På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Styrning och uppföljning

Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Vi är till för medborgarna och företagen. Tillsammans kan vi skapa ett bättre samhälle.

Med visionen uttrycker vi samhällsnyttan av vårt arbete. Det centrala i visionen är viljan att göra rätt för sig vilket innebär ett stort ansvar för Skatteverket. Vi har ett ansvar att tillsammans med andra skapa ett bättre samhälle.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet. Medborgare och företag ska ha förtroende för Skatteverkets verksamhet och kvinnor och män ska ges samma möjligheter och villkor vid kontakter med myndigheten.

Regleringsbrevet

Regeringen är vår uppdragsgivare. När det gäller övergripande mål och ekonomiska ramar för vår verksamhet styr regeringen genom årliga regleringsbrev.

Regleringsbrev 2017länk till annan webbplats

Verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen innehåller inriktningen för vår verksamhet 2015–2017 med bland annat externa och interna risker, mål på kort sikt och uppföljning.

Verksamhetsplanen är en del av det underlag som regionerna och huvudkontorets avdelningar använder för att ta fram sina verksamhetsplaner och aktiviteter.

Våra värden

Våra värden ska genomsyra allt vi gör på alla nivåer inom Skatteverket. Värdena ska även återfinnas i alla styrdokument.

Vi är till för medborgarna, vi utgår från att alla vill göra rätt för sig och betraktar varje möte som en möjlighet att skapa förtroende för vår verksamhet. Alla som har med oss att göra ska uppfatta oss som Offensiva, Pålitliga och Hjälpsamma.

Digital agenda

Skatteverket har tagit fram en digital agenda som presenterar våra mål till år 2020 när det gäller den digitala utvecklingen. För att få en tydligare och mer sammanhållen bild av vad digitaliseringen innebär, hur den påverkar Skatteverkets verksamhet och vad vi behöver göra för att möta den, är den digitala agendan beslutad. Agendan visar vår ambitionsnivå och vad vi vill uppnå till år 2020.

Budgetunderlag

Här hittar du Skatteverkets budgetunderlag för räkenskapsåren 2017–2019.

Årsredovisning

Årsredovisningen är en beskrivning över verksamheten och innehåller många siffror och fakta. De fylliga textavsnitten ger en lättläst bild av hur den samlade verksamheten hos Skatteverket har varit under år 2016.

Skatteverket

Till toppen