På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Ekonomisk brottslighet

Skatteverket motverkar ekonomisk brottslighet på olika sätt. Om vi i våra skattekontroller misstänker brott överlämnar vi ärendet till åklagare. Vi samarbetar också med branscher där risken för skattefel är hög och med upphandlare och andra aktörer som kommer i kontakt med den svarta ekonomin.

Ärenden som lämnas till åklagare kan komma att utredas av vår skattebrottsenhet.

Vi riktar i första hand vår kontroll mot områden där risken för skattefel är stor. Vår erfarenhet visar att den är störst i personalintensiva branscher som uthyrnings- och företagsserviceföretag, byggindustri och där det förekommer mycket kontanthandel. Kontrollen syftar också till att skydda företagen mot illojal konkurrens.

Vi arbetar också med att störa och stoppa pågående grov ekonomisk brottslighet genom att i första hand betalningssäkra tillgångar. Skatteverket ingår även i det myndighetsgemensamma arbete mot grov organiserad brottslighet som leds av polisen.

Vi samverkar med branscher där risken för skattefel är hög och vi har tagit fram särskilda riktlinjer för denna samverkan.

I den övergripande så kallade Stora branschgruppen ingår fack-, arbetsgivar- och branschorganisationer och flera myndigheter. Skatteverket är ordförande i gruppen som tar fram förslag på hur olika aktörer kan förbättra konkurrensen på lika villkor inom utsatta branscher.

Vi samarbetar med till exempel bygg-, taxi- och restaurangbranschen. Ett annat exempel är "För ett renare Sverige" som är ett samarbete med städbranschen där arbetsgivarrepresentanter, fackförbund och även Ekobrottsmyndigheten ingår. Vi ger också stöd till aktörer som kommer i kontakt med den svarta ekonomin, till exempel upphandlare av stora byggnationer.


Särskilt fokus på kontanthandel, bemanningsbranschen...

Under 2008 startades ett nytt riksomfattande projekt med fokus på skattefusk inom kontantbranscherna. Effekten av kravet på personalliggare inom frisör- och restaurangbranschen är minskat svartarbete. För att upprätthålla denna effekt har mer än 17 000 kontrollbesök genomförts under året.

För att ta tillvara den information som personalliggarna ger har mer fokus lagts på efterföljande arbetsgivarkontroller. Resultatet av dessa visar att kravet på personalliggare ger möjlighet att bedriva en avsevärt effektivare arbetsgivarkontroll.

Förekomsten av manipulerade kassaregister inom restaurangbranschen är väl dokumenterad och vi arbetar fortlöpande för att avslöja fusket. I syfte att kartlägga hur kassaregistren används inom övrig kontanthandel har fördjupade utredningar gjorts inom andra branscher.

Slutsatsen hittills är att manipulerade kassaregister och bristfällig kassaredovisning är vanligt förekommande inom hela kontanthandeln. Erfarenheterna används i våra förberedelser inför kravet på certifierade kassaregister inom kontanthandeln 2010.

Vi har också haft fortsatt fokus på utredningar inom den del av bemanningsbranschen som avser uthyrning av svart arbetskraft. Insatserna har i stor utsträckning varit koncentrerade till bygg-, transport och städbranscherna. Majoriteten av de företag som granskats har säte i storstadsregionerna och då särskilt i Stockholm.

... och serviceföretag som möjliggör avancerat skatteundandragande

Sedan något år tillbaka har fokus för skatteutredningar breddats till att omfatta rådgivare och servicefunktioner som möjliggör avancerat skatteundandragande och skattebrottslighet, så kallade serviceföretag. Till att börja med har aktörer runt det mer organiserade tillhandahållandet av svart arbetskraft inom byggsektorn utretts.

En betydande kompetens har byggts upp och det är numera väl dokumenterat hur olika aktörer som factoringföretag, växlingskontor och företag som tillhandahåller falska fakturor samagerar för att omforma fakturerade inkomster till anonymiserade (svarta) kontanta flöden till exempelvis arbetstagarna.

Insatserna har haft direkt effekt på de sektorer som bearbetats

Skatteverket har under flera år genomfört kontrollinsatser inom branscher där risken för skattefel är hög, till exempel bygg-, restaurang-, taxi-, städ- och skrotbranschen. Erfarenheterna från dessa insatser tyder på ett fortsatt stort skatteundandragande, som inte visar några tendenser att avta.

Vår erfarenhet är att det inte enbart räcker med kontroll för att nå långsiktiga effekter på skattefelet avseende oredovisade inkomster och svart arbetskraft. Det krävs både en samverkan med berörda branscher och en ändrad lagstiftning för att försvåra fusk.

Den nya lagstiftningen avseende personalliggare bedöms ha haft en direkt effekt på berörda branscher och vår uppfattning är att systemet med fördel kan utökas till andra branscher.

Skatteverket

Till toppen