På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Syftet med skattekontrollen

Privatpersoners och företags vilja att göra rätt är av grundläggande betydelse för ett väl fungerande samhälle. Skattekontroll är ett viktigt verktyg som bidrar till detta och även till minskad illojal konkurrens.

Skattekontrollens främsta syfte är att stärka normerna i samhället och öka viljan att göra rätt. Kontrollen ska vara framåtsyftande, och vår utgångspunkt är att den som kontrollerats ska göra mer rätt framöver. Målet är att rätt skatt ska betalas, och kontrollen kan därför medföra att personen eller företaget antingen får tillbaka eller ska betala mer skatt.

Hur arbetar vi med skattekontroll?

Det är viktigt att kontrollen är legitim och rättvis. Skatteverket ska också bemöta alla som kontrolleras med respekt.

Vi arbetar med vår kontroll på flera olika sätt. Alla deklarationer som lämnas in, både från privatpersoner och företag, kontrolleras inledningsvis maskinellt. Vissa deklarationer kan sedan väljas ut för vidare kontroll där vi ställer frågor om deklarationens underlag.

För företag kan vi också välja att göra så kallade skatterevisioner som innebär en mer ingående kontroll av företagets bokföring och underlag. Dessa gör vi ofta på plats i företagets lokaler. Vi gör även kontrollbesök i vissa branscher där det finns krav på kassaregister och personalliggare.

Inom vissa områden, där risken för skattefel är särskilt stor, gör vi så kallade riktade kontroller. Några exempel är svartarbete, oredovisade inkomster och olika former av skatteupplägg. Vid misstänkt brottslighet kan vi också samarbeta med polis och åklagare.

Ofta kombinerar vi kontrollverksamheten med informationsåtgärder, branschsamverkan eller andra åtgärder. Erfarenheterna från våra kontroller ger oss också kunskap om vilka fel som görs. Kunskapen kan vi använda för att exempelvis förbättra vår information eller föreslå lagändringar.

Skatteverket

Till toppen