun muassa, kun otat yhteyttä sairaalaan ja viranomaisiin, ilmoitat muutosta, vaihdat nimeä tai solmit avioliiton.

Perunkirjoitukset (Bouppteckning)

Verovirasto rekisteröi perunkirjoitukset/perukirjat. Perukirja on asiakirja, jossa on eritelty henkilön varat ja velat.

Avioliittorekisteri

Veroviraston puoleen voi kääntyä, kun haluaa rekisteröidä avioehtosopimuksen, aviopuolisoiden välisen lahjan, tehdä ilmoituksen pesänosituksesta ja rekisteröidä ositusasiakirjat.

Henkilökortti

Kaikki Ruotsissa väestökirjoilla olevat, jotka ovat täyttäneet 13 vuotta, voivat hakea henkilökorttia Veroverovirastolta. Se on maassa hyväksytty henkilöllisyystodistus, joka sisältää myös sähköisen tunnistuksen. Kun käytät sähköistä tunnistusta, voit asioida turvallisesti internetissä.

Verorikosten selvittely

Verovirasto selvittelee, estää ja ennaltaehkäisee verotukseen liittyvää taloudellista rikollisuutta.

Velkomistyö

Verovirasto vastaa siitä, että yksityishenkilöt ja yritykset maksavat poliitikkojen määräämät verot ja maksut. Me siis valvomme, että valtio saa saatavansa. Jos tilanne niin vaatii, haemme myös velallisen konkurssiin asettamista valtion puolesta.

Ota yhteyttä meihin

Soita 0771-567 567 ja pyydä ”Vaihde”, jos haluat keskustella vireillä olevasta asiasta. Saat tällöin puhua käsittelijän kanssa tai varaamme ajan tulkin välityksellä tapahtuvaa keskustelua varten.

Skatteverket

Till toppen